Budapesti Közlöny, 1934. március (68. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

1934 március 1. 73827/1930. szám. 2470 pengő becsértékű­ bútorok, fmnan­nó, rádió, festmények, szőnyegek és más ingóságok Budapesten, Zsigmond­ utca 49. szám, II. em. 2. ajtószám alatt, március hó 10-én, 9 órakor. Dr. vitéz In­dred Gyula, bír. végrehajtó. 0 1437 107/1934. szám. 1185 pengő becsértékű­ bútorok, lak­­berend., grammofon, pénzszekrény, rádió és más ingó­ságok Szentendrén, Budai­ út 28. szám alatt, március hó 6-án, 3 órakor. Dr. Boér Kálmán h. Gillemot Ödön, bir. végrehajtó. O­F 1734 642830/1933. sz. 1930 + 1370 pengő becsértékű­ bú­torok, zongora, rádió, grammofon, nippek és más ingó­ságok Budapesten, Fálk Miksa­ utca 13. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt, március hó 5-én, 3 órakor. Dr. La­dányi Lajos, bir. végrehajtó. O­F 1726 883244/1932. szám. 2060 pengő becsértékű­ deszkák, gerendák, riglik, pala és más ingóságok Budapesten, Vadász-u. 15. és Bartsok-u. 4/b. szám alatt, március hó 9-én, fél 1 órakor. Gombos Ernő, bírósági végrehajtó. 0­F 1713 645012/1933. szám. 2846 pengő becsértékű­ bútorok, szőnyegek, festmények, órák, könyvek és más ingósá­gok Budapesten, Wesselényi-u. 54. szám, II. emelet 25. ajtószám alatt, március 2-án, 2 órakor. Adorján Béla, bir. végrehajtó. O F 1724 64882/1933. szám. 2987 pengő becsértékű­ bútorok és más ingóságok Budapesten, Uri­ utca 42. szám, II. em. 1. ajtószám alatt, március hó 2-án,­ 9 órakor. Engter Kálmán, bir. végrehajtó. O F 1732 624821/1933. szám. 6929 pengő becsértékű­ bútorok, kávéházi berendezés és más ingóságok Budapesten, Aréna­ út 76. szám alatt és Sándor­ u. 15. szám, föld­szint 4. ajtószám alatt, március 5-én, fél 9 órakor. Szászy-Kovách Ernő, kir. végrehajtó. O F 1733 53/1934. szám. 62.794 pengő becsértékű­ bútorok, sző­nyegek, képek, rádió, élő és holt gazd. felszerelés és más ingóságok Mezőtúron, Pusztapáti, március hó 12., 13. és 14-én, 8 órakor. Bérczy Imre, bírósági végrehajtó. O­F 1728 25030/1934. sz. 6010 P becsértékű­ bútorok, gyalu­­padok, gépek, motorok és más ingóságok Újpesten, Lő­­rinc­ u. 112. szám alatt, március 9-én, fél 5 órakor, vitéz Vértesy Károly, kir. végrehajtó. O­F 1704 516259/1929. szám. 2420 pengő becsértékű­ bútorok és más ingóságok Budapesten, Egyetem­ u. 2. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt, március 7-én, 2 órakor. Dr. Dobrev Ede, kir. végrehajtó. O­F 1708 639180/1933. szám. 1160 pengő becsértékű­ bútorok, zongora, szőnyeg, díszpárnák, festmények, függönyök és más ingóságok Budapesten, Bakáts­ tér 8. szám, II. emelet 9. ajtószám alatt, március 2-án, 1­02 * 04/110 órakor. Hável Ede, bir. végrehajtó. O F 1727 701329/1934. szám. 1042 pengő becsértékű bútorok, korcsmai berendezés és más ingóságok Budapesten, Gát­ u. 27. szám alatt, március 9-én, 15 órakor. Dr.­­Emits Károly, bir. végrehajtó. O F 1730 701646/1934. szám. 2505 pengő becsértékű­ bútorok, lakberend. és más ingóságok Budapesten, Péterffy S.­u. 40. szám alatt, március hó 3-án, 2 órakor. Knob­­l­ch József, bírósági végrehajtó. O­F 1707 4942/1934. szám. 8332 pengő becs­értékű bútorok, áll­ványok, drogériaáruk és más ingóságok Békéscsabán, Andrássy­ ut 1. szám alatt, március hó 7-én, 3 órakor. Sonnenfeld­ Sámuel, bir. végrehajtó. O F 1711 474592/1929. szám. 6630 pengő becsértékű­ bútorok, írógép, gépek és más ingóságok Budapesten, Losonczy­­utca 15. szám, pincében, március hó 26-án, 7 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O­F 1711 642310/1933. szám. 5263 pengő becsértékű­ pénzszek­rény, perzsaszőnyeg, képek, óra, papírvágógépek, mo­torok, velencei csillár és más ingóságok Budapesten, Vilmos császár­ ut 66. sz., III. em. 17. és Arany János­­utca 10. sz., földszinten, március hó 13-án, fél 9 órakor.­­Dr. Schweiger Gyula, bir. végrehajtó. O­F 1735 635926/1933. szám. 2220 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Vörösmarty­ u. 35. szám, HI. emelet 5. ajtószám alatt, március hó 1-én 5 órakor. Dr. Schweiger Gyula, bírósági végrehajtó. O F 1729 701606/1934. száma. 12759 pengő becsértékű­ bútorok, és más ingóságok Budapesten, Rákóczi­ út 29. szám alatt, március hó 19-én, 4 órakor. Dr. Dobrev Ede, királyi kir. végrehajtó. 0­F 1709 9689/1932. szám. 7325 pengő becsértékű bútorok, szőnyegei­, porcellángarniturák, írógépek, üzletberende­zés és­ más ingóságok Mosonban, március 5-én, fél 11 órakor. Kenyeres Károly, magyaróvári kir. végrehajtó. O­F 1712 700441/1934. szám. 1320 pengő becsértékű gépek, prések és más ingóságok Budapesten, Gergely­ u. 30. szám. földszint 2. ajtószám alatt, március 9-én, 5 óra­kor. Dr. Konkoly Iván, kir. végrehajtó. O­F 1710 Ingatlant árverések. 3995/1933. sz. Ingatlanok Győr városban, különböző kikiáltási árban, 1934. évi március hó 17-én, délelőtt 11 órakor a kir. járásbiróságnál. N 1506 22839/1933. szám. Ingatlanok Debrecenben, külön­böző kikiáltási árban, március 16-án. 9 órakor a kir. járásbiróságnál. N 1505 9211/1934. szám.­ Ingatlanok Kisnyárádon, a Hivata­los Értesítőben felsorolt kikiáltási áraikban, március 20- án, 9 órakor, a községházán. Mohácsi kir járás­bíróság. N 1444 17443/1933. szám. Villa és egyéb ingatlan Pesthideg­­kúton, 24700 + 3675 P kikiáltási árakban, március 21- én, 11 órakor a pestvidéki kir. járásbiróságnál. N­F 1715 25922/1933. szám. Ház és szántók Budapesten, Gal­­góczi­ u. 29. és Csipke­ u. 1. sz. alatt, 4264 + 204 -1­­264 pengő kikiáltási árakban, március hó 19-én, 9 órakor az I—III. ker. kir. járásbiróságnál. . N F 1717 40083/1933. szám. Ház és egyéb ingatlanok Pécelen, a Hivatalos Értesítőben felsorolt kikiáltási árakban, március hó 10-én, 10 órakor a gödöllői királyi járás­­biróságnál. N 1­ 17­10 15440/1933. szám. Ház és egyéb ingatlanok Füzes­abonyban, 6400 P kikiáltási árban, június 1-én, fél 10 órakor, a községházán. Egri kir. járásbíróság N 1112 10040/1933. szám. Ház, házrész és egyéb ingatlanok Veszprémben, Fejérváry József­ u. 11. szám és Temető­­hegy­ u. 6. szám alatt, 3400 .+ 1944 P kikiáltási árak­ban, március 26-án, 10 órakor a kir. járásbiróságnál. N F 1716 2648/1934. szám. Ház és szántó Budapesten (Kelen­­földön) 1661 P kikiáltási árban, május 28-án, 9 órakor az I—III. ker. kir. járásbiróságnál. N F 1723 2507/1933. szám. Ingatlanok Vasszentmihályon, a Hív. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, március hó 21-én, 10 órakor a községházán. Szentgotthárdi kir. járásbiró- Csődhirdetmények. 609/1934. szám. özvegy Anti Mórié és Fia felső­­mocsoládi cég és tagjai özvegy . Anti Mórné és Anti Ödön ellen a kaposvári kir. törvényszék a csődöt meg­nyitotta. Tömeggondnok dr. Keresztúri Lajos, követe­lések bejelentése március 31-ig, felszámolási tárgyalás április 28-án. F 1718 41198/1926. szám. A Vasadi Géza és Tsa cég (And­­rássy­ út 51.) ellen nyitott csődöt a budapesti kir. tör­vényszék megszüntette. F 1731 Vegyes hirdetmény. 18263/1934. szám. Akik a néhai Irányi Dániel hagya­tékában talált és állitólag Teleky Pál gróf iratait tar­talmazó csomagra tulajdoni igényt tartanak, hogy ezen igényüket a székesfőváros árvaszéknél (Budapest, IV., Központi Városháza) írásban 1934. évi március hó 21-ig jelentsék be. Székesfőváros árvaszéke. **302 Budapesti Közlöny Csődönkíviüi kényszeregyességek. 29/1934. szám. Rogner Mózes: Tokaj, ügyében a mag­ánegyesség létrejött. Kvóta 50%, teljesítési idő 10 hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 1773 3052/1933. szám. Plancz­ Sándor, Székesfehérvár, ügyében a magá­negy­esség létrejött. Kvóta 55%, telje­sítési idő 8 hó. Országos Hitelvédő Egylet, F 1774 3162/1933. szám. Hahn István, Gyöngyös, ügyében a magánegyességi tárgyalás az OHE. építési szakmai fiók­jánál (Budapest, V., Alkotmány­ u. 8.) 1934. évi március hó 5. napján délelőtt 11 órakor tar­tozik meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 1758 7133/1933. szám. Első Miskolci Vízvezeték, Rézműves és Műszaki Váll. Stern és Társa, Miskolc, ügyében a magánegyességi tárgyalás az OHE. vasszakmai fiók­jánál (Budapest, V., Alkotmány­ u. 8.) 1934. évi március hó 6. napján, délelőtt 10 órakor tartatik meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 1759 209/1934. szám. Szatmári Aladár, Székesfehérvár, ügyében a magáne­gyesség létrejött. Kvóta 50%, telje­sítési idő 8 hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 1760 61/1934. szám. Orisk­in Sándor: Kaba, ügyében a magányosség létrejött. Kvóta 50%, teljesítés a 60-ik napon kezdődő kéth­avonként ismétlődő 4 részlet. OHE. debreceni Kamarakerületi Szerve. F­ 1761 32630/1934. szám. Bán Sándor mű- és kötszerész /Zsigmond­ u. 9.) kérelmére a budapesti kir. törvény­szék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő: dr. Melier Mór ügyvéd, követelések bejelentése március 17-ig az OHB-hez. *370 32590/1934. szám. Wollák Henrik budapesti (Múzeum­­körút 13.) és balatonszárszói kávés és vendéglős kérel­mére a budapesti kir. törvényszék az eljárást meg­indította. Vagyonfelügyelő: dr. Molnár Jenő Antal ügyvéd, követelések bejelentése március 16-ig az OHB- hez.­­ *371 631/1934. szám. Lindenberg S. Zsigmond tatai divat­áru és vöröskereskedő kérelmére a győri kir. törvény­szék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő: dr. Szarvas Gyula ügyvéd, követelések bejelentése március 24-ig, az OHE. győri kamarakerületi szervéhez. *372 42843/1933. szám. Bedey Domonkosné Csibi Rozália (Szél­ u. 13.) ügyében a budapesti királyi törvényszéknek az eljárást megszüntető végzése jogerős. *368 43802/1933. szám. Weisz Márton szűcs (Király­ utca 17.) ügyében a budapesti királyi törvényszék az eljárást megszüntette. A vagyonfelügyelő dija 721 pengő. *365 46289/1933. sz. Budapesti Lugkőgyár Orustein Dávid és Társa cég (Hölgy­ u. 25—27.) és­­tagjai ügyében a budapesti i kir. törvényszék az ügyességet jogerősen jóvá­hagyta. A vagyonfelügyelő dija 479 pengő. *366 Gondnokság­. 958/1934. szám. Özv. Héber Miksásm Wolf Rozália kecskeméti lakost a kecskeméti kir. törvényszék, gond­nokság alá helyezte. * 1702 Idézés: 44652/1933. szám. Friedbauer Margitnak Rosenberg Lajos ellen indított házassági perében tárgyalás már­cius 28-án, a budapesti kir. törvényszéknél. Idézve az alperes. F 1725 3 Magánhirdetések kivonata. Guttmaim Ferenc leckekör­y­ve elveszett. 3—2 369 Zeldl Venczel mészáros-, hentes-, szalámi- és kolbász­­árugyár rt. mérlegszámlája. 368 Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság meg­hívója az 1934. évi március hó 10-én délután 4 óra­kor IV., Petőfi Sándor­ utca 2. szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. . 373 Mondok József és neje szül. Omrai Anna Veresegy­háza­ lakosok elleni követelések 8 napon belüli be­jelentésére felhívás. 374 Országos Egészségügyi Anyagraktár Ricó Magyar Kötszerművek Rt. mérlegszámlája. 375 Fővárosi Nagymozgó és Filmipar Rt. mérlegszám­­lája. 376 Unió Bányászati és Ipari Részvénytársaság meg­hívója az 1934. évi március hó 10-én délelőtt 11 órakor V., Arany János­ utca 25. szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. 377 Nemzeti Torna Egylet meghívója az 1934. évi már­cius hó 17-én délután 7 órakor Szentkirályi­ utca 26. szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. 378 Hajózási vállalatok hirdetménye német-magyar tengerikikötői Dunaátrakási díjszabás tárgyában. 379 Sződliget Parcellázó Rt. f. a. mérlegszámlája. 380 Rákosszentmihályi Kertgazdasági és Parcellázási Rt. f. a. mérlegszámlája. 381 Gróf Esterházy Tamás Pápa-Ugodi és Devecseri Uradalmainak Fürdőüzeme Részvénytársaság meghívója az 1934. évi március hó 12-én délelőtt 11 órakor Pápán tartandó rendes közgyűlésre. 382 A m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér l. sz.) kaphatók az alábbi közigazgatási nyomtatványok. E nyomtatványok árát a ra. kir. állami nyomdának a m. kir. postatakarékpénztárnál lévő 64.539. számú letétszámlájára kell befizetni. A nem pénzügyi hatóságok, hivatalok és a magán­­felek a nyomtatványok árán felül a felmerülő postai és csomagolási költségeket is meg kell térítsék. A megrendelő kívánságára a nyomtatványok postai utánvéttel is szállíttatnak. ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI NYOMTATVÁNYOK. Kézbesítési ív (1 íven 6 drb). 201. 1. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Hivatalos lelet a bélyeg vagy készpénzben fizetendő illetékek csonkítása felett (1 íven 2 drb). 202. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Vérbizonyitvány átvett nyomtatványokról (1 íven 2 drb). 203. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Ugyanaz (1 ivén 4 drb). 204. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Szállítólevél átadott nyomtatványokról (1 ivén 2 drb). 205. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Ugyanaz (1 ivén 4 drb). 206. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Leltári kimutatás ingatlan és ingó államvagyon értéké­ről (1 ivén 2 drb). 207. r. sz. Ara ivemkint 05 fillér. Készpénzkészlet főkönyv. 208. r. sz. Ara ivenkint 05 fillér. Értékletéti főkönyv. 209. r. sz. Ara ivenkint 05 fillér. Beküldési jegyzék számadásokról (1 ivén 2 drb) küliv. 210. ívsz. Ára ivenkint 03 fillér. Ugyanaz, beliv. 210. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Esküokmány tisztviselők részére. 211. r. s7. Ára ive­n­­kint 05 fillér. Esküokmány altisztek és szolgák részére. 212. r. sz. Ara ivenkint 05 fillér. Fogadalom dijnokok részére. 213. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Utazási számla, küliv. 215. r. sz. Ara ivenkint 02 fillér. • Ugyanaz, beliv. 215. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Iratjegyzék a felterjesztésekhez. (1 ivén 4 drb). 216. r. sz. Ára 10 ivenkint 24 fillér. Hátralék szaporodás-apadási kimutatás a zárszámadás­hoz. 217. r. sz. Ara ivenkijit 06 fillér. Megkeresés a budapesti m. kir. államrendőrség bejelen­tési hivatalához lakcimtudakolás tárgyában (a vidéki hatóságok és hivatalok részére). 218. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Ugyanaz, (a székesfővárosi hatóságok és hivatalok részére) (­A iv). 219. r. sz. Ára ivenkint 01 fillér. Számvevőségi munkakönyv. 220. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Kiadói kimutatás. 221. r. sz. Ára ivenkint 08 fillér. Kimutatás­a: átfutó avagy az elszámolatlan előlegek hátralékairól (1 ivén 2 drb). 222. r. sz. Ára iven­kint­­16 fillér. Postakönyv. 223. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Irattári irományjegyzék (K iv). 221. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Rangsorozati jegyzék állásért pályázókról, küliv. 225. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Ugyanaz, beliv. 225. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Napijegyzék postatakar­ékpénzt­ári számlakivonat­okról. 226. r. sz Ára ivenkint 03 fillér.

Next