Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. augusztus (70. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám értesítője

9 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője ■Árverés. 4007/1936. tkvi szám. Dr. Fleischer Ferenc siklósi ügyvéd által képviselt Siklósi Kereskedelmi és Iparbanok r.­t. siklósi bef. cég , végreha­jtatóinak, Denke Sándor és neje Tarnóczai J­ulianna, Vastag István nagy­tó­tfalui és N. Denke Sándor siklósi lakosok, végrehaj­tást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 4200 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a siklósi kir. járásbíróság területén levő, Nagytótfalu és Siklós községekben fekvő s 1. a nagy tótfalui 352. számú betétiben A. I. 3—4. sorszám, 69., 70. srszámú Kert a Beltelekben 1018 □-ös és Ház 68. o. i. sz. alatt a Beltelekben 183­5-ös területű, Denke Sándorné sz. Tarnóczai Julianna tulaj­donát képező ingatlanokra 1600 aranypengő; u. e. betétben A. II. 1—­2. sorszám, az 1. betétbeli közös erdőből járó 1/248-ad részre és a 2. betétbeli közös legelőből járó 1/260-ad részre 250 aranypengő; u. e. betétben A. + 12. sorszám, 977. hrsz. Szántó a Mandulásban 318 Q-61 területű ingatlanra 76 al. P 32 fillér; u. e. betétben A.­­-F 13. sorszám, 979. hrsz. Szántó a Mandulásban 116 Q-ös területű ingatlanra 28 arany­pengő 66 fillér; u. e. betétben A. r-F 14. sorszám, 980. hrsz. Szántó a Mandulásban 337 □-ös területű ingatlanra 80 arany­pengő 88 fillér; u. e. betétben A. r-F 15. sorszám, 1183. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 394 Q-es területű ingatlanra 94 aranypengő 56 fillér; u. e. betétben A. + 16. sorszám, 1184. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 394 □-es területű ingatlanra 94 aranypengő 56 fillér; u. e. betétben A. -F 17. sorszám, 1319. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 250 □-ös területű ingatlanra 125 aranypengő; U. e. betétben A. ’-f" 18. sorszám, 1320. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 328 Q-ös területű ingatlanra 164 aranypengő; u. e. betétben A. '-F 19. sorszám, 1321. hrsz. Szőlő a Pillangó dűlőben 448 Q-ös területű ingatlanra 224 aranypengő; u. e. betétben A. I-F 20. sorszám, 1322. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 467 □-ös területű ingatlanra 233 aranypengő 50 fillér; u. e. betétben A. + 21. sorszám, 1385. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 715 □-ös területű ingatlanra 178 pengő 75 fillér; u. betétben A.­­­F 22. sorszám, 365. hrsz. Szántó a Sándort legelő dűlőben 121 Q-es területű ingatlanra 30 aranypengő 25 fillér; u. e. betétben A. + 23. sorszám, 366. hrsz. Szántó a Sándor­ legelő dűlőben 124 Q-es területű ingatlanra 31 aranypengő; u. e. betétben A. r-P 24. sorszám, 511. hrsz..Szántó a Verebesrétpótlék dűlőben 2 hold 845 Q-es területű ingatlanra 1618 aranypengő; u. e. betétben A. + 25. sorszám, 512. hrsz. Szőlő a Veresrétpótlék dűlőben 177 □-ös területű ingatlanra 70 aranypengő 80 fillér; u. betétben A. + 26. sorszám, 978. hrsz. Szántó a Mandulás dűlőben 128 □-ös területű ingatlanra 30 aranypengő 72 fillér; u. e. betétben A. + 27. sorszám, 2151. hrsz. Rét a Sári dűlőben 194 Q-es területű ingatlanra 46 ar. + 56 fillér; u. e. betétben A.­­-F 28. sorszám, 2152. hrsz. Rét a Sári dűlőben 193 Q-ös területű ingatlanra 46 arany­pengő 32 fillér; u. e. betétben A. + 29. sorsz. alatt felvett, az 1. betét­beli közös erdőből járó 1/248-ad részre 200 aranypengő; u. e. betétben A. 4- 30. sorszám alatt felvett a 2. betétbeli közös legelőből járó 1/260-ad részre 50 arany­pengő; 2. a nagytótfalu 1­657. számú betétben A. 1-F 1. sorsz., 460. hrsz. alatt felvett Szántó a Pákái mező dűlőben 8 hold 1443 □-ös területű ingatlannak B. 5., 6. alatt Denke Sándor és neje sz. Tarnóczai Juliannát illető 1/2-ed részére 2848 aranypengő 60 fillér; 3. a nagytótfalui 382. számú betétben A. I. 21—22. sorszám alatt felvett, az 1. betétbeli közös erdőből járó 3/248 résznek és a 2. betét­beli közös legelőből járó 3/260 résznek B. 13., 16., 14., 17. alatt Denke Sándor és neje sz.­­ Tarnóczai Juliannát illető l/4-ed részére 112 al. P 50 fillér; u. e. betétben A. II. 7—8. sorszám alatt felvett, az 1. betétbeli közös erdőből járó l/248-ad résznek és a 2. betétbeli közös legelőből járó 1/260-ad résznek B. 13., 16., 14., 17. alatt Denke Sándor és neje Tarnóczai Juliannát illető 1/4-ed részére 37 aranypengő 50 f. 4. a siklósi 2105. számú betétben A. I. 1—2. sorsz., 14561, 1460. hrsz. alatt felvett Rét a Váralja dűlőben 2 hold 1587 n­öl. és Rét a Váralja dűlőben 711 Q-ös területű ingatlanoknak B. 6. alatt Denke Sándorné sz. Tarnóczai Juliannát illető 1/2-ed részére 1950 az. P. u. e. betétben A. 1+ 1. sorszám, 1467. hrsz. Szántó a Váralja dűlőben 156 n-ös területű ingatlannak ugyan­csak B. 6. alatt Denke Sándorné született Tarnóczai Juliannát illető 1/2-ed részére 27 aranypengő 30 fillér; 5. a nagytótfalui 530. számú betétben A. II. 7—17. sorszám, 929. hrszámu Szőlő a Mandulás dűlőben 418 □-öl, 1034. hrsz. Szőlő a Mandulás dűlőben 539 □-öl, 1035. hrsz. Szőlő a Mandulás dűlőben 105 n-öl, 1037. hrsz. Szőlő a Mandulás dűlőben 135 Q-öl, 928. hrsz. Szántó a Mandulás dűlőben 773 □-öl, 1038. hrszámu Szántó a Mandulás dűlőben 828 c-öl, 1108. hrszámu Szántó a Pillangóban 224 n-öl, 1204. hrsz. Szántó a Pilangóba­n 114 Q-ol, 1245. hrsz. Szőlő a Pillangó dűlőben 687 □-öl, 1246. hrsz. Szántó a Pillangó dűlő­ben 484 □-öl, 1247. hrsz. Ut a Pillangó dűlőben 38 □-ös területű, Vastag István tulajdonát képező ingat­lanokra 3508 aranypengő, u. e. betétben A. III. 1—9. sorszám, 359/2. hrszámu Szántó a Sándori legelő dűlőben 583 □-öl, 1432. hrsz. Szántó a Legelő dűlőben 592 □-öl, 1888. hrsz. Rét a Pa­icsrét dűlőben 133 □-öl, 1889. hrsz. Rét a Paicsrét dűlőben 228 □-öl, 2158. hrsz. Szántó a Sári dűlőben 359 □-öl, 2267. hrsz. Szántó a Sári dűlőben 33 □-öl, 2268. hrsz. Szántó a Sári dűlőben 603 □-ös területű­­ ingatlanokra és az 1. betétbeli közös erdőből járó 2/248-ad részre és a 2. betétbeli közös legelőből járó 2/260-ad részre 1096 arany pengő; 6. a nagytótfalui 37. számú betétben A. I. 1—3. sor­szám, 461. hrsz. Szántó a Pákaimező dűlőben 3 hold 620 □-öl, 462. hrsz. Szántó a Pákai mező dűlőben 4 hold 684 □-öl, 516. hrsz. Szántó a Kenderföld dűlő­ben 1 hold 618 □-ös területű ingatlanoknak B. 2. alatt Vastag Istvánt illető 3/4-ed részére 5071 aranypengő, 7. a nagytótfalui 594. számú betétben A. I. 1—9. sor­szám, 45. hrsz. Ház 57. szám alatt 248 □-öl, 46. hrsz. Kert a Beltelekben 791 □-öl, 1890. hrsz. Szántó a Paicsrét dűlőben 213 □-öl, 1891. hrsz. Rét a Paicsrét dűlőben 147 □-öl, 2159. hrsz. Szántó a Paicsrét dűlő­ben 360 □-öl, 2265. hrsz. Szántó a Sári dűlőben 536 □-öl, 2266. hrszámu Szántó a Sári dűlőben 160 □-ös területű ingatlanoknak, az 1. betétbeli közös erdőből járó 2/248-ad résznek és a 2. betétbeli közös legelőből járó 2/260-ad résznek B. 1., 3. alatt Vastag Istvánt illető 1/2-ed részére 2246 aranypengő; 8. a siklósi 1564. számú betétben A.­­+ 3. sorszám, 1985. hrsz. Szántó a Szentmártoni út dűlőben 126 □-ös területű, n. Denke Sándor tulajdonát képező ingatlanra 22 aranypengő; u. e. betétben A.­­-K 4. sorszám, 2138. hrsz. Szántó a Szentmártoni út dűlőben 965 □-ös területű ingatlanra 169 aranypengő; u. e. betétben A.­­-F 5. sorszám, 2573. hrsz. Szántó az Alsónagyporoszló dűlőben 1429 □-ös területű ingat­lanra 603 aranypengő; u. e. betétben A. + 6. sorszám, 2574. hrsz. Bél az Alsónagyporoszló dűlőben 371 □-ös területű ingatlanra 220 aranypengő; u. e. betétben A. -1­ 7. sorszám, 3094. hrsz. Szántó a Basasarok dűlőben 751 □-ös területű ingatlanra 187 aranypengő 50 fillér; u. e. betétben A. + 8. sorszám, 3382/1. hrsz. Szántó a Sömlény felett dűlőben 235 □-ös területű ingatlanra 81 aranypengő; u. e. betétben A. +4- 9. sorszám, 3382/2. hrsz. Rét a Sömlény felett dűlőben 468 □-ös területű ingatlanra 201 pengő; 50. fillér; 9. végül a nagytótfalui 832. számú telekkönyvi betét­ben A. + 1. sorsz., 1039. hrsz. Szántó a Mandulás dűlő­ben 400 n-es területű, Vastag István tulajdonát képező ingatlanra 100 aranypengő kikiáltási árban, elrendelte. Az árverést 1936. évi szeptember hó 2. napján dél­előtt 9 órakor Siklóson, a telekkönyvi hatóság hivata­los helyiségében (7. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Siklós, 1936. évi április hó 8. napján. A siklósi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14846 Árverés, 6205/1936. tkvi szám. Nirsch Károly végre­­hajtatónak, Barta Józsefelé szül. Zsiga Julianna végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendeli az újabb árverést 1.000 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szentesi kir. járásbíróság területén levő, Szentes városban fekvő s a szentesi 6276. sz. betétben A. I. 2—12. sorszám, 25062—25070., 25061/1., 25061/3. srszám alatt felvett, a végrehajtást szenvedő nevén álló, Belsőecseren fekvő legelő, lakház, kert, ut, szántó és csatorna ingatlanokra az 1598/1894. tkvi sz végzéssel a Körös—Tisza­—Maros Ármentesitő és Belvizszabályozó Társulat javára beke­belezett csatornajog fenntartása mellett 20.448 pengő 50 fillér kikiáltási árban. Az árverést 1936. évi augusztus hó 81. napján, dél­előtt 9 órakor a kir. járásbíróság hivatalos helyiségében (Erzsébet­ tér 1. sz., I. emelet 1. ajtószám) fogják meg­tartani. 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Szentes, 1936. évi június hó 4-én. A szen­tesi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14843 Árverés. 2100/1936. tkvi szám. Szolnoki Hitelbank Rt. végrehajtatónak, Tar F. Miklós, neje Maklári Julianna és Maklári Ödön végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 1.200 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kisújszállási kir. járásbiróság terü­letén levő, Kunhegyes községben fekvő s a kunhegyes­ 1345. sz. betétben A. I. 1—2. sorsz., 572. hrsz. Kert a beltelekben, ebből ártér 500 Q-öl 8 kor. 44 fillér tiszta jövedelemmel, 506 □-öl, 573. orsz. Ház 856. sz. a. udvarral a Beltelekben, ebből ártér 296 □-öl, 420 □-ös területű részletekből álló Tar F. Miklós és neje Makláry Julianna nevén telekkönyvezett jószágtestre 5.427 pengő kikiáltási árban, továbbá az u. o. A. II. 1—3. sorsz., 3661. hrsz. Szántó a Czibak XXXI. dűlőben, ebből ártér 8 hold 465 □-öl, 91 kor. 20 fillér tiszta jövedelemmel, 29 hold 1458 □-öl, 3662. hrsz. Ház T. 354. sz. a. udvarral a Czibak XXXI. dűlőben 957 □-öl, 3663. hrsz. At a Czibak XXXI. dűlő­ben 73­5-ös területű részekből álló Tar F. Miklós és neje Makláry Julianna nevén vezetett jószágtestre 20.612 pengő kikiáltási árban, továbbá az u. o. IV. 1—4. sorszám, 10261. hrszám. Szántó a Szigetvárosal­ja LIX. dűlőben, ártér 4 hold 163 □-öl, 10262. hrsz. Szőlő a Szigetvárosalja LIX. dűlőben, ártér 1133 □-öl, 10263. hrsz. Ház T. 384. sz. a. udvarral a Szigetvárosalja LIX. dűlőben, ártér 1 hold 428 □-öl, 10264. hrsz. Szántó a Szigetvárosalja LIX. dűlőiben, ártér 2 hold 978 □-ös területű részekből álló Tar F.­­Miklós és neje Makláry Julianna nevén veze­tett jószágtestre 7.142 pengő kikiáltási árban, továbbá a kunhegyes­­1725. sz. betétben A. + 1. sor­szám, 10279. hrsz. a. foglalt Szántó a Szigetvárosalja LXIII. dűlőben, ártér 1 hold 1210­­-es területű jószág­­testnek Makláry Ödön nevén álló 3/4 rész illetőségére 1.054 pengő 50 fillér kikiáltási árban, továbbá az u. o. A. + 2. sorsz., 3691/3. hrsz. a. fel­vett jószágtestnek Makláry Ödön nevén álló 3/4 rész illetőségére 575 pengő kikiáltási árban, továbbá ttz u. o. A. I. 1—3. sorsz., 10274. hrsz. Szántó a Szigetvárosalja LXIII. dűlőben, ártér 901 □-öl, 10275/1. hrsz. Szántó u. o., ártér 262 Q-öl, 10276/1. hrsz. Szántó u. o., ártér 223 □-ös területű részekből álló jószágtestnek Makláry Ödön nevén álló 3/4 rész illető­ségére 617 pengő kikiáltási árban, továbbá a kunhegyesi 3378. sz.­­betétben A. I. 1—3. sorsz., 3690. hrsz. Szántó a Czibak XXXVIII. dűlőben, ártér 1163 □-öl, 10277. hrsz. Udvar a Szigetvárosalja LXIII. dűlőben, ártér 104­5-öl 10278. hrsz. Szántó a Szigetvárosalja LXIII. dűlőben, ártér 5 hold 268 □-ös területű részekből álló jószágtestnek Makláry Ödön nevén álló­­ rész illetőségére 2.908 pengő kikiáltási árban, továbbá ti­kunhegyesi 2679. sz. betétben A. II. 1—2. sorsz., 4805. hrsz. Szántó a Kakathatár XIV. dűlőben, ártér 1078 □-ös, 4806. hrsz. Rét a Kakathatár XIV. dűlőben, ártér 878 Q-ös területű részekből álló, Mak­láry Ödön nevem vezetett jószágtestre 666 pengő kikiál­tási árban, továbbá az u. o. A. III. 1—5. sorsz., 4655. hrsz. Szántó a Kakathatár XV. dűlőben, ártér 15 hold 273 Q-öl, 4801. hrsz. Rét a Kakathatár XV. dűlőben, ártér 6 hold 468 Q-öl, 4802. hrsz. Ház 268. T. sz. a. udvarral a Kakathatár XV. dűlőben, ártér 1250 Q-öl, 4803. hrsz. Rét a Kakathatár XV. dűlőben, ártér 574 Q-el, 4804. hrsz. Szántó a Kakathatár XV. dűlőben,­­ártér 7 hold 1.556 Q-ös területű részekből álló Makláry Ödön nevén vezetett jószágtestre 14.116 pengő kikiáltási árban, továbbá az u. o. A. IV. 1—2. sorsz., 4807. hrsz. Rét a Kakathatár XV. dűlőben, ártér 1444 Q-ös, 4808. hrsz. Szántó a Kakathatár XV. dűlőben, ártér 1 hold 62 Q-ös területű részekből álló, Makláry Ödön nevén vezetett jószágtestre 1.061 pengő kikiáltási árban, továbbá a kunhegyesi 5438. sz. betétben A. I. 1—2. sorsz., 829. hrsz. Ház 911. sz. a. udvarral a Beltelek­­heti, ártér 286 Q-ös, 830. hrsz. Kert a Beltelekben, ártér 59 Q-es területű részekből álló Makláry Ödön nevén vezetett jószágtestre 2.050 pengő kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1936. évi augusztus hó 27. napján, délelőtt 8 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kálvin-tér 1. szám, földszint 1. ajtószám) fogják meg­tartani. Tar F. Miklós és neje Makláry Julianna végrehajtást szenvedők, vagy a Szolnoki Hitelbank Rt. végrehajtató kérelmére megtartott árverésen a kunhegyesi 1345. sz. betétben A. I. 1—2. sorsz. alatt felvett jószágtestet a kikiáltási ár részénél, az u. o. betétbeni A. II. 1—3. és IV. 1—4. sorsz. alatt felvett jószágtesteket pedig külön-külön a kikiáltási áruk 2/3 részénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §.). Makláry Ödön végrehajtást szenvedő, vagy a Szolnoki Hitelbank kérelmére megtartott árverésen a kunhegyesi 5438. sz. betéti A. I. 1—2. sorsz. alatt felvett Makláry Ödön nevén álló jószágtestet a kikiáltási ár­­ részénél alacsonyabb áron, az árverés alá kerülő és Makláry Ödön nevén álló többi jószágtestet ill. illetőséget külön­­külön a kikiáltási áruk 2/3 részénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §.). A csatlakozottnak kimondott Bóna Aladár végrehaj­tató kérelmére megtartott árverésen a kunhegyesi 2679. sz. betétben A. II. 1—2. sorsz. alatt felvett jószágtestet, valamint a kunhegyesi 5438. sz. betéti A. I. 1—2. sorsz. alatt felvett jószágtesteket külön-külön 29697 pengő 90 fillér, a kunhegyesi 1725. sz. betéti A.­­ 1—2., I. 1—3. és a kunhegyesi 3378. sz. betéti A. I. 1—3. sor­szám alatt felvett jószágtesteket itt, illetőségeket pedig külön-külön 11.573 pengő 90 fillér legkisebb vételáron alul eladni nem lehet. A csatlakozottnak kimondott Gáspár Fülöp bef. cég végrehajtató kérelmére megtartott árverésen a kun­hegyesi 2679. és 5438. sz. betétekben A. II. 1—2., A. I. 1—2. sorsz. alatt felvett Makláry Ödön nevén álló jószágtesteket külön-külön 30.170 pengő 30 fillér, a kun­hegyesi 2679. sz. betéti A. III. 1—5. és IV. 1—2. sorsz. alatt felvett jószágtesteket pedig külön-külön 29.697 P 1936 augusztus­i.

Next