Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. augusztus (70. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám értesítője

2786 Triesti Általános Biztosító Társulat (Assicurazioni Generali) Vagyon központi mérlegszámlája 1935. december 31-én. Teher ') Az 1935. évi nyereségből történő átutalás folytán ezen tartalék 36,254.367-54 lírára emelkedik. *) . 1935. . . 13,846.214-47 „ a) . 1935. „ . . ... 5,000.000-- „ *) . 1935. „ „ . , „ 20,266.987-39 . Vagyon Magyarországi mérlegszámla 1935. december 31-én. Teher A magyarországi igazgatóság. A tétel neveA B Összesen Lira c. Lira c. Lira c. 1. Készpénzkészlet.................................................. 7,961.830 88 3,799.374 11 11,761.204 99 2. Rendelkezésre álló pénzek bankoknál és egyéb intézeteknél .......................................................... 20,565.295 41 77,526.336 68 98,091.632 09 3. Értékpapírok......................................................... 286,522.535­ 30 729,656.991 75­1.016,179.527 05 4. A Társulat saját kezelésében álló Ingatlan-Társa­ságok részvényei .................................................. 25,375.750_ _ _ 25,376.750_ 5. Ingatlanok............................................................. 2,475.000— 468.106.000— 470.581.000— 6. A mezőgazdaságok élő és holt leltára .....— — 8,749.584 75 8,749.584 75 7. Váltók a tárcában.................................. 549.291 98— — 549.291 98 8. Jelzálog-kölcsönök............................................. 31.243 20 38,111.850 54 38,143.093 74 9. Kölcsönök saját életbiztosítási kötvényeinkre . .. . 168,749.660 59 168,749.660 59 10. Maradványok a viszontbiztosítók számláiból: a) folyószámlán.................................................. 25,103.632 16­4,687.916 88 29,791.549 04 b) készpénz-óvadékokban.................................. 34,463.195 81 154,532.564 27 188,995.760 08 11. Egyenleg az intézet fiókjainak és ügynökségei­­nek számláiból...................................................... 29,180.976 31 37,520.999 16 66,701.975 47 12. Egyenleg az A) mérleg folyószámlájából ..... — 23,797.357 49 23,797.357 49 13. Különféle adósok.................................. 28,423.606 36 12,220.811 24 40,644.417 60 14. Letétek kezesség és biztosíték gyanánt .... 64,224.046 69 34,319.418 05 98,543.464 64 15. Leltár az intézet hivatalaiban, leíratott .... a 524,876.404— 1,761,778.865 51 2,286,655.269 51 A B Összesen Lira c. Lira c. Lira c. 60,000.000— 01,000.000— 120,000.000— 25,925.892 31 7,785.972 13 33,711.864 44') 5,000.000— 5,000.000— 10,000.000— 8,997.955 74 9,071.111 11 18,069.086 85— — 12,136.961 67 12,136.961 67a) ~*7— — -3) — — 63,742.973 83 63,742.973 83 86,428.968 04 1.411,805.750 68 1.498,234.718 72— — 71,604.057 70 71,604.057 70 49,912.567 74 12,837.813 71 62,750.381 45 ___— 3,457.550 08 3,457.550 08 69,871.026 72— — 69,871.026 72 30,354.868 91 2,452.292 94 32,807.161 85 37,101.857 74 58,892.107 94 95,993.965 68 11,438.329 04 317.933 96 11,756.263 23,797.357 49— — 23,797.357 49 23,116.841 06 3,112.492 98 26,229.334 04 64,224.046 59 34,319.418 05 98,543.464 64 2,375.615 75— — 2,375.615 75 26,331.076 87 5,242.428 73 31,573.505 60 524,876.404— 1.761,778.865 51 2.286,655.269 51 A tétel neve 1. Alaptőke teljesen befizetve . . ........................... (120.000 részvény a 1000 lira) 2. Nyereség-tartalék.................................................. 3. Rendkívüli tartalék.............................................. 4. Tartalékok az értékpapír árfolyamingadozások fedezetére : a) rendes tartalék.............................................. b) kiegészítő tartalék.......................................... c) rendkívüli tartalék.......................................... 5. Ingatlan-tartalékok: a) alapszabályszerv . . b) külön tartalék . . . Lira 19.412.360-994) 1­14.330.612.84 6. a) Díjtartalék folyó kockázatokra­ a viszontbizto­s) Dijátvitelek........................ sitók részének 7. Függő károk tartaléka . . . .­­ levonásával 8. Nyereségalapok az életágazatban részesedéssel biztosítottak javára.................................. 9. Alkalmazottak ellátási pénztára . . . 10. Egyenlegek a viszontbiztosítók számláján: a) folyószámlán............................... b) készpénz-óvadékokban................ 11. Egyenlegek az intézet képviseleteinek 12. Egyenleg a B) mérleg folyószámláján 13. Különféle hitelezők ... 14. Letétek kezesség és biztosíték gyanánt 15. Nyereségáthozat a múlt évről . . 16. Az üzletév nyeresége ...... számláin Kárbiztosítási ág Életbiztosítási ág Összesen­ Kárbiztosítási ág Életbiztosítási ág Összesen Pengő fillér Pengő fillér Pengő fillér Pengő fillér Pengő fillér Pengő fillér 1. Pénztárkészlet............................................................. 235.554_ 235.554 1. A magyarországi üzlet folytatására szánt tőké . . . 50.000 50.000 100.000 2. Pénzintézeteknél elhelyezett kamatozó követelések . •— — 3.044.114 64 3.044.114 64 2. Biztosítási alap...................................... ................ 89.987 80 89.987 80 179.975 60 3. Értékpapírok........................... ...........................— — 2,776.542 57 2,776.542 67 3. Általános biztonsági tartalékalap............................... 309.561 73 210.000— 519.561 73 4. Ingatlanok.....................................................................— — 4,265.137— 4,265.137— 4. Árfolyamingadozási tartalékalap ...........................— — 118.455 40 118.455 40 5. Biztosítási kötvényekre adott kölcsönök....................— — 3.056.914 05 3.056.914 05 5. Díjtartalék és díjátvitel, a viszontbiztosítók részének 6. Jelzálogkölcsönök..........................................................— — 364.208 42 364.208 42 levonásával................................................................. 977.917 64 13.188.293 99 14.166 211 63 7. Váltótárca ................................................................. 13.037 01­ _ 13.037 01 6. Esedékessé vált, de még ki nem fizetett károk (függő károk) 8. Viszontbiztosítók tartozása...........................................9­3.374 87 3.374 87 tartaléka, a viszontbiztosítók részének levonásával 226.816 72 40.412 38 267.229 10 9. Képviseleteknél fennálló követelések........................... 912.193 97 577.991 73 1,490.185 707 Viszontbiztosítók követelése...................................... 57.340 86­ —­57.340 86 10. Különféle adósok......................................................... 1,335.881 03 3.376 61 1,339.257 64 8 Különféle hitelezők....................... .................... 83.272 65 481.760 02 565.032 67 11. A biztosítási alap értékei ........................................... 89.987 80 89.987 80 179.975 60 9. Tartalék tisztviselők nyugdíjalapja céljára ..... 775.220 13—­­ 775.220 13 10. Felesleg......................................................................... 16.536 28 2.738 10 19.274 38 2,586.653 81 14,181.647 69 16,768.301 50 2,586.663 81 14,181.647 69 16,768.301 50

Next