Budapesti Közlöny, 1934. január (68. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-03 / 1. szám

1934. január 3. felős ítéletével arra ítéltetett, hogy joggyakor­lata az 1913. évi Lil­. t.-c. 16. §-a alapján­­ azaz egy évvel meghosszabbittatik s egyben a a miskolci ügyvédi kamara területén, tehát a miskolci és a sátoraljaújhelyi kir. törvényszé­kek területén folytatandó jogvakorlattól végle­gesen eltiltatott. .A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Fürst Győző pécsi ügyvédet saját kérel­mére munkaképtelenség címén, dr. Biró Pál jánoshalmai ügyvédet pedig el­halálozása folytán az ügyvédek névjegyzékéből törölte. Utóbbi irodája részére irodagondnokul dr. Vásárhelyi Dezső jánoshalmai ügyvéd ren­deltetett ki. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY M. Kir. Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság. 467/1933. évi. szám. A m. kir. Országos Mozgóképvizsgáló Bizott­ság 1933. évi december hó 22-től 30-ig tartott ülésein nyilvános előadásra alkalmasnak találta a következő képszalagokat : 1. „Az áruló nyom“ (A revolveres hős) (The Rustlers Roundup) (Turul) hangos dráma 6 felvonásban, az Universal filmgyárban 1933. évben készült, 1527 m. hosszú. 2. „Fox hangos híradó­­VII/52“ (Fox Movieton News) (Fox) hangos riport 1 fel­vonásban, a Fox filmgyárban 1933. évben ké­szült, 297 m. hosszú. 3. „Magyar Világhíradó 514.“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1933. évben készült, 263 m. hosszú. 4. „Klondikei betyár“ (The ‘Klondike Kid) (City) hangos bohózat 1 felvonásban, az United Arts, filmgyárban 1933. évben készült, 207 m. hosszú. 5. „Kanári háború“ (What Waynard­­Canary) (City) hangos bohózat 1 felvonásban, az United Arts, filmgyárban 1933. évben ké­szült, 208 m. hosszú. 6. „Mickey az emberevők között“ (Trader (Mickey) (City) hangos bohózat 1 felvonásban, az United Arts, filmgyárban 1933. évben ké­szült, 205 m. hosszú. 7. „Zsúr Mickey Mauséknál“ (Whoopee Partie) (City) hangos bohózat 1 felvonásban, az United Arts, filmgyárban 1933. évben ké­szült, 195 m. hosszú. 8. „Csípi babája“ (Mickey‘s Wild Cats) (Pap) hangos bohózat 1 felvonásban, az R. K. O. filmgyárban 1933. évben készült, 411 m. hosszú. 9. „Az új igazgató“ (City) hangos vígjáték 2 felvonásban, a Hunnia filmgyárban 1933. évben készült, 592 m. hosszú. 10. „Éjjel a patikában“ (City) hangos víg­játék 2 felvonásban, a Hunnia filmgyárban 1933. évben készült, 601 m. hosszú. 11. „Őfensége az elárusítónő“ (Ihre Durch­laucht, die Verkäuferin) (Pátria) hangos ope­rett 8 felvonásban, a Ciné Allianz filmgyár­ban 1933. évben készült, 2262 m. hosszú. 12. „Az 1932. évi Aaraui (Svájc) nemzeti tornaünnepély“ (Magy. Orsz. Tornaszövetség) riport 5 felvonásban, 1932. évben Bernben készült, 1813 m. hosszú. Előadásra alkalmasnak találta, — de eltil­totta, hogy azon 16 évnél fiatalabb korúak jelen lehessenek, — a következő képszalagokat : 1. „Vacsora nyolckor“ (Dinner at eight) (M. G. M.) hangos dráma 11 felvonásban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyárban 1933. év­ben készült, 3050 m. hosszú. 2. „Ártatlan bűnös“ (Cynara) (City) han­gos dráma 9 felvonásban, az United Arts, filmgyárban 1933. évben készült, 2221 m. hosszú. 3. „Éjféli klub“ (Midnight Club) (Para­mount) hangos dráma 7 felvonásban, a Para­mount filmgyárban 1933. évben készült, 1878 m. hosszú, 4. „Őfensége autója“ (My Lips Retray) (Fox) hangos vígjáték 8 felvonásban, a Fox filmgyárban 1933. évben készült, 2219 m. hossz Az engedélyokirat kiadását megtagadta a következő képszalagoktól : 1. „Rasputin és a cárné“ (Rasputin and the Empress) (M. G. M.) hangos dráma 13 fel­vonásban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyár­ban 1933. évben készült, 3229 m. hosszú. 2. „Csak a tükör előtt“ (Kiss before the Mirror) (Universal) hangos dráma 7 felvonás­ban, az Universal filmgyárban 1933. évben készült, 1892 m. hosszú. Külföldre való kivitel engedélyét meg­tagadta a következő képszalagtól: 1. „ítél a Balaton“ (Phőbus) hangos drám­a 9 felvonásban, a Hunnia filmgyárban 1933. évben készült, 2190 m. hosszú. Külföldre való kivitelre engedélyezte : 1. „Limanovai emlékünnep“ (M. F. I.) aktualitás 1 felvonásban, a Magyar Film Iro­dában 1933. évben készült, 24 m. hosszú. 2. „Oxford B. K. E. jéghoki mérkőzés“ (M. F. I.) riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1933. évben készült, 28 m. hosszú. 3. „Hősi emlékmű“ (M. F. I.) riport 1 fel­vonásban, a Magyar Film Irodában 1933. év­ben készült, 10 m. hoszú. 4. „Littoria“ (M. F. I.) riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1933. évben készült, 25 m. hosszú. 5. „Iparrajziskolai kiállítás“ (M. F. I.) riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1933. évben készült, 33 m. hosszú. 6. „Ein Nacht im Venedigt“ (Ein Graf, ein Mädel, sonst nichts) (K­ovács és Faludi) han­gos operett 8 felvonásban, a Hunnia filmgyár­ban 1933. évben készült, 2233 m. hosszú. Budapest, 1933. évi december hó 30-án. Dr. Jeszenszky Andor s. k. elnök, 43 miniszteri tanácsos. BUDAPESTI KÖZLÖNY3 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban­ I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingol árverések. 626228/1933. szám, 2.122 pengő becsértékü bútorok, könyvek és más ingóságok Budapesten, József-tér 7., fsz. üzletben, január 5-én 1 órakor. Talán Árpád, kir. végrehajtó. O­F 32 717/1933. szám. 31.050 pengő becsértékü bútorok, élőfelszerelés, csöves tengeri és­ más ingóságok Örs pusztán, január 8-án 10 órakor. Pölöskey József, sár­bogárdi kir. végrehajtó. O­F 39 58535/1933. szám. 2.120 pengő becsértékű bútorok, zongora, szőnyegek, csillár, festmény és más ingóságok Budapesten, Ribáry­ utca 2., fsz. 2. ajtószám alatt, január 3-án 6 órakor. Dr. Szilágyi Imre, bir. végre­hajtó. O F 10 634854/1933. szám. 1,252 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Berlini­ tér 3. sz., I. em. 2. ajtószám alatt, január 3-án 5 órakor. Terray Béla, bir. végrehajtó. O F 31 6093/1933. szám. 5,469 pengő becsértékü nyomda­­berendezés és más ingóságok Újpesten, Petőfi­ u. 22. sz. alatt, január hó 5-én, fél 12 órakor. Sass István, bir. végrehajtó. O F .34­6­23796/1933. szám. 2.401 pengő becsértékű mérleg, narancs és más ingóságok Budapesten, Dunaparti fő­városi nagyvásár, január 5-én 3 órakor. Terray Béla, bir. végrehajtó. O­F 7 12561/1932. szám. 23.315 pengő becsértékű bútorok, szállodaberendezés, gépek, szőnyegek és más ingóságok Székesfehérváron, Kossuth­ u. 12. és Ferenc József­ tér 8. szám alatt, január 4-én 12 órakor. Dr. Herényi Jenő, kir. végrehajtó. OI 8 59747/1933. szám. 3.162 pengő­­becsértékű bútorok, festmények, könyvek, szőnyegek és más ingóságok Budapesten, Attilam. 95—99. szám, I. emelet 2—3. ajtó­szám alatt, január hó 4-én, 10 órakor. Dr. Váró Pál, bir. végrehajtó. F 26 10587/1933. szám. 9.600 P becsértékü pénzszekrény, írógép, íróasztal, hordók, szüretelőkád és más ingósá­gok Verpeléten, 837. szám alatt és folyt. Vasútállomá­son, január hó 10-én, 3 órakor. Rolik Lajos, egri kir. végrehajtó. O I* 24 637357/1933. szám, 2.186 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Teréz-körút 10. szám, III. emelet 18. ajtószám alatt, január hó 4-én, fél 5 órakor. Terray Béla, bir. végrehajtó. O F 2­3255/1933. szám. 8.452 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Szolnokon, Szapáry­ u. 2. szám alatt, január h­ó 5-én, fél 42 órakor. Dr. Kovács Béla, bír. végrehajtó.­ ^ ^ 793765/1931. szám. 9300 pengő becsértékű furo- és marógépek, esztergapadok és más ingóságok Budapes­ten, Kinizsi­ utca 4., garageban, január 4-én, 9 órakor. Dr. Papp István, kir. végrehajtó.­­­O­­F 27 626528/1933. szám. 4027 pengő becsértékü bútorok, perzsaszőnyegek, csillár és más ingóságok Budapesten, Tükör­ u. 2., IV. 2., II. em. 10. ajtószám­ alatt, január hó 4-én, fél 6 órakor. Terray Béla, bir. végrehajtó. O­F 22 901343/1932. szám. 1112 pengő becsértékű bútorok, berendezés, áru és más ingóságok Budapesten, Teleki­­tér 6., földszinti üzletben, január 3-án, 3 órakor. Pon­­grácz Olivér, bir. végrehajtó. OF 21 640262/1933. szám. 3660 pengő becsértékű üzletberen­dezés, mechanikai gépek és más ingóságok Budapesten, Vörösmarty­ u. 47., pincében, január 10-én, 1 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, bir. végrehajtó. O­F 5­55052/1933. szám. 20.196 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek és más ingóságok Budapesten, Hunyadi Já­­nos­ út 2., földszinten és emeleten, január 3-án, 10 óra­kor. Rakssányi Zoltán, kir. végrehajtó. O­­F 23 569/1933. szám. 14.626 pengő becsértékü korpa, árpa, autók, búza, rozs, malomberendezés, állatok és más ingóságok Kiskunlacházán, január 10-én fél 11 órakor. Halmos Antal, ráckevei kir. végrehajtó. O 7 616942/1933. szám. 10.278 pengő becsértékű bútorok, mérleg és más ingóságok Budapesten, Telep­ u. 38—40. folyt. VII., Mozsár­ utca 9. szám alatt, január 4-én fél 10 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O 39 58535/1933. szám. 2.120 pengő becsértékű bútorok, zongora, szőnyeg, csillár, festmény és más ingóságok Budapesten, Ribáry­ utca 2., fsz. 2. ajtószám alatt, ja­nuár 3-án 6 órakor. Dr. Szilágyi Imre, bir. végrehajtó. 66378/1931. szám. 1­140 pengő becsértékü bútorok, szőnyegek, csillár és más ingóságok Budapesten, I., Krisztina­ körút 147. szám, IV. em. 2. ajtószám alatt, jan. 3-án, 11 órakor. Donovai Rudolf, bir. végrehajtó. 642184/1933. szám. 1329 pengő becsértékü bútorok, írógép, emelődaru, perzsaszőnyeg, pénzszekrény és más ingóságok Budapesten, Kőris­ utca 30. szám, I. em. 4. ajtószám alatt, jan. 3-án, háromnegyed 4 órakor. Dr. Janits Károly, bir. végrehajtó. O­F 33 612092/1933. szám. 1.500 pengő becsértékű teher­autó és más ingóságok Budapesten, Ipar­ utca 5. szám alatt garageban jan. 3-án, 3 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O­F 25 5.150 pengő becsértékü ingóságok Fehérgyarmaton, jan. 18-án, 9 órakor. Ottó István, bir. végrehajtó. 641103/1933. szám. 2.105 pengő becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Liszt Ferenc­­tér 9. szám alatt, január 4-én 3 órakor. Schrank József, bir. végrehajtó. O 38 772645/1931. szám. 4.610 pengő becsértékű bútorok, órák, tükrök és más ingóságok Budapesten, Andrássy­­út 83. szám, I. em. 17. ajtószám alatt, jan. 3-án, 3 óra­kor. Szili Ede, bir. végrehajtó. O F 0 618748/1933. szám. 3700 pengő becsértékü béráruk és más ingóságok Budapesten. Soroksári-ut 45. szám alatt, jan. 5-én, fél 4 órakor. Terray Béla, bir. végre­hajtó.. O F 35­6174/1933. szám. 13.550 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Nyíregyházán. Vay Ádám-u. 35. szám a., jan. 5-én 12 órakor. Szántó Ármin, kir. vhajtó. O 42 Ingatlan árverések. 20464/1933. szám. Ingatlan Nyíregyháza városban 6.000 pengő kikiáltási árban, január hó 18-án, 11 óra­kor a kir. járásbíróságnál. * N 41 11573/1933. szám. Ingatlan Győr városban, 15.808 P kikiáltási árban, január hó 19-én, 10 órakor a királyi járásbiróságnál. N 61 27127/1933. szám. Ház Szegeden, Feltámadásul. 19. szám alatt, 15.120 pengő kikiáltási árban, január 20-án 11 óraikor a kir. járásbiróságnál. N 5 10706/1933. szám. Ház és egyéb ingatlanok Battonyán, 8.690 pengő kikiáltási árban, jan. 18-án, 12 órakor a kir. járásbiróságnál. N­F 14 10110/1933. szám. Szántók és szőlő Budakeszin, a Hiv. Értesítőben felsorolt kikiáltási árakban, január 19-én, 9 órakor a községházán. Pestvidéki királyi járásbíróság. 29915/1933. sz. Ingatlanok Debrecen városban 8.348 ar. , kikiáltási árban, jan. 20-án, déli 12 órakor a kir. járásbiróságnál.­­ N 70 16729/1933. szám. Ingatlanok Kiskunmajsa község­ben, különböző kikiáltási árban, jan. 18-án, délelőtt 9 órakor a kiskunfélegyházai kir. járásbiróságnál. N 76 20498/1933. szám. Szántók Dunaharasztin, 6.500 + 560 pengő kikiáltási áraikban, január 11-én 4 órakor a községházán. Pestszenterzsébeti kir. járásbíróság. 4429/1933. szám. Házak és legelők Sátoraljaújhelyen, 4.645 + 35.010 pengő kikiáltási árakban, január 25-én. 9 órakor a kir. járásbiróságnál. N 8 8100/1933. szám. Ház és egyéb ingatlanok Kápolmás­­nyéken, 7.150 + 650 pengő kikiáltási árakban, január hó 26-án, 10 órakor a községházán. Székesfehérvári kir. jár­ásbiróság. N­­ 24905/1933. szám. Ház és szántó Budapesten, (Tábor­hegyen), 9.902 pengő kikiáltási árban február 3-án 9 órakor az I—III. ker. kir. járásbiróságnál. N­F 29 19758/1933. szám. Ház, szántó és egyéb ingatlanok Debrecenben, a Macs dűlőben, 27.815 pengő kikiáltási árban, jan. 24-én, 10 órakor a kir. járásbiróságnál. 9534/1933. szám. Ház és egyéb­­ingatlan Hódmező­vásárhelyen, Árpád­ utca 21. szám alatt, 4800 + 1.290 pengő kikiáltási árakban, jan. 24-én, 9 órakor a kir. járásbiróságnál. N­F 11 3996/1933. szám. Ház és egyéb ingatlanok . Győrött, Hosszu­ utca 48/a. szám alatt, a Hivatalos Értesítőben felsorolt kikiáltási árakban, jan. 26-án, 9 órakor a kir. járásbiróságnál. N­F 12 43730/1933. szám. Házak és házrész Budapesten. Szövetség­ u. 8., 10., 12. és Hársf­-u. 7., 9. és 11. szám­ alatt a Hiv. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, jan. 19-én 5 órakor a központi kir. járásbiróságnál. Caodhirdetmen­ysk, 6861/1933. szám. Leichtmann József Nándor csengeri gőzmalomtulajdonos ellen a nyíregyházi kir. tszék a csődöt megnyitotta. Tömeggondnok Dorka István, kö­vetelések bejelentése december 31-ig, felszámolási tár­gyalás­­1934. évi január. II-án: 2—2 13902

Next