Budapesti Közlöny, 1933. július (67. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

2 A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 28.263. számú határozatával Trap (Trapp) József Örkény községben 1896. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. II. osztályú posta­altiszt, budapesti lakos, valamint József és Fe­renc Gyula László nevű­ gyermekei családi ne­vét „Tábori“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 28.266. számú határozatával D­r­o­z­d­i­k Sán­dor Kistapolcsány községben 1900. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, m. kir. II. osztályú postaaltiszt, budapesti lakos, valamint Kornélia Éva nevű gyermeke családi nevét „Óvári“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 28.669. számú határozatával Schaffer Bá­lint Himesháza községben 1901. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, m. kir. II. osztályú postaaltiszt, budapesti lakos, valamint Péter nevű­ gyermeke családi nevét „Pásztor“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 28.305. számú határozatával dr. M­a­h­r Imre Máté Budapest székesfővárosban 1898. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. posta­fogalmazó, budapesti lakos családi nevét „Maklári“ névre változtatta át. A m. kir belügyminiszter az 1933. évi 28.319. számú határozatával U­n­g­á­r József Piliscsaba községben 1907. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. II. osztályú posta­altiszt, piliscsabai lakos, valamint József nevű­ gyermeke családi nevét „Újvári“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 28.388. számú határozatával Hahn József Lánycsók községben 1879. évben született, róm. kath. vallásu, csendőrtiszthelyettes, vajszlói lakos, valamint József Pál, János és Erzsébet nevű gyermekei családi nevét „Ha­vasi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 28.491. számú határozatával dr. Muró Imre Baracska községben 1897. évben született, róm. kath. vallásu, műv. fogalmazó, szegedi lakos, valamint Imre nevű gyermeke családi nevét „Magos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 28.667. számú határozatával Králer Sándor Kiskölked községben 1903. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. II. osztályú posta­altiszt, budapesti lakos, valamint Sándor (1927.), Magdolna (1929.) nevű gyermekei családi nevét „Körmendi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 19.370. számú határozatával Kamertuch Jenő Budapest székesfővárosban 1897. évben született, izr. vallásu, kereskedelmi alkalma­zott, budapesti lakos családi nevét „Kallós“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 30.856. számú határozatával V­u­c­s­á­k György Nagykanizsa városban 1907. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. postaaltiszt, pécsi lakos családi nevét „Vaskuli“ névre változ­tatta át . A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 31.225. számú határozatával Wet­ternek Rudolf Omlód községben 1889. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőrtörzsőrmes­ter, szentesi lakos, valamint Anna Katalin, Rudolf Siegfrid, József Ferenc és Mária Erzsé­bet nevű gyermekei családi nevét „Várhelyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 31.237. számú határozatával Bozsonyik András Érsekvadkert községben 1884. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőr­­törzsőrmester, tiszavárkonyi lakos, valamint Margit, András, József és Irén nevű gyermekei családi nevét „Bozsonyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 31.274. számú határozatával Pur­ker Nándor Gyula Budapest székesfővárosban 1894. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. posta mű­szaki segédellenőr, budapesti lakos családi ne­vét „Pusztai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 31.436. számú határozatával Domonyik János Rácalmás községben 1903. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, m. kir. postaaltiszt, budapesti lakos, valamint János és Lujza Mária nevű gyermekei családi nevét „Dallos“ névre változtatta át. .A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 31.444. számú határozatával Bachl József Celestin János 1884. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. postafelügyelő, budapesti lakos, valamint Teodora Piroska nevű kiskorú gyer­meke családi nevét „Báinky“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 31.754. számú határozatával Korbar János Retje községben 1879. évben született, róm. kath. vallásu, nyug. bányász, pécsi lakos csa­ládi nevét „Kengyel“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 31.798. számú határozatával Agresz Ignác Hercegfalva községben 1914. évben született, róm. kath. vallásu, földmives, hercegfalvai lakos családi nevét „Ágasi“ névre­­ változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 32.076. számú határozatával Galcsik Imre Mohora községben 1899. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. II. osztályú postaaltiszt, budapesti lakos, valamint Margit és József nevű gyermekei családi nevét „Havasi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 32.083. számú határozatával K­a­s­z­á­r Sándor Nyirbéltek községben 1910. évben született, gör. kath. vallásu, m. kir. csendőr, mikepércsi lakos családi nevét „Kárpát“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 32.085. számú határozatával Schneider Lajos Kálóz községben 1908. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. próbacsendőr, nyir­­egyházai lakos családi nevét „Sólymos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 32.225. számú határozatával R­i­k­­­e­r István Rakamaz községben 1896. évben született, róm. kath. vallásu, műv. üzemi altiszt, hajdu­­szoboszlói lakos, valamint István, Anna, Gi­zella, Erzsébet, Dezső és Mária nevű gyer­mekei családi nevét „Lovas“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 22.528. számú határozatával Singer Sándor Budapest székesfővárosban 1882. évben szüle­tett, izr. vallásu, magántisztviselő, budapesti lakos családi nevét „Székely“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 32.243. számú határozatával Dervalics Ist­ván Zalaegerszeg városban 1898. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőrtörzs­őrmester, kővágóőrsi lakos családi nevét „Dombóvári“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 32.367. számú határozatával Spengler Jó­zsef Veszprém városban 1906. évben született, róm. kath. vallásu, napszámos, veszprémi lakos családi nevét „Sólyom“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 32.367. számú határozatával Spengler Mária Veszprém városban 1915. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, veszprémi lakos csa­ládi nevét „Sólyom“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 32.420. szám­i határozatával W­éber Antal Németmárok községben 1908. évben született, róm. kath. vallásu, elemi iskolai tanító, kis­­herendi lakos családi nevét „Várkonyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 32.622. számú határozatával dr. B­e­c­h Alajos Kompolt községben 1892. évben született, róm. kath. vallásu, orvos, dányi lakos családi nevét „Borsányi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 34.325. számú határozatával B­a­b­­­á­k Jenő László Budapest székesfővárosban 1905. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőr­főhadnagy, budapesti lakos családi nevét „Bertényi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 34.350. számú határozatával Stern Ernő Budapest székesfővárosban 1890. évben szüle­tett, izr. vallásu, nagykereskedő, budapesti lakos, valamint Daisy Ágota nevű gyermeke családi nevét „Szijjas“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 35.271. számú határozatával Hub­ert­h Róza Imecsfalva községben 1905. évben született, róm. kath. vallásu, háztartásbeli, budapesti lakos családi nevét „Hűvös“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 35.271. számú határozatával Huberth Gá­bor Imecsfalva községben 1907. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, budapesti lakos csa­ládi nevét „Hűvös“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 35.271. számú határozatával Huberth Sándor Szabadka városban 1911. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, tanuló, budapesti lakos családi nevét „Hűvös“ névre változtatta át. .4 m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 35.481. számú határozatával Putz Ildikó Me­linda Paula Budapest székesfővárosban 1927. évben született, róm. kath. vallásu, váci lakos családi nevét „Szentistvány“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 194.342. számú határozatával Braun Juli­anna Aba községben 1908. évben született, izr. vallásu, postakiadó, felsőgödi lakos családi nevét „Biró“ névre változtatta át. BUDAPESTI KÖZLÖNY 1933 julius 1. k hl kir. földmivelésü­gyi miniszter 69.039/1833. Il­ 3. számú rendelete az ebadó jövedelemnek átmenetileg közegészség­­ügyi célokra való felhasználásával kapcsolatos kérdések szabályozása tárgyában. Valamennyi törvényhatóság közönségének Az állategészségügyről szóló 1928 : XIX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 100.000/1932. F. M. számú rendelet 119. §-ának (8) bekez­dése a törvényhatósági közegészségügyi ebadó­alapok megszüntetését és annak „Törvényható­sági ebadóalap“ elnevezéssel tovább kezelendő állategészségügyi ebadóalappal való összeol­vasztását rendelte el. E szakasz (9) bekezdése megengedi azonban, hogy az ebadó jövedelem felerésze az alapok összeolvasztása után átme­

Next