Budapesti Közlöny, 1936. augusztus (70. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám

2 Budapesti Közlöny A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 26.800/1936. IX. 4. F. M. számú rendelete a forgalombahozatalra engedélyezett különleges növényvédelmi szerek jegyzékének közzétételére vonatkozó 20.800/1936. VII. 3. F. M., valamint annak érvényét meghosszabbitó és azt kiegészítő 23.600/1936. IX. 2. F. M. számú rendeletek további érvényben tartása, illetve kiegészítése és kiigazítása tárgyában. Az 1936. évi január hó 31-én kiadott 20.800/1936. VII. 3. F. M. számú rendelet (1. a Budapesti Közlöny 1936. évi február hó 2-iki 27. számában) mellékletében közzétett, valamint az 1936. évi április hó 30-án kiadott 23.600/1936. IX. 2. F. M. (1. a Budapesti Közlöny 1936. évi május hó 3-iki 102. számában) számú rendelettel érvényben tartott, illetőleg kiegészített jegyzékben felsorolt különleges növény­­védelmi szerek forgalombahozatalát — a jegyzéknek az említett rendelettel 1936. évi július hó 31-ig tartó érvényességgel meghosszabbított határidejét további negyedévre meghosszabbítva — 1936. évi október hó 31-ig engedélyezem és egyúttal a jegyzéknek az alábbiak szerinti kiegészítését, illetve kiigazítását elrendelem. I. „I. A 47.000/1932. F. M. számú rendelet alapján véglegesen engedélyezett különleges növényvédelmi szerek B. Permetező és porzó­szerek“ csoportjába felveendő : „II. A 47.000/1932. F. M. számú rendelet alapján ideiglenesen engedélyezett különleges növényvédelmi szerek B. Permetező- és porzó­szerek“ csoportjába felveendő : III. A 47.000/1932. F. M. számú rendelet alapján ideiglenesen engedélyezett különleges növényvédelmi szerek C. Egyéb szerek“ cso­portjába felveendő : Sor­szám A szer Milyen betegség és kártevő ellen Alkalmazási mód neve előállítója forgalomba hozója faja 13/a. Kuskután Chinoin gyógyszer és vegyé­szeti termékek gyára rt. Újpest, Tó­ u. 5. Agró növényvédelmi és mezőgazdasági rt. IV., Hajó-utca 2. kátrány olajtartalmú aranka irtószer aranka irtásra 5-8 %-os permetlé négyzet­­méterenkint legalább 1 liter 17/a. Raphanit Schering Kahlbaum A. G. Berlin Magyar Mezőgazdák Szövetkezete V., Alkotmány­ utca 29. réztartalmú gyomirtó szántóföldi fiatal gyomnövények (vadrepce stb.) irtására permetezéssel 3—6 súly %-os permetté 100 négyzet­­méterre 8 liter 33/a. Badacsonyi rézkénpor Keszler Aladár Gyula Tapolca réz és kéntartalmú porozószer szőlőlisztharmat és perono­spóra, valamint gyümölcsfák (kivéve őszi­barack) gombabetegségei ellen porozás Sor­szám A szer Milyen betegség és kártevő ellen Alkalmazási mód neve előállítója forgalomba hozója faja 10/a. Limantrin Borchers A. G. Goslar Zwebner Jaques Budapest, VI., Teréz-krt 43. a. derris tartalmú porozó szer földi bolhák, repcebogár és káposzta­poloskák irtására porozás 10/b. Magyar Drymac Cooper Mc. Dougall & Robertson Ltd. Berkhamsted Lindner Dániel Budapest, V., Alkotmány­­utca 23. derris tartalmú porozó szer repce- és földi bolhák, repcedarázs hernyói, repcebogár és borsó zsizsik ellen porozás I 17/a. Perfekt art Győri Szeszgyár és Finomító Rt. Győr arzén tartalmú permetező­szer Szőlőmoly és gyümölcsfák (kivéve kajszi, őszi barack, mandula és dió), valamint mezőgazdasági növények rágó rovarkártevői ellen Szőlőmoly és gyümölcsfáknál 0.25—0.5 %-os, mezőgazdasági növényeknél 0. %-os permetlé­­ Sor­szám A szer Milyen betegség és kártevő ellen Alkalmazási mód neve előállítója forgalomba hozója faja l/a. Cortilan Avenárius-Művek Budapest, VII., Almásy-tér 10. fluor tartalmú csalétek lótetvek irtására kiszórásra kész csalétek 1/b. Grys­ox Farkas Dezső Budapest, XI., Horthy Miklós-út 34. fluor tartalmú csalétek lótetvek irtására kiszórásra kész csalétek 1/c. Hernyó­­enyv Schering Schering Kahlbaum A. G. Berlin Magyar Mezőgazdák Szövetkezete B­udapest, V., Alkotmány­ u. 29. hernyóenyv gyümölcsfák rovarkártevőinek fogására enyvgyűrű készítése II. Egyúttal elrendelem, hogy a 20.800/1936. VII. 3. F. M. számú rendelethez csatolt „Jegyzék“-ben közzétett II. A. Csávázó szerek 2. sor­száma alatt lévő „Kalimat“, valamint a 23.600/1936. IX. 2. F. M. számú rendelet II. 3/a. sorszáma alatt levő és jelen rendelettel véglegesen engedélyezett „Raphanit“ nevű szerek a jegyzékből töröltessenek. Budapest, 1936. évi julius hó 28-án. A miniszter rendeletéből: Dr. Tomcsányi Gyula s. k. miniszteri tanácsos, 1936 augusztus 1.

Next