Budapesti Közlöny, 1938. május (72. évfolyam, 97-120. szám)

1938-05-01 / 97. szám

2 A blokkban levő bélyegek 29X35 mm­ nagy­ságú álló téglány alakúak, s mindegyike foga­dással van ellátva oly módon, hogy a 6 + 6 f, 16+16 f, 32 + 32 f és az 50+50 f értékjelzésű bélyegek szabadon álló sarkainál a fogazás 1—1 foggal tovább megy, egy kis keresztet alkotva. Mindegyik bélyegkép alatt, a bélyeg­képnek megfelelő sötét szik­ben, apró álló betűkkel a tervező : „MÁRTON LAJOS“ festő­művész neve olvasható. Mindegyik bélyegképen sötét szinti keret mezőben, világosabb színben, álló betűkkel azonos, és pedig bal oldalon alul­ról felfelé ,,+ XXXIV + NEMZETKÖZI +“, felül „EUCHARISZTIKUS“, jobboldalon felül­ről lefelé ..+ KONGRESSZUS + 1938 +“ szöveg olvasható. Az egyes számot, illetve szót egymástól apró kereszt választja el. Az összes bélyegképen alul fehér álló betűkkel „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg olvasható, a háttér pedig mindenütt egyformán egyenletesen világosabb színárnyalatú. Minden bélyegkép bal alsó sarkában nagy álló, világos szinti értékjelzés és mellette a 100%-os felárt jelző, kisebb álló szám látható. A blokk hátoldala végig van enyvezve, úgy hogy akár az egész blokk, akár pedig az egyes bélyegek külön-külön is felragaszthatók. Az egyes bélyegek elhelyezése a következő : 1. Középen van az Eucharisztikus Kongresz­­szusra vonatkozó ábrázolással a vörös színűi 20+20 f érték jelzésű bélyeg. E bélyegkép a kehelyt ábrázolja az Oltáriszentséggel. A kissé világosabb háttérben, sötétebb színben, a koro­názó templom és az esztergomi bazilika képe látható, továbbá az Oltáriszentségből kisugárzó keresztalakú fény csóva. 2. A 20+20 f értékjelzésű bélyeg felett a Szent Imre herceget mellképben ábrázoló, narancssárga szinti, 10 + 10 f értékjelzésű bélyegkép látható. Szent Imre fején a korona, feje körül a dicsfény, arca előtt pedig balolda­lon egy szál liliom látható. A bélyegkép jobb alsó sarkában világos, álló betűkkel „S + EMERICUS +“ szöveg olvasható. 3. A 10+10 f értékjelzésű Szent Imrét ábrá­zoló bélyegtől balra a Szent István királyt mell­­képben ábrázoló, zöld színű 6 + 6 f értékjelzésű bélyegkép látható. Szent István fején a Szilveszter pápa által adományozott korona, feje körül a dicsfény, arca előtt baloldalon pedig a kereszt látható. A bélyegkép jobb alsó sarkában „S + STEPHA­­NUS +“ szöveg olvasható. 4. A 10+10 f értékjelzésű Szent Imrét ábrá­zoló bélyegtől jobbra Szent László királyt mell­képben ábrázoló szürke színű 16+16 f érték­jelzésű bélyegkép látható. Szent László fején a koronával, feje körül a dicsfény, arca előtt jobboldalon egy harcibárd látható. A bélyeg jobb alsó sarkában „L + LADISLAUS +“ szöveg olvasható. 5. A 20+20 f értékjelzésű bélyeg alatt a Szent Mórt ábrázoló, feketés kék színű, 40 + 40 f­ értékjelzésű bélyegkép látható. Szent Mór fején a püspöksüveg, feje körül a dicsfény, a világosabb háttérben sötétebb árnyalatban a pécsi székesegyház körvonala, alul pedig egy nyitott könyv látható. A bélyeg jobb alsó sarkában „S + MAURUS + “ szöveg olvasható. 6. A 40 + 40 f értékjelzésű Szent Mórt ábrá­zoló bélyegtől balra a Szent Erzsébetet mell­képben ábrázoló, vöröses barna színű 32 + 32 f értékjelzésű bélyegkép látható. A Szent Erzsé­bet fátyollal lebontott fején a korona, feje körül a dicsfény, arca előtt baloldalon egy szál rózsa, a világosabb háttérben pedig sötétebb árnyalatban egy templom körvonala látható. A bélyeg jobb alsó sarkában ,,S + ELISABETH + “ szöveg olvasható. 7. A 40+40 f értékjelzésű Szent Mórt ábrá­zoló bélyegtől jobbra Boldog Margitot mellkép­ben ábrázoló, vöröses ibolya színű, 50+50 f értékjelzésű bélyegkép látható. Az apácaruhá­ban ábrázolt Boldog Margit feje körül a dics­fény, arca előtt jobb oldalon egy szál liliom, alatta az általa feláldozott korona látható. A bélyegkép jobb sarkában „B + MARGARETHA" szöveg olvasható. A 20 + 20 f értékjelzésű bélyegtől balra az üresen maradt fehér mezőben, négy egymás­­alatt levő sorban „XXXIV NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS“, jobbra „BUDAPEST 1938 MÁJUS 25—29“, az egész bélyegsorozatot pedig négyszögben körülvéve, baloldalon alulról felfelé kezdve .,+ XXXIV. CONGRESSUS + EUCHARISTICUS + IN­TERNATIONALE + BUDAPEST 25 29 MAII 1938 +“ latin szöveg olvasható. A bélyegblokktól különállóan kibocsátott 16+16 f és a 2­0 + 20 f értékjelzésű bélyegek műszaki leírása azonos a blokkban leírt 16+16, illetve 20 + 20 f értékjelzésű bélyegek műszaki leírásával. Az eucharisztikus bélyegek, és pedig a blokk egészében, az abból a fogazás segítségével ki­emelt, valamint a külön is kiadott (16 + 16 és 20 + 20 f-es) bélyegek folyó évi május hó 16.-ától december hó 31.-éig a 100%-os felár figyelmen kívül hagyásával számított névérté­kükben bárhova szóló postai küldemények bér­mentesítésére felhasználhat­ók. 1939. évi január hó 1.-től e bélyegek érvé­nyessége megszűnik, bérmentesítésre tehát nem használhatók fel s a közönség birtokában maradt példányokat a postahivatalok forga­lomban levő bélyegekre nem cserélhetik be. Budapest, 1938. évi április hó 25.-én. A miniszter helyett : Tersztyánszky Ákos s. k. állam­titkár, a m. kir. posta vezérigazgatója. Budapesti Közlöny 1938 május 1. — 97. szám

Next