Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. augusztus (70. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám értesítője

1936 augusztus­a. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 3­ 90 fillér legkisebb vételáron alul, az u. o. 1725. és 3378. sz. betéti A. F. 1—2., I. 1—3., A. I. 1—3. sorsz. alatt felvett árverés alá bocsátott illetőségeket pedig külön­­kü­lön 12.046 pengő 30 fillér, a csatlakozottnak kimon­dott Elek János végrehajtató kérelm­ére megtartott ár­verésen az u. o. 2679. és 5438. sz. betéti A. II. 1—2., A. I. 1—3. sorsz. alatt felvett jószágtesteket külön-külön 31.021 pengő 66 fillér, az u. o. 2679. betéti A. III. 1—5., IV. 1—2. sorsz. alatt felvett jószágtesteket külön-külön 30.170 pengő 30 fillér, az u. o. 1725. és 3378. sz. betéti A. + 1—2., I. 1—3., A. I. 1—3. sorsz. alatt árverés alá bocsátott ill. pedig 12.897 pengő 66 fillér legkisebb vételáron alul, mint az árverés megtartását kérő jel­zálogos hitelező követelését rangsorban előző és elő­nyös terhek kielégítésére szükséges összegen alul eladni nem lehet (5610/1931. M. E. sz. rend. 21. §.). A bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, melyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni (1908. XL. t.-c. 25. §.). Kisújszállás, 1936. évi április hó 20. napján. A kisújszállási kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5394 Árverés: 4006/1936. tkvi szám. Dr. Fleischer Ferenc siklósi ügyvéd által képviselt Siklósi Kereskedelmi és Iparbank részvénytársaság, siklósi bejegyzett cég végrehajtatának, Denke Sándor és neje Tarnóczai Julianna, Vastag István nagytótfalui és Bender Antal és neje Dér Mária siklósi lakosok, végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 3.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a siklósi kir. járásbiróság területén levő, Nagytótfalu és Siklós községekben fekvő s 1. a nagytótfalui 352. számú betétben A. I. 3—4. sor­szám, 69., 70. brsz. Kert a Beltelekben 1018 □-ös és Ház 68. ö. i. szám alatt a Beltelekben 183­5-ös terü­letű, Denke Sándorné szül. Tarnóczai Julianna tulaj­donát képező ingatlanokra 1.600 aranypengő; u. e. betétben A. II. 1­2. sorszám, az 1. betétben közös erdőből járó 1/248-ad részre és a 2. betétbeli közös legelőből járó 1/260-ad részre 250 aranypengő; u. e. betétben A. F 12. sorszám, 977. hrsz. Szántó a Mandulásban 318 □-ös területű ingatlanra 76 ar. P 32 fillér; u. e. betétben A. F 13. sorszám, 979. hrsz. Szántó a Mandulásban 116 □-ös területű ingatlanra 28 ar. P 66 fillér; u. e. betétben A. F 14. sorszám, 980. hrsz. Szántó a Mandulásban 337 □-ös területű ingatlanra 80 arany­pengő 88 fillér; u. e. betétben A. F 15. sorszám, 1183. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 394 □-ös területű ingatlanra 94 ar. P 56 fillér; u. e. betétben A. F 16. sorszám, 1184. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 394 □-ös területű ingatlanra 94 ar. P 56 fillér; u. e. betétben A. F 17 sorszám, 1319. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 250 □-ös területű ingatlanra 125 aranypengő; u. e. betétben A. F 18. sorszám, 1320. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 328 Q-ös területű ingatlanra 164 aranypengő; u. e. betétben A. F 19. sorszám, 1321. hrsz. Síelő a Pillangó dűlőben 448 n-ös területű ingatlanra 224 aranypengő; u. e. betétben A. F~ 20. sorszám, 1322. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 467 □-ös területű ingatlanra 233 aranypengő 50 fillér; u. e. betétben A. F 21. sorszám, 1385. hrsz. Szántó a Pillangó dűlőben 715 □-ös területű ingatlanra 178 pengő 75 fillér; u. e. betétben A. F 22. sorszám, 365. hrsz. Szántó Sándori legelő dűlőben 121 □-ös területű ingatlanra 30 aranypengő 25 fillér; u. e. betétben A. F 23. sorszám, 366. hrsz. Szántó a Sándori legelő dűlőben 124 □-ös területű ingatlanra 31 arany­pengő; u. e. betétben A. F 24. sorszám, 511. hrsz. Szántó a Verebesrétpótlék dűlőben 2 hold 845 □-ös területű in­gatlanra 1618 aranypengő; u. e. betétben A. F 25. sorszám, 512. hrsz. Szőlő a Veresrétpótlék dűlőben 177 n-ös területű ingatlanra 70 arany­pengő 80 fillér; u. e. betétben A. F 26. sorszám, 978. hrsz. Szántó a Mandulás dűlőben 128 □-ös területű ingatlanra 30 aranypengő 72 fillér; u. e. betétben A. F 27. sorszám, 2151. hrsz. Rét a Sári dűlőben 194 □-ös területű ingatlanra 46 arany­pengő 56 fillér; u. e. betétben A. F 28. sorszám, 2152. hrsz. Rét a Sári dűlőben 193 Q-ös területű ingatlanra 46 arany­pengő 32 fillér; u. e. betétben A. F 29. sorsz. alatt felvett az 1. betét­beli közös erdőből járó 1/248-ad részre 200 aranypengő; u. e. betétben A. F 30. sorsz. alatt felvett a 2. betét­beli közös legelőből járó 1/260-ad részre 50 aranypengő; 2. a nagytótfalui 657. számú betétben A. F 1. sor­szám, 460. érsz. alatt felvett Szántó a Pákái mező dű­lőben 8 hold 1443 □-ös területű ingatlannak B. 5., 6. alatt Denke Sándor és neje szül. Tarnóczai Juliannát illető 1/2-ed részére 2848 aranypengő 60 fillér; 3. a nagytótfalui 382. számú betétben A. I. 21—22. sorszám alatt felvett, az 1. betétbeli közös erdőből járó 3/248-ad résznek és a 2. betétbeli közös legelőből járó 3/260-ad résznek B. 13., 16., 14., 17. alatt Denke Sán­dor és neje szül. Tarnóczai Juliannát illető 1/4-ed ré­szére 112 aranypengő 50 fillért u. e. betétben A. II. 7—8. sorszám alatt felvett, az 1. betétbeli közös erdőből járó 1/248-ad résznek és a 2. betétbeli közös legelőből járó 1/260-ad résznek B. 13., 16., 14., 17. alatt Denke Sándor és neje született Tarnóczai Juliannát illető 1/4-ed részére 37 aranypengő 50 fillér; 4. a siklósi 2105. számú betétben A. I. 1—2. sorsz., 1456., 1460. hrszám alatt felvett Rét a Váralja dűlőben 2 hold 1587 □-ös és a Váralja dűlőben 711 □-es terü­letű ingatlanoknak B. G. alatt Denke Sándorné szül. Tarnóczai Juliannát illető 1/2-ed részére 1950 arany­­pengő; u. e. betétben A. F 1. sorszám, 1467. hrsz. Szántó a Váralja dűlőben 156­5-ös területű ingatlannak ugyan­csak B. G. alatt Denke Sándorné született Tarnóczai Juliannát illető 1/2-ed részére 27 aranypengő 30 fillér; 5. a nagytótfalui 530. számú betétben A. II. 7—17. sorszám, 929. hrsz. Szőlő a Mandulás dűlőben 418 □-ös, 1034. hrsz. Szőlő a Mandulás dűlőben 539 □-öl, 1035. hrsz. Szőlő a Mandulás dűlőben 105 □-öl, 1037. hrsz. Szőlő a Mandulás dűlőben 135 □-öl, 928. hrsz. Szántó a Mandulás dűlőben 773 □-öl, 1038. hrszámu Szántó a Mandulás dűlőben 828 □-öl, 1198. hrszámu Szántó a Pillangóban 224 □-öl, 1204. hrsz. Szántó a Pillangóban 414 □-öl, 1245. hrsz. Szőlő a Pillangó dűlőben 687 □-öl, 1246. hrsz. Szántó a Pillangó dűlő­ben 484 □-öl, 1247. hrsz. Út a Pillangó dűlőben 38 □-ös területű, Vastag István tulajdonát képező ingat­lanokra 3508 aranypengő, u. e. betétben A. III. 1—9. sorszám, 359/2. hrszámu Szántó a Sándori legelő dűlőben 583 □-öl, 1432. hrsz. Szántó a Legelő dűlőben 592 □-öl, 1888. hrsz. Rét a Paicsrét dűlőben 133 □-öl, 1889. hrsz. Rét a Paicsrét dűlőben 228 □-öl, 2158. hrsz. Szántó a Sári dűlőben 359 □-öl, 2267. hrsz. Szántó a Sári dűlőben 93 □-öl, 2268. hrsz. Szántó a Sári dűlőben 603 □-ös területű ingatlanokra és az 1. betétbeli közös erdőből járó 2/248-ad részre és a 2. betétbeli közös legelőből járó 2/260-ad részre 1096 aranypengő; 6. a nagytótfalui 37. számú betétben A. I. 1—3. sor­szám. 461. hrsz. Szántó a Pókai mező dűlőben 3 hold 620 □-öl, 462. hrsz. Szántó a Pókai mező dűlőben 4 hold 684 □-öl, 516. hrsz. Szántó a Kenderföld dűlő­ben 1 hold 618 □-ös területű ingatlanoknak B. 2. alatt Vastag Istvánt illető 3/4-ed részére 5071 aranypengő, 7. a nagytótfalui 594. számú betétben A. I. 1—9. sor­szám, 45. hrsz. Ház 57. szám alatt 248 □-öl, 46. hrsz. Kert a Beltelekben 791 □-öl, 1890. hrsz. Szántó a Paicsrét dűlőben 213 □-öl, 1891. hrsz. Rét a Paicsrét dűlőben 147 □-öl, 2159. hrsz. Szántó a Paicsrét dűlő­ben 360 □-öl, 2265. hrsz. Szántó a Sári dűlőben 536 □-öl, 2266. hrsz. Szántó a Sári dűlőben 160 □-ös területű ingatlanoknak, az 1. betétbeli közös erdőből járó 2/248-ad résznek és a 2. betétbeli közös legelőből járó 2/260-ad résznek B. 1., 3. alatt Vastag Istvánt illető 1/2-ed részére 2246 aranypengő; 8. végül a siklósi 1869. számú betétben A. III. 1—5. sorszám, 1474. hrsz. Szántó a Váralja dűlőben 94 □-öl, 1475. hrsz. Szántó a Váralja dűlőben 97 □-öl, 1476. hrsz. Szántó a Váralja dűlőben 131 □-öl, 1477. hrsz. Szántó a Váralja dűlőben 203 □-öl és 1478. hrszámu Szántó a Váralja dűlőben 394 □-ös területű ingatlanok­nak B. 11 alatt Denke Sándorné sz. Tarnóczai Juliannát illetett, jelenleg B. 15., 16. alatt Bender Antal és neje Dürr Mária tulajdonát 1/2-ed részben képező ingatla­nokra 277 aranypengő; u. e. betétben A. F 4. sorszám, 1470/2. srszám alatt felvett Szántó a Váralja dűlőben 134­5-ös területű ingatlannak ugyancsak B. 15., 16. alatt Bender Antal és neje szül. Dürr Mária tulajdonát 1/2-ed részben ké­pező ingatlanra 40 aranypengő; 9. végül a nagytótfalui 832. számú tkvi betétben A. F 1. sorszám, 1039. hrsz. Szántó a Mandulás dűlő­ben 400 □-ös területű, Vastag István tulajdonát képező ingatlanra 100 aranypengő kikiáltási árban, elrendelte. Az árverést 1936. évi szeptember hó 1. napján dél­előtt 9 órakor Siklóson, a telekkönyvi hatóság hivata­los helyiségében (7. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelmi szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles óvamban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Siklós, 1936. évi április hó 8. napján. A siklósi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 14845 tásra 1936. évi október hó 27. napjának délelőtti 11 óráját, a csődválasztmány megválasztására pedig 1936. évi október hó 30. napjának délelőtti 11 óráját tűzte ki a csődbiztos hivatalos helyiségébe (Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 14. szám, III. emelet 3. ajtószám). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen, mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyaláson megállapítás és osztályo­zás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhével a csődtömeg ellen a fent emlitett határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.­c. 126—129. S­an­ban foglalt szabályok szerint az esetben is jelent­sék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folya­matban. Figyelmezteti a kir. törvényszék csődhitelezőket, hogy a kényszeregyességi eljárás alatt tett bejelentések a csődeljárás során az 1410/1926. M. E. sz. rendelet 88. §-a értelmében csak akkor joghatályosak, ha a bejelen­tés megfelel az 1881. évi XVII. t.-c. idevonatkozó rendel­kezéseinek. Figyelmezteti továbbá a kir. törvényszék csődhitele­­zőket, hogy a cégtagok ellen a csődeljárás elkülönítve folyik s igy velük szemben a követelések külön is beje­­lentendők. Felhívja a zálog- és megtartási joggal bíró hitelezőket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk leírt dolgokat a tömeggondnok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Felhívja mindazokat, akiket elkülönítési, vagy külön kielégítési jog illet meg, hogy amennyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg értékesítését és felosz­tását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­mány megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okirattal ellátva jelenjenek meg. Budapest, 1936. évi július hó 29. napján. A budapesti kir. törvényszék, mint csődbíróság. F 14844 Csődmegszüntetés. Cs. 2975/64. 1932. szám. A győri kir. törvényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy a Keresztény Nyomda Részvénytársaság, Magyaróvár bej. cég ellen az 1932. évi október hó 22. napján Cs. 2975/1932. sz. alatt nyitott csődöt az 1881 : XVII. t.-c. értelmében a csődvagyon felosztása következtében az 1936. évi junius hó 20. napján Cs. 2975/63. 1932. szám alatt hozott végzésével megszüntette. Győr, 1936. évi július hó 18. napján. A győri kir. törvényszék, mint csődbíróság. F 14847 Csődhirdetmények. Csőd. 12. Cs. 39064/2. 1936. szám. A budapesti kir. törvényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy a Budapesten, 1930. évi december hó 10-én elhalt özv. Ortmann Mihályné szül. Hartmann Emma volt buda­pesti (VIII., Gólya­ utca 11.) autófuvarozó ellen bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam területén levő ingatlan javaira az 1881 : XVII. t.-c. 244., 248. §-ai alapján a csődöt a mai napon megnyitotta. Csődbiztosul dr. vitéz Szatmáry József kir. törvény­­széki bírót, tömeggondnokul dr. Török Árpád buda­pesti (II., Főutca 75. sz.) ügyvédet, helyetteséül dr. Schack Béla budapesti (V., Szabadság-tér 9.) ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1936. évi szeptember hó 30. napját, a felszámolási tárgya­ Csőnemkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 33597/19. 1936. sz. Füredi Károly be nem jegyzett vas- és edénykereskedő (II., Keleti Károly­ utca 9. sz.) csődönkivüli kényszer­­egyességi ügyében a budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a kényszeregyességi eljárást megszüntette és a vagyonfelügyelő diját és kiadását 56 pengőben álla­pította meg. Budapest, 1936. évi julius hó 28. napján. A budapesti kir. törvényszék. *21696 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2003/1936. szám. Steiner Pál vegyeskereskedő (Mór) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. fűszerszakmai fiók­jánál Budapesten, V. ker., Alkotmány­ utca 8. sz. alatt, 1936. évi augusztus hó 6. napján 11 órakor tartják meg. 1936. július 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 14863 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2148/1936. szám. Weisz Miklós (Tempó Divatáruház, Szerencs) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál Budapesten, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1936. évi augusztus hó 7. napján 11 órakor tartják meg. 1936. július 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 14­64 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 8960/1936 szám. Kardos Jakab rövidárukereskedő (Esztergom) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál Budapesten, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1936. évi augusztus hó 7. napján Váll órakor tartják meg. 1936. július 31. Országos Strletvédő Egylet. F 14865 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 9268/1936. szám. Weisz Béla festékkereskedő (Újpest, Rózsa­ u. 23. sz.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál Budapesten, V., Alkotmány­ u. 8. szám alatt, 1936. évi augusztus hó 6. napján ,12 órakor tartják meg. 1936. július 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 14866 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2700/1936. szám. Dobó Imre fűszer-, zsák- és ponyvakereskedő (Kisúj­szállás) ügyében a létrejött egyesség szerint adós kö­teles tartozásainak 50 százalékát az egyességet jog­erősen jóváhagyó végzés közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő tíz havi egyenlő részletben megfizetni. Kezes: Dobó Imréné és Dobó Sándor és neje. Buda­pest, 1936. július 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 14867 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 33556/17. 1936. sz. Kubicsek Imréné sz. Dun Sturm Josefa budapesti (VI., Jókai­ utca 12. sz.) be nem jegyzett illatszer és pipere­cikk kereskedő csődönkívüli kényszeregyességi ügyében a budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy e mai napon fenti számú végzésével jóváhagyta az adós és hitelezők között az Országos Hitelvédő Egylet közre­működésével 1936. évi június hó 25. napján létrejött magánegyességet, az egyességet jóváhagyó végzési jog-

Next