Budapesti Közlöny, 1935. szeptember (69. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-01 / 198. szám

6028/1930. szám. 14235 pengő becsértékű cséplő­gépeik, teherautó, herecséplőgép, motorok, mérlegek, motorbic­­kli, deszkák, téglák, rosta és más ingóságok Ludason és esetleg folytatólag Nagyfügeden, szeptember 3-án, 10 és 1 órako­r. Spanyár Lajos, gyöngyösi bír. végrehajtó. O­F 16288 55694/1935. szám. 3225 pengő becsértékű bútorok, perzsaszőnyegek, pianínó és más ingóságok Buda­pesten, Vitéz­ utca 2. szám, V. emelet 1. ajtószám alatt, szeptember 4-én, fél 2 órakor. Rakssányi Zoltán, kir. végrehajtó. O F 16295 727026/1934. szám. 1969 pengő becsértékű bútorok, üzletberendezés, papíráruk és más ingóságok Budapes­ten, Ráday­ utca 43. szám alatt, szeptember 2-án, 6 órakor. Dr. Augner Pál, bir. végrehajtó. 0­F 16307 644099/1933. szám. 1253 pengő becsértékű bútorok, kép, óra, váza és más ingóságok Budapesten, Futó­ u. 7. szám alatt, szeptember 9-én, 5 óra 20 perckor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O­F 16287 860848/1935. szám. 1265 pengő becsértékű bútorok, kép, szőnyeg, ruha és más ingóságok Budapesten, Arany­kéz­ utca 3. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt, szeptem­ber 5-én, 3 órakor. Lengyel Aurél, kir. végrehajtó. O F 16305 Ingatlan árverések. 17240/1925. szám­. Ingatlanok Makón, 24734 pengő kikiáltási árban, szeptember 18-án, a makói kir. járás­bíróságnál. N 6763 976/1935. szám. Ingatlanok Pétervásárán, 1200 + 1500 P kikiáltási árakban, szeptember 18-án, fél 12 órakor a kir. járásbíróságnál. N 6738 32637/1935. szám. Ház és kertrészek Budapesten, Szent László­ utca 150. alatt, 1658 pengő kikiáltási árban december 16-án, 4 órakor a közp. kir. járásbíróságnál. N **968 1674/1935. szám. Ingatlanok Perenyén, 1342 -1­193 pengő kikiáltási árakban, szeptember 26-án, 9 órakor a községházán. Kőszegi kir. járásbíróság. N 6732 3874/1935. szám. Ház és egyéb ingatlanok Csongrá­­don, a Hív. Ért.-be­n felsorolt kikiáltási árakban, szep­tember 24-én, 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N 6728 9344/1935. szám. Ház Kecskeméten, 15.000 P kikiáltási árban, szeptember 19-én, 9 órakor a kir. járásbíró­ságnál. N F 16290 3182/1935. szám. Szántók és egyéb ingatlanok Uzd­­borjádon, a Hiv. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, szeptember 17-én, 3 órakor a gyönki kir. járásbíróság­nál. N F 16297 1401/1935. szám. Házak és egyéb ingatlanok Jász­­ladányban a Hiv. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, szeptember 24-én, 10 órakor a községházán. Jászapáti kir. járásbíróság. N F 16308 1823/1935. sz. Házak és egyéb ingatlanok Siófokon, Andrássy­ u. 1. alatt, a Hiv. Ért.-ben megjelölt kikiáltási árakban, október 15-én, 2 órakor az enyingi kir. járás­bíróságnál. N 6675 33486/1935. szám. Ház egyharmadrésze Budapesten, Irányi­ u. 5. sz. alatt, 59.467 P kikiáltási árban, szeptem­ber 20-án, 5 óraikor a központi kir. járásbíróságnál. N F 16289 Csődhirdetmény. 739/1931. szám. Kürschner Dezső ellen nyitott csődöt a győri kir. törvényszék megszüntette. 6740 37978/1934. szám. özv. Bornstein Jakabné, Boros Lajos és Boros Elemér ügyében a budapesti kir. tör­vényszék az eljárást befejezte. *21631 36110/1935. szánt. Gersten Mihály festék stb. keres­kedő (Győri­ út 4.) ügyében a budapesti kir. törvény­szék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyonfel­ügyelő dija 31 P. *21630 36666/1935. szám. Pesszer János Balázs fűszer- és csemegekereskedő ügyében a budapesti kir. törvényszék az eljárást megszüntette. A vagyonfelügyelő dija 48 P. 1617/1935. szám. Kmeth Imréné kiskunhalasi festék, mész, cementáru, vegyeskereskedő kérelmére a kalocsai kir. törvényszék­ az eljárást megindította. Vagyonfel­ügyelő Garág Károly, követelések bejelentése szeptem­ber 13-ig az OHB-hez. *21613 1954/1935. szám. Győri László tiszafüredi kereskedő ügyében az egri kir. törvényszék az egyességet jogerő­sen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 379 P *21642 35215/1935. szám. Adler László paprika nagykereskedő (Erkel­ u. 8.) ügyében a budapesti kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 288 P. *21633 34975/1935. szám. Barta Dezső korcsmáros (Aradi­ u. 16.) ügyében a budapesti kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 104 P. *21632 Gondnokságok, 2102/1935. szám. Bencze András tarnabodi lakost az egri kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. **963 3541/1935. sz. Imre Lídia hódmezővásárhelyi lakost a szegedi kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. 6730 Idézések: 331/1935. szám. özv. Vidlicska Károlyné Máté Judit nagykőrösi lakos hagyatékának tárgyalása december 16-án, Pesthy János kir. közjegyzőnél. Idézve Máté Ambrus. 6736 353/1935. szám. Kelecsényi László nagykőrösi lakos hagyatékának tárgyalása december 12-én, dr. Pesthy János, kir. közjegyzőnél. Idézve Kelecsényi Ferenc. 6676/1934. szám. Szabó Erzsébetnek Neszvadda Zol­tán ellen indított házassági perlében tárgyalás október 3-án, a szegedi kir. törvényszéknél. Idézve az alperes. **967 Okiratmegsemmisitések. 582.260/1935. szám. A Fonciére Ált. Bizt. Intézet által 508.250. és 512.785. sz. a. egyenkint 10.000 K-ról Rácz Dániel névre kiállított életbiztosítási kötvény. Budapesti központi kir. járásbíróság. KF 16271 582.116/1935. szám. Az Anker Élet és Járadékbiztosító Társaság által 460.080. sz. a. 30.000 K-ról özv. Gerő Károlyné Schermann Emmy névre kiállított biztosí­tási kötvény. Budapesti központi kir. járásbíróság. 581.967/1935. szám. Az Első Magyar Általános Bizt. Társaság által 44.952. sz. a. 20.000 K-ról Beck Géza névre kiállított életbiztosítási kötvény. Budapesti közp. kir. járásbiróság. 668. 581.966/1935. szám. Az Első Magyar Általános Bizt. Társaság által 482.934. sz. a. 30.000 K-ról Beck Géza névre­­kiállított életbiztositási kötvény. Budapesti közp. kir. járásbiróság. 6687 582.262/1935. szám. Az Universal Általános Biztositó Társaság által 88985. sz. a. 5000 K-ról Rozmanics Mihály névre kiállított haláleseti tempórár-takarékbiztosítási szerződés. Budapesti központi kir. járásbiróság. **962 10617/1935. sz. Az Adria Bizt. Társulat által 196679. sz. a. 10.000 K-ról dr. Balázs Ármin névre kiállított élet­biztosítási kötvény. Kaposvári kir. járásbiróság, 6725 70/1935. sz. Grivojka János miskolci lakos 1975/1930. sz. fegyvertartási engedélye semmis. Miskolci rendőr­­kapitányság, 6264 282/1935. szám. Kiss Jenőné karcagi lakos 352. sz. arcképes védőnői igazolványa semmis. Karcagi rendőr­­kapitányság, 6684 6744/1935. sz. Az Adriai Bizt. Társulat által 172.173. sz. a. 4000 K-ról Rosentihal József névre kiállított élet­biztositási kötvény. Miskolci kir. járásbiróság. F 16291 Csődönkivüli kényszeregyességek. 10038/1935. szám. Reiner Henrik (Cinikota, Horthy Miklós­ ut 9.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgya­lást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány-utca 8.) 1935. szeptember hó 11. napján 1 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 16318 1540/1935. szám. Filvig Mátyás (Kalocsa) üveges ügyé­ben a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. üveg­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8.) 1935. szeptember hó 11. napján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 16319 4300/1935. szám. Pollaik Miksa festékkeresked­ő (Török­­szentmiklós) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8.) 1935. szeptember hó 11. napján fél 1 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 16317 1198/1935. szám. Brenner László vegyeskereskedő ügyé­ben a szombathelyi kir. törvényszék az egyességet jog­erősen jóváhagyta. *21634 1319/1935. szám. Guttman­n Imre bádogos ügyében a pécsi kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóvá­hagyta. A vagyonfelügyelő dija 73 pengő. *21636 6091/1933. szám. Kardos Vilmos jászkiséri szatócs­kereskedő ügyében a szolnoki kir. törvényszék az el­járást befejezte. *21637 3610/1934. szám. Klein Ignác kisújszállási fűszer- és vegyeskereskedő ügyében a szolnoki kir. törvényszék az eljárást befejezte. *21638 1310/1935. szám. Varga Ferencné tóvárosi vegyes­kereskedő ügyében a győri kir. törvényszék az eljárást megszüntette. A vagyonfelügyelő dija 123 pengő. *21639 2890/1934. szám. Leitersdorfer Gyula jászárokszállási vas-, fűszer- és vegyeskereskedő ügyében a szolnoki kir. törvényszék az eljárást befejezte. *21640 4720/1935. szám. Miselbach István karcagi szatócs kérelmére a szolnoki kir. törvényszék az eljárást meg­indította. Vagyonfelügyelő dr. Dévai József ügyvéd, kö­vetelések bejelentése 20 nap alatt az OHE. debreceni kamarakerületi szervéhez. *21641 1962/1935. szám. Neustadt Jenő kötött-, szövött-, rövidáru­, papír, diszmó, játékáru, konfekció kereskedő (Celldömölk) kérelmére a szombathelyi kir. törvény­szék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Baráth Lajos ügyvéd, követelések bejelentése szeptem­ber 20-ig az OHB-hez. *21635 Budapesti Közlöny 1935 szeptember 1. 582.261/1935. szám. Az Anker Élet és Járadékbiztositó Társaság által 278.681. 6. sz. a. 10.000 K-ról Semler Imre névre kiállított biztosítási szerződés. Budapesti központi kir. járásbiróság. F 16296 582.219/1935. szám. Az Anker Ált. Bizt. rt. által 32066. és 38937. sz. a. kiállított életbiztositási kötvények. Buda­pesti központi kir. járásbiróság. F 16311 7751. szám. Méray motorkerékpár rt. budapesti cég gépjárműjének forgalmi engedélye semmis. Szegedi rendőrkapitányság. 5468 Pl—054/1935. szám. Zidarits Ignác pécsi lakos gép­járműjének forgalmi engedélye semmis. Pécsi rendőr­­kapitányság. 5755 682.156/1935. sz. Az Ivm­a Biztositó rt. által 3303. sz. alatt 40.000 K-ról özv. Szécsényi Illésié névre kiállított életbiztositási kötvény. Budapesti központi kir. járás­biróság. 6731 Vegyes hirdetmények. 10311. szám. Balaton Kenesei Fürdőtelep Rt. (Do­­hány-u. 73—75.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Kifogásolt bejelentése 45 nap alatt. **954 22086/1935. szám. Gasponamante Mezőgazdasági Mű­szaki Rt. (Bertalan-u. 10.) cég megszűnésének a cég­jegyzék­be bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Kifogásolt bejelentése 45 nap alatt. **955 22200. szám. Vegyészeti Gyár Rt. f. a. (Király-u. 7.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Ki­fogások bejelentése 45 nap alatt. **956 33370/1929. szám. „Okko“ Rutmnyersanyag és Vegy­ipari Rt. (Mór­ u. 13.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljá­rást megindította. Kifogások bejelentése 45 nap alatt. **957 Holtnaknyilvánitások. 45753/1935. szám. Dobrotka István szegedi ácssegéd, aki 1880-ban Szemlákon született, Dobrotka István és Palkovits Zsuzsanna fia, az orosz harctéren eltűnt. Szegedi kir. járásbiróság. **953 519/1935. szám. Túri Imre csongrádi fuvaros, aki 1880-ban született, T. József és Samu Ágnes fia, az 5. h. gy.-ezredből az orosz harctéren fogságba esve, ott 1918. augusztus havában hősi halált halt. Csongrádi kir. járásbiróság. **960 12443/1935. szám. Nick András pilisvörösvári kisbir­tokos, a­ki 1881-ben született, II. György és Manchercz Teréz fia, a harctéren 1915. január 18-án eltűnt. Pest­vidéki kir. járásbiróság. F 16252 Magánhirdetések kivonata. Az Együttes Hajózási Vállalatok Budapesten, 1935. szeptember 4., illetőleg október 1-én délelőtt 9 órakor tartandó árverésre vonatkozó hirdetménye. 2909 K Kisvárdai Faipari Részvénytársaság meghívója az 1935. évi szeptember hó 8-án Kisvárdán, saját helyi­ségében tartandó rendes közgyűlésre. 2910 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kamatláb leszállí­tására vonatkozó hirdetménye. 2911 Amazon Ruházati Vállalat r. t. felszámolás alatt meg­hívója az 1935. évi szeptember hó 17-én, délután 6 óra­kor Budapest, V., Sas-utca 20/22. szám, II. em. 3. ajtó­szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. 2912 Magyar Vadtenyésztők Kiviteli és Kereskedelmi Rész­vénytársaság meghívója az 1935. évi szeptember hó 10-én, déli 12 órakor V., Dorottya­ utca 7. szám, fél­emeleten tartandó rendes közgyűlésre. 2913 Magyar Földhitelintézet kamatláb leszállítására vonat­kozó hirdetménye. 2914 Felelős kiadó : A m. kir. állami nyomda igazgatósága. Dr. KIS TAMÁS min. tanácsos, igazgató® Budapesti terménytőzsdezárlat 1935. évi augusztus hó 31-én. Termény 76 77 78 79­­ 80 kilograramos, pengőben pénz­ áru pénz­ áru pénz áru pénz áru pénz áru Búzatiszavidéki . . . 15.3015.5015.4015.6515.5515.8015.7015.90 felsőtiszavidéki ..----.--14.8014.9014.9515.0515.1015.2015.2015.30» duna-tiszaközi --.----14.6514.8014.8014 9514.9515.1015.1015.20» fejér megye . . .--.--14.65148014.8014.9514.9515.1015.1015.20 többi dunántúli --.----.--14.6514.8014.8014 9514.9515.1015.1015.20» pestvidéki . . . Termény Rozs, pestvidéki . . . „ más származású Sörárpa, kiváló . . . . elsőrendű . . Takarmányárpa, elsör. , közepes Zab, elsőrendű . . . „ közepes . . Tengeri ab Budapest közi pénz áru Termény pénz áru 13.90 14.00 Búzakorpa, finom . . . 11.90 12.00 14.05 14.25 8-as takarmányliszt . . . 14.90 15.10 --.-­--.-­Köles, fehér.................... --.-­--.--­--.-­--.-­- vörös ................... IBI* --.--16.00 15.70 16.25 15.90 . egyéb ................... B­urgonya 16 30 16.50 V­ohltmann, étkezésre . .. ________ 16.00 16.20 Krüger, étkezésre . . . --.-­--.--14.50 14.60 Ella, étkezésre................ Nyári rózsa, étkezésre . Őszi rózsa, étkezésre . . A m. kir. állami nyomda nyomása. (Műszaki vezető : Nyári Elemér műszaki főtanácsos, aligazgató.)

Next