Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. július (70. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-01 / 148. szám értesítője

1936 július 1.2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Ingatlan árverések. Árverés. 2522/1936. tk. szám. Vármegyei Takarék­­pénztár RT. végrehajtatónak, Beck István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi­­ hatóság az újabb árverést 6,658 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett; a lengyeltóti kir. járásbíróság területén levő, Fonyód községhez tartozó Balaton­fenyves községben fekvő és Beck István nevén álló s a lengyeltóti 1881. számu telek­­jegyzőkön­yvben : A. 1f. 1. sorsz., 712/a. 2. 2. 26, a. 2. 198. hrsz. alatt foglalt 125 négyszögöl területű ingatlanra 500 pengő kikiáltási árban, mint forgalmi értékben ; A. ,+. 2. sorsz., 712/a. 2. 2. 26. a. 2. 199. hrsz. alatt foglalt 125 négyszögöl területű ingatlanra 500 pengő kikiáltási árban, mint forgalmi értékben ; A. +. 3. sorsz., 712/a. 2. 2. 26. a. 2. 200. hrsz. alatt foglalt 125 négyszögöl területű ingatlanra 500 pengő kikiáltási árban, mint forgalmi értékben ; A. + 4. sorsz., 712/a. 2. 2. 26. e. 2. 201. hrsz. alatt foglalt (iház 92. sz. n.) 125 négyszögöl területű ingat­lanra és A.­­+ 5. sorsz., 712/a. 2. 2. 26. a. 2, 202. hrsz. alatt (ház 92. sz. a.) 136 négyszögöl területű ingatlanra együttesen , 15,015 P 20­0 kikiáltási árban, mint for­galmi értékben­­ , . A. + 6. sorsz., 712/a. 2. 2. 26. a. 2, 203. hrsz. alatt foglalt 136 négyszögöl területű ingatlanra 500 pengő kikiáltási árban, mint forgalmi értékben ; A. + 7. sorsz., 712/a. 2. 2. 26. a. 2. 204. hrsz. alatt foglalt 125 négyszögöl területű ingatlanra 500 pengő kikiáltási árban, mint forgalmi értékben ; A. + 8. sorsz., 712/a. 2. 2. 26. a. 2. 205. hrsz. alatt foglalt 125 négyszögöl területű ingatlanra 500 pengő kikiáltási árban, mint forgalmi értékben ;­­ A. + 9. sorsz. 712/a. 2. 2. 26. a. 2. 206. hrsz. alatt foglalt 125 négyszögöl területű ingatlanra 500 pengő kikiáltási árban, mint forgalmi értékben ; A. + 16. sorsz., 712/a. 2. 2. 26. a. 2. 207. hrsz. alatt foglalt 125 négyszögöl területű ingatlanra 500 pengő kikiáltási árban, mint forgalmi értékben elrendeli azzal, hogy az árverés megtartásához az azt kérő Vármegyei Takarékpénztár rt. végrehajtata nem ragaszkodik. Mayer Teréz balatonfenyvesi lakos csatlakozott vég­rehajtata érdekében a 712/a. 2. 2. 26. a. 2. 198—207. hrsz. ingatlanok egyezik int 10,071 P 36­0 kikiáltási áron, mint legkisebb vételáron alul el nem adhatók, mégis azzal, hogy a 712/a. 2. 2. 26. a. 2. 201—202. hrsz. 272 négyszögöl területű ingatlanok együttesen : 1071 pengő 30­ fillér legkisebb árverési vételáron alul nem adha­tók el. Braun Zsigmond csatlakozott végrehajtata érdekében a 712/a. 2. 2. 26. a, 2. 198. hrsz. Ingatlan 14.198 pengő 76 f, a 199. hrsz. Ingatlan 14.198 P 76 f, a 200. hrsz. ingatlan 14.198 P 76 f, a 201. és 202. hrsz. Ingatlanok együ­ttesen 14-198 P 76 f, a 203. hrsz. ingatlan 14.198 P 76 f, a 204. hrsz. Ingatlan 14.198 P 76 f, a 205. hrsz. ingatlan 14.198 P 76 f, a 206. hrsz. ingatlan 14.198 P 76 f, a 207. hrsz. ingatlan 14.198 P 76 f legkisebb árve­rési vételáron alul­­ . fischt Jakab és fia cég végrehajtata érdekében a 712/a. 2. 2. 26. a. 2. 198. hrsz. ingatlan 17.333 P 24 f, a 199. hrsz. ingatlan 17.383 P 24 f, a 200. hrsz. ingat­lan 17.838 P 24 f, a 201. és 202. hrsz. Ingatlanok együttesen : 17.383 P 24 f, a 203. hrsz. ingatlan 17.333 pengő 24 f, a 204. hrsz. ingatlan 17.333 P 24 fillér, a 205. hrsz. ingatlan 17.333 P 24 f, a 206. hrsz. ingatlan 17.333 P 24 f és a 207. hrsz. ingatlan 17.333 P 24 fillér legkisebb árverési vételáron alul. Uray Nándor csatlakozott végrehajtata érdekében a 198. hrsz. ingatlan 20.292 P 51 f, 199. hrsz. ingatlan 20.292 P 51 f, 200. hrsz. ingatlan 20.292 P 51 f, 201. és 202. hrsz. ingatlanok együttesen 20.290 P 51 f, 203. hrsz. ingatlan 20.292 P 51 f, 204. hrsz. ingatlan 20.292 pengő 51 fillér, 205. hrsz. ingatlan 20.292 P 51 fillér, 206. hrsz. 20/202 P 51 f, 207. hrsz. 20.292 P 61 fillér árverési vételáron alul . Havas és Hirsch cég csatlakozott végrehajtata érde­kében a 198. hrsz. 21.433 P 61 f, a 199. hrsz. 21.493 P 61 f, a 200. hrsz. 21.433 P 61 f, a 201. és 202. hrsz. ingatlanok együttesen : 21.433 P 61 f, a 203. hrsz. 21.433 P 61 f, a 204. hrsz. 21.433 P 61 f, a 205. hrsz. 21.433 P 61 f, a 206. hrsz. 21.433 P 61 f, és a 207. hrsz. ingatlan 21.433 P 61 f legkisebb árverési vételáron alul. Fehér­ Béla csatlakozott végrehajtata érdekében a 198. hrsz. ingatlan 22.408 P 43 f, 199. hrsz. 22.408 P 43 f, 200. hrsz. 22.408 P 43 f, 201. és 202. hrsz. együtte­sen : 22.408 P 43 f, 203. hrsz. 22.408 P 43 f, 204. hrsz. 22.408 P 43 f,­ 205. hrsz. 22.408 P 43 f, 206. hrsz. 22.408 pengő 43 f és 207. hrsz. 22.408 P 43 f legkisebb árve­rési vételáron alul. Hoffmann Ernő csatlakozott végrehajtata érdekében a 198. hrsz. 23.684 P 10 f, a 199. hrsz. 23.684 P 10 f, a 201. és 202. hrsz. 23.684 P 10 f, 203. hrsz. 23.684 P­­10 f, 204. hrsz. 23.684 P 10 f, 205. hrsz. 23.684 P 10 f, 206. hrsz. 23.684 P 10 f és a 207. hrsz. 23.684 P 10 f legkisebb árverési vételáron alul. Plech István és Horváth Viktor csatlakozott végre­hajtátok érdekében a 198. hrsz. 23.793 P 10 f, a 199. hrsz. 23.793 P 10 f a 200. , 23.793 P 10 f, a 201. és 202. hrsz. ingatlanok c­é­ a : 23.793 P 10 f, 203. hrsz. 23.793 P 10 f­­, 23.793 P 10 f, 205. hrsz. 23.793 P 10 f, 20­­3.793 P 10 f és 207. hrsz. 23.793 P 10 f Ít­érési vételáron­ alul. Mayer Jákab­­ó érdekében a 198. hrsz. 24.356 P 50 f. ,e­z, 24.356 P 50 f, 200. hrsz. 24.356 P 50 F 202. hrsz. Ingatlanok együtte­sen : 24 356­­ hrsz. 24.356 P 50 f, 204. hrsz. 24.356 V r.r 1.356 p 50 f, 206. hrsz. 24.356 pengő " 21.356 P 50 f legkisebb árve­t végrehajtata érdekében a *9. hrsz. 25.299 P 70 f, 200. hrsz. 26.299 P 70 f, a 201. és 202. hrsz. ingatlanok együttesen 25.299 P 70 f, 203. hrsz. 25.299 P 70 fillér, 204. hrsz. 25.299 P 70 f, 205. hrsz. 25.299 P 70 fillér, 206. hrsz. 25.299 P 70 f és a 207. hrsz. ing­atlan 25.299 pengő 70 f legkisebb árverési vételáron az 1. özv. Kummer Jánosné csatlakozott végrehajtata érde­kében a 198. hrsz. ingatlan 25.772 P 27 f, a 199. hrsz. 25.772­ P 27 f, a 200. hrsz. 25.772 P 27 f, a 201. és 202. hrsz ingatlanok együttesen : 25.772 P 27 f, a 203. hrsz. 25.772 P 27 f, a 204. hrsz. 25.772 P 27 f, a 205. hrsz. 25.772 P 27 f, a 206. hrsz. ingatlan 25.772 P 27 fillér és a 207. hrsz. ingatlan 25.772 P 27 f leg­kisebb árve­rési vételáron alul; végül Süle József csatlakozást végrehajtata érdeké­ben a 198. hrsz. ingatlan 26.166 P 15 f, -i 199. hrsz. 26.166 P 15 f, a 200. hrsz. 26.166 P 15 f, a 201. és 202. hrsz. ingatlanok együttesen : 26.166 P 15 f­, 203. hrsz. 26.166 P 15 f, 204. hrsz. 26.166 P 15 f, 205. hrsz. 26.166 pengő lő f, 206. hrsz. 26.166 P 15 f és a 207. hrsz. in­gatlan 26.166 P 15 s legkisebb árverési vételáron alul el nem adható. A legkisebb árverési vételárnak m­egá­lapitása az 5.610/1931. M- E. sz. rend. 21—23. §-aiban irt fedezeti elv alapján történt. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Lengyeltótiban a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségeken megtar­tására 1936. évi augusztus hó 4. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapitja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár két­harmadánál, a 712/a. 2, 2. 26, a. 201—202, hrsz. ingat­lanokat, mivel házas belsőség képezi főértés­üket, a ki­kiáltási ár felerészénél alacsonyabb áron feladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §.). Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kelll kiegészí­teni. Lengyeltóti, 1936. évi április hó 16 napján. A lengyelhMMili­hír£sbirós^ N 4641 Árverés. 4958/1936. szám. Farkas József vé­grehajtató­­nak, Takács Andrásné szül, Sztraka Mária v­égrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyébe­n A telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 233 pengő tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a m­iskolci kir. járásbíróság területén levő, Hejőcsaba községben fekvő és a hejőcsabai 739. számú telekjegyzői könyvtár n A. + 1. sorszám, 886/a helyrajzi szám alatt felvett (szántó a Gyeprejáródiclőben) ingatlanra .8.589 pengő becsérték­ben, de az 5610/1931. M. E. számú r. 21.­­-a szerinti 22.210 P legkisebb vételár megjelölése mellett,, a hejőcsabai 1432. sz. telek jegy­z­ő­k­ön­y­v b­ec 'A. -F 1. sorszám, 386/b­orszám alatt felvett (rét a gyeprejáró­­1 1 ülő­ben! ingatlanra 2.797 P 50 f becsérték, de az 5610. 1931. M. E. sz. r. 21. §-a szerint ugyancsak­ 22.210 a legkisebb vételár megjelölése mellett elrendelte azzal, hogy a fenti Ingatlanokra ugyan védett birtok van fel­jegyezve, azonban a fenti végrehajtató és az alábbiak szerint csatlakoztatott végrehajtatok követelése korlá­tozás alá nem esik, így azok behajtása iránt az árverés elrendelendő a védettség ellenére is. Az árverést 1936. évi július hó 16­ napján délelőtt 9 órakor Hejőcsaba községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a megálla­pított leg­kisebb vételáraknál alacsonyabb áron nem a­dhatók el- Az érvéréni­ szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási év 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881- évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár- folyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-C. 147., 150., 170. §-ai : 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1808. XLI. t.-c. 25. §.) Miskolc, I 1936. évi március hó 31. napján. A miskolci kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4651 10202/1936. tkvi szám. Végzés-A telekkönyvi hatóság a miskolci kir. törvényszék­nek, mint felfolyamodási bíróságnak Pkf. 3351/13. 1936. Számú végzését az érdekelteikkel hiteles másolatban közli. Ennek megfelelően a 4958/1936. t­kvi szám alatt ki­adott árverési hirdetmény kivonatát akként módosítja, hogy a hejőcsabai 739. és 1432. sz. t­ervbeli A. + 1., A. 1­­1. sorszám, 886/a, 380/b helyrajzi szám alatt fog­lalt i­nga­tlanok külön-kü­lön az árverést kérő Farkas József hitelező követelésének a biztosítására a jogerő­sen megállapított 5.217 P 35.,­­ a csatlakozottnak ki­mondott dr. Lefkovics Ernő hitelező követelésének a biztosítására a jogerőse­n megállapított 6,337 P 35 f, a csatlakozottnak kimondott Pen­ker Géza és társai hi­telezők követelésének a biztosítására a jogerősen meg­állapított 6,572 P 04 f legkisebb vételárnál alacsonyabb áron nem adhatók el. Miskolc, 1936. évi június hó 25. A miskolci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4652 Árverés. 5656/1936. szám. Sterczer Andrásné végre­­hajtatának Kirschner Ádám és neje Ulber Éva végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 300 , tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a paksi kir. járásbíróság területén levő, Györköny, Paks községben fekvő s a györkönyi 696. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 801., 802. srszámu ház udvarral és kert a Beltelekben ingatlanra 781 P, a györkönyi 2157. számú tkvi betétben A. + 1. sorszám, 1995. hrszámu szőlő ingatlan felerészére 126 P, a györkönyi 2610. számú tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 6961., 6962. hrszámu szántó ingatlanokra 2065 P, a györkönyi 694. számú tkvf betétben A. I. 1—9. sorszám, 3266., 3667.,, 3668., 4207., 4677., 7582., 10086., 10383., 100446­ hrszámu szántó, rét ingatlanokra 1464 P, az ugyanezen betétben A. II. 1—3. sorszám, 6598., 6599., 6600. hrszámu szántó ingatlanokra 2156 P, az ugyanezen betétben III. 1—3. sorszám, 8964., 8965., 9466. hrszámu szőlő ingatlanokra 259 P, az ugyanezen betétben A + 1. sorszám, 1436. hrszámu szőlő ingatlanra 308 P, a györkönyi 1791. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 1641., 1642. hrszámu szőlő ingatlanok 1/3 részére 106 P, a györkönyi 1998. számu tkvi betétben A. I. 3. sorszám, 6254. hrsz. szántó ingatlanra 124. P, az ugyanezen betétben A. II. 4—6. sorszám, 6674., 6875., 6676. hrszámu szántó ingatla­nokra 1466 P, az ugyanezen betétben A. + 3. sorszám, 1635. hrszámu szántó ingatlanra 1636 P, a györkönyi 3265. számú tkvi betétben A. + 1. sorszám, 487. hrsz. ház udvarral a Beltelekben ingatlan 1/4 rész illetőségére 175 P, a györkönyi 1792. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 1180., 1181. hrszámu szőlő ingatlanok 1/2 rész illetőségére 166 P, az ugyanezen betétben A. III. 1—2. sorszám, 6952­, 6963. hrszámu szántó ingatlan fele­­részére 1065. P, a paksi 14692. sz. betétben A. + 1. sorszám, 21670. hrszámu szőlő Ingatlanra 47.50 P ki­kiáltási árban. Az árverés nem érinti a györkönyi 1791. sz. tkvi betétben foglalt ingatlan illetőségre a 3414/tkvi 1911. számú végzéssel özv. Hadinger Lőrincné szül. Ub­er Rozina javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jogot. Az árverést 1930. évi július hó 16. napján délelőtt 9 órakor, a györkönyi ingatlanokra nézve délután 3 órakor Györköny község elöljáróságánál, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc­ utca 10. szám, 4. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő, a paksi 14692. számú betétbeli ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el , míg a többi Ingatlanok a hir­detményben feltüntetett legkisebb vételárakon alul-Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül ■ kikiáltási ár 1 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni, (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t--c. 25. §.). Paks, 1935. évi október hó 9. napján. A paksi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4654 5763/1935. tkvi szám. (Árverési póthirdetmény.) A telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sterczer And­­rásné végrehajtatának Kirschner Ádám és neje sz. Ulber Éva végrehajtást szenvedők ellen 300­0 tőke és járu­lékai erejéig indított végrehajtási ügyében az 1935. évi október hó 9. napján 5856/1935. tkvi sz. alatt kibocsá­tott árverési hirdetménnyel elrendelt s a györkönyi 694. számú tkvi betétben A. I. 1—9. sorszám, 3266., 3667., 3808., 4207., 4077., 7582., 10086., 10383., 100446. hrszámu szántó, rét ingatlanokra 1464 ., az ugyanezen betétben A. II. 1—3. sorszám, 6598., 6599., 6800 hrsz. szántó ingatlanokra 2156 P, a györkönyi 696. számú tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 801., 802. hrszámu ház udvarral és kert a beltelekben ingatlanra 782 P, a györkönyi 2610. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 6961., 6962. hrszámu szántó Ingatlanra 2065 pengő kikiáltási árban Györköny község elöljáróságánál 1936. évi julius hó 16. napjának délutáni 3 (három) óráját kitűzi és az árverést az 1881 : LX. t.-c. 167. §-a értelmében Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület budapesti bej. cég végrehajtata 118.83 az. D. tőke és járulékaiból álló követelésének behajtása érdekében is meg fogják tar­tani és pedig most nevezett javára, illetve kérelmére megtartott árverés esetén csupán a fenti ingatlanokra, melynek során a györkönyi 690. számú­zkvi betétben foglalt ingatlanokat a kikiáltási ár felénél, a györ­könyi 2610. és 694. sz. betétbeli fenti ingatlanokat pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Paks, 1936. évi október hó 13-én. A paksi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4655 Árverés. 5785/1936. tkvi szám. Egyházmegyei Taka­rékpénztár r.-t, végrehajtatónak özv. Molnár Józsefné szül. Müller Olga, mint Müller György jogutóda végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási, utóajánlatra az újabb árverést 8982 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az egri kir. járásbiróság területén levő, s az egri 3433. sz. tkvi betétben A. + 1. sorszám, 343. hrsz. alatt felvett Müller György nevén álló ingatlanra 10.000 pengő kikiáltási árban, a 2386/tk, 1911. számú végzéssel Telekest Török Géza és neje Müller Mária javára 90.000 korona katonai házassági óvadék tőke és az arra a 2533/tk. 1914. sz. végzéssel bekebelezett alzá­­logjog sérelme nélkül. Az árverést 1936. évi július hó 20. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron­ nem adható el. Az ár­ve­re­lmi szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igéri, senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Eger, 1936. évi április hó 2. napján. Az egri kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14208

Next