Budapesti Közlöny, 1938. augusztus (72. évfolyam, 170-193. szám)

1938-08-02 / 170. szám

4 Budapesti Közlöny 1938 augusztus 2. — 170. szám. Budapesti értéktőzsdezárlat 1938. évi augusztus hó 1-én. Értékpapír Legutóbbi Mai Értékpapír Legutóbbi Mai Értékpapír Legutóbbi Mai záró pénzárfolyam záró pénzárfolyam záró pén­zárfolyam pengőben pengőben százalék Bankok Cukorgyárak 1925. 6% francia frank köles. Magyar Nemzeti Bank 159 159 Délcukor Magyar Cukor Mezőgazdasági Ipa. 56 109 20 56 107­ 90 20 1924. 6­4 % francia fr. köles. Népszövetségi kölcsön 1938. évi pénztárjegy 76 100 100 Biztosítók Első Magyar Árt. 405 Stummer 90— II. Egyéb kölcsönök aranypengő Gáz, villamos 1910. évi Fővárosi kölcsön 208 202 Fonciére 45-50­— 1911. évi Fővárosi kölcsön 18-50 18-50 Gőzmalmok Egyesült izzó 113 113 1914. évi Fővárosi kölcsön 291-25 289-75 Auer (Magyar Gáz! Vasvármegyei 48 16— százalék Békéscsabai-Borsod Miskolci 7-60 7-50 1927. évi Fővárosi kölcsön 77*/. 1­77 Concordia Első Budapesti 4-80 10-75 __ Sör és szesz 137 9 138 1937. évi Főv. köles. (Tabán) ex 91— Hungária Király 28-25 28 28-25 Részvényserfőzöde Fővárosi Serfőző III. Záloglevelek és Gschwindt 660 660 kölcsönkötvények Bányák és téglagyárak Győri szesz ___ 7)4%-os Belvárosi takptár 82 208 Király Serfőzde 3-25_ font aranyzáloglevél— Bauxit Trust 211-75 Kőbányai Polgári 106-50— 7%-os Belvárosi takpénztár 86 Beocsini cement 13 13 Krausz-Maskovits 100— dollár aranyzáloglevél Borsodi szén 11-50— Pannónia 9 — 7­4%-os Bpest. szfév. közs. 98 Szentlőrinci9 — Szállodák és gyógyfürdők lakpénztár font záloglevél Cementia 98 98 7%-os Kisbirtokosok orsz. 93 Kohó 24-10 23 Hungária Royal Schwartzer 700 földh.­int. dollár záloglevél Dräsche 12-40­— 109 7%%-os Kisbirtokosok orsz. 97 Magnezit 225— 8 földh.­int. dollár záloglevél M. Asphalt M. Ált. Kőszén 8-50 309 8­50 305 Lukácsfürdő 39— 7%-os Magyar ált. hitelbank dollár aranyzáloglevél 88— Kerámiai 16— Textil 7%%-os Magy. ált. hitelbank 94-75 86-50 Nagybátony-Ujlaki Salgótarjáni Unió Urikányi 44*75 29*76 43 28-80 Gyapjumosó Goldberger 4-10 60 60 dollár aranyzáloglevél 7)4%-os Magy. ált. rakptár dollár záloglevél 40 40-50 Győri Textilművek ex —— 7)4%-os Magyar földhitelint. Jutaipar 16-25— font záloglevél 87-4­0— Pamutipar 34-50 33 7)4%-os Magyar földhitelint. Nyomdák Óbudai Fehérítő 25— dollár aranyzáloglevél 82 82 Athenaeum 25— Szegedi Kenderfór.ó 41 41 7­4%-os Magyar földhitelint. 97 Fővárosi Franklin 4­0 9-50— Vegyiipar orsz. szöv. dollár ara­zlevél Magy. jelz. hitelbank fr. fr.~ Globus 14 ex — Chinoin 12-50— kötv. (3­4%-os közs. kötv.)— — Pallas 5­ 50— Danica 2-40— 7­4%-os Magy. lesz. és pénzv. 83 Révai 25 ' — Diana 57 54 bank dollár záloglevél— Rigler ex —— Flóra 27­0— 7%%-os Magyar-olasz bank 85 Stephaneum ex —— Hungária Műtrágya 41-50— dollár záloglevél— Dr. Keleti és Murányi 57-80— 7­4%-os Magyar-olasz bank 80 Vasművek és gépgy­árak Klotild Szikra 20-50 160■ dollár községi kötvény 7%% os Magyar orsz. közp. Csáky 10 Dr. Wander 110— trptár dollár aranyzáloglevél 85-5— Fegyver 62 60-25 Különfélék 7­4%-os Magyar orsz. közp. Ganz 22 21-10 28-5 trptár font aranyzáloglevél 85— Láng 36-50 Brassói Cellulose— 7­4%-os Pesti hazai első tkpt. Magyar Acél 31-50 ““ Papíripar 195 ex — egyes, dollár záloglevél 89-50— Vegyipari ex 5— Felton 170 170 7%-os Pesti magyar keresk. Waggon és Gép 23— Ruggyanta 65-50 65-50 bank dollár záloglevél 91— Metallochemia ex —— Vasúti forgalmi 17-50 17 7%-os Pesti magyar keresk. Rimamurányi 84-75 82-75 Star filmgyár 9’35— bank P n. é. közs. kötv. 90— Schuler 45 ex — Telefongyár 10 10-50 5%-os Budapest székesfőv. Vasárugyár 22 Zagyvapálfalvai 17— községi takp. kötvény 98— Faipar I. Államadósság aranypengő aranypengő 0-03 Bészkárt A kötvény 5-80— Guttmann 7 — 1916. évi állami pénztárjegy— Beszkárt AA kötvény ex —_ Ofa Zürich 16 15 1917. évi áll. pénztárjegy I. 0’06— Bészkárt B kötvény 0-26_ Nash­ . 60-75 60 1917. évi áll. pénztárjegy II. 1918 áll. pj. lej. 1923. jun. 1. 003 0-02— Beszkárt BB kötvény 0-10— IV. Elsőbbségi kötvények Közlekedés 1918. áll. pj. lej 1925. jun. 1. 002— százalék Hadikölcsön 6% T—V. kib. 0-10— Bpesti új lóvp. épitő rt. ____ Levante 0-25— Hadikölcsön 6% VI—VII. kib. 0-07— Bpest-váci és Bp.-gödöllői hé. 20-70— Duna-Száva-Adria-vasut 8-10— Hadikölcsön 5/% II—VII. 0-08— Duna-Száva-Adria vasút ar. fr. - -Nova 13-50 13-50 Hadikölcsön 5'A% IV. pf. 0-06— Magy. ált. kőszénb. rt. fr. fr. Államvasut 7-50— Hadikölcsön 5% % V. tört. 0-06— Magyar ált. kőszénb. rt. ar.. Trust 59-20 58 Hadikölcsön 5­­4 % VIII. jár. 0-06 illetve svájci frank— — Magyar Nemzeti Bank hivatalos árjegyzései 1938. aug. 1-én. (Felelősség nélkül.) Pénznemek : Angol font Belga Kanadai dollár Cseh korona *) Dán korona Dinár Dollár Francia frank Hollandi forint Lengyel zloty Leu érme kivételével Leva Lira, 500 és 1000 lírás bankjegyek kivételével Német márka Norvég korona Svájci frank Svéd korona 60.-3.— 3.— 61.40 3.45 3.60 16.90 17.90 83.40 77.30 85 60 84.30 78.20 86.50 *) 20 K-nál nagyobb címletek kivételével Madrid Milánó New-York Oslo Paris Prága Szófia Stockholm Varsó Zürich 17.66 338.60 83.62­ 5 9.24 11.79 4.11 85.80 63.75 77.52­5 17.8864 341.20 84.32­ 5 9.52 11.93 4.15 86.50 64.25 78.22­5 Zárlat Külföldi kifizetések Zárlat 16.60 16.80 Amsterdam 185.75 187.35 57.10 57.70 Athén 3.025 3.055 332.­ 337.— Belgrád 7.82 7.88 Budapesti terménytőzsdezárlat 1938. évi augusztus hó 1-én. Termény k i1 o g r a m mo s P-től--P-ig P-től--P-ig P-től--P-ig P-től--P-ig P-től--P-ig új Búzatiszavidéki - --.-----.---19.95,20.1020.15,20.3020.3520.5020.4520.60 9.50 12.­ Berlin 135.70 136.70„ felsőtisza vidéki --.-----.---19.8520.0520.0520.2520.2520.4520.35 20.55 74.10 74.90 Brüsszel 57.23 57.67 »» duna-tiszaközi --.-----.---19.8520.0520.05­20.2520.2520.4520.3520.55 7.15 7.70 Bukarest 3.41 3.44 *» fejérmegyei --.-----.---19.8520.0520.0520.2520.2520.4520.3520.55 337.20 341.20 Istambul 268— 271.— ** többi dunántúli --.---—.--19.8520.0520.0520.2520.2520.4520.3520.55 9.15 185.35 9.55 187.35 Kopenhága London 74.30 16.63­5 74.90 16.78­5 M pestvidéki— — A magyar-német devizakompenzációban a felár 18—19)4%. A magyar-jugoszláv devizakompenzációban a felár 46—47)4%. A török font felára 38—39)4%. 76 771 78 79 80 Termény Rozs pestvidéki új „ más származású „ Sörárpa kiváló » elsőrendű Takarmányárpa elsőrendű „ közepes Zab elsőrendű a „ közepes­­ » » új Tengeri tiszántúli áll.-ról Buzs korpa, finom 8-as takarmányliszt P-től—P-ig 15.35 15 45 15 25 15.— 17.70 16.25 18 50 I 12 50 14 80 15.45 15.60 15.75 15.25 17.80 16.35 18.65 12 70 15 25 Termény P-től­­ P-ig Köles, fehér „ vörös ., egyéb Lucerna,nyers arank. ab áll. Lóhere ab áll. nyers, arank. Burgonya. Wohltmann, étkezésre Krüger, étkezésre Lila, étkezésre Nyári rózsa, étkezésre őszi rózsa, étkezésre A m. kir. állami nyomda nyomása. (Műszaki vezető : Dr. Dobray János műszaki tanácsos, alinnzsató.)

Next