Budapesti Közlöny, 1939. február (73. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

1939 február 1. — 26. szám. Budapesti Közlöny Csövönkivüli kényszeregyességek. 3769/1933. szám. Klein Győző kecskeméti könyv­ikereskedő ügyében a vagyonfelügyelő dija 146 pengő. 2521/1938. szám. Kis Testvérek seregélyesi divatáru­­kereskedő cég és tagjai ügyében a székesfehérvári kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A va­­gyonfelügyelő dija 247 pengő. *20307 31/1939. szám. Gordán András (Kaposvár) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. fűszer­­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz. alatt) 1939. február 9. napján 10 órakor tartjuk meg. Országos Ilitelvédő Egylet, F 10597 75121S/1938. szám. Aith Károly (Szeged) ügyében a kö­telező magánegyességi tárgyalást az­ bőrszakmai fiókjá­nál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 8. napján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 10098 44/1939. szám. Tusák Nándor órás és ékszerész (Ba­lassagyarmat) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE.-nél (Budapesten, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 7. napján 12 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 10599 152/1939. szám. Apáthy István (Lengyeltóti) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. bőr­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz. alatt) 1939. február 8. napján egynegyed 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 10600 69/1939. szám. Vig Ferenc (Hatvan) ügyében a köte­lező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 7. napján fél 11 órakor tartják meg. Or­szágos Hitelvédő Egylet, F 10601 5481/1938. szám. Lusztig Ármin (Szolnok) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz. alatt) 1939. február 7. napján egynegyed 12 órakor tartják meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 10602­43-006/1938. szám. Rónai Miksa (Budapest, Izabella­ u. 70. szám) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az ON­E. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 7. napján 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, 4853/1938. szám. Brenner Sámuel vegyeskereskedő (Heves) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­­mány­ u. 8. sz. alatt) 1939. február 9. napján 14­ óra­kor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 10604 54/1938. szám. Rosenberg Jenő és Rosenberg Vilmos (Keszthely) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 7. napján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, 45171/1938. szám. Brown György (Budapest, Jókai­ u. 7. szám) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. vasszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 8. napján 12 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, 30105/1939. szám. Reinhardt Mór (Budapest, István­ út 26. szám) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. cipőszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 8. napján 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, 5281/1938. szám. Klein Jenő és Steinfeld Imre (Kon­doros) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 10. napján fél 12 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, 43221/1938. szám. Lengyel Imre (Budapest, Margit­­körút 3.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. .textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 7. napján fél 12 órakor tartják meg. Országos Hitelvédő Egylet, 7251/1938. szám. Farkas Béla és neje (Miskolc, Pa­­csirta­ u. 15.) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE. bőrszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt) 1939. február 8. napján háromnegyed 10 órakor tartják meg. Országos Hitel­védő Egylet, F 10610 43.235/1938. szám. Asztalosmesterek Kiviteli Szövet­kezete (Budapest, Mérleg­ u. 9. szám) cég kényszer­­egyességi ügyében a kir. törvényszék a 3890/1992. M. E. számú rendelet 8. §-a alapján 1939. február hó 3-ik napjának délelőtti 10 órájára tárgyalást tűzött ki, V., Alkotmány­ utca 14. szám, III. emelet 5. ajtószám alá. Országos Hitelvédő Egylet, F 10611 15151/1938. szám.. Klein Jenő újpesti (Lőrinc­ u. 66. szám alatt) vőföskereskedő ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési idő tíz hó. Or­szágos Hitelvédő Egylet, F 10612 41877/1938. szám. Honi Faipar r. t. budapesti (IX., Ferenc József laktanya teher p. u.) cég ügyében a ma­gánegyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési idő nyolc hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 10613 7259/1937. szám. özv. Engelmann Lajosné és Kovács Ignác szentesi kereskedők ügyében a szegedi kir. Iszék az eljárást befejezte. *20254 12874/1938. szám. Kornitzer Sándor cég (Wesselényi­­utca 11.) ügyében a budapesti kir. tszéknek az eljárást megszüntető végzése jogerős. Az iratok a csődbíróság­­hoz áttételnek. *20309 42043/1937. szám. Weiner Mátyás cég és tulajdonosa (Andrássy­ ut 3.) ügyében a budapesti kir. tszék az el­járást befejezte. *20310 7797/1938. szám. Sámuel Ferenc könyvkereskedő ügyében tárgyalás február 6-án a debreceni kir. tör­vényszéknél. *20316 12883/1938. szám. Wirtschafter Győző kispesti divat­árukereskedő ügyében a pestvidéki kir. tszék az egyes­­séget jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 92 P. 2704939. szám. Schneider Károly törökszentmiklósi rőfös és fűszerkereskedő kérelmére a szolnoki kir. tör­vényszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Kiss János ügyvéd, követelések bejelentése 20 nap a tett Jv ON­B-hez, *20326 2134/1938. szám. Dömjén Béla rövidárukereskedő (Kazinczy­ u. 3. szám) ügyében a győri kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 36 pengő. *20325 30­05/1939. sz. Sajgó Róbert kőműves (üllői­ út 69.) kérelmére a budapesti kir. törvényszék az eljárást meg­indította. Vagyonfelügyelő dr. Kieszár Jenő ügyvéd, követelések bejelentése február 13-ig az OHB-hez. *20315 43536/1938. szám. özv. Fojta Jánosné férfiszabó (Deák Ferenc­ u. 19., I. em. 2. ajtószám) kérelmére a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Fábry Lajos ügyvéd, követelések bejelentése február 12-ig az OHB-hez. *20314 42026/1938. szám. özv. Glück Gézáné papírkereskedő cég és tulajdonosa (Belső Jászberényi­ út 12.) ügyében a budapesti kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 41 pengő. *20313 30970/1939. szám. Katz Benő rövid, kötött, szövött és divatáru kereskedő (Baross­ u. 79.) kérelmére a buda­pesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Vagyon­felügyelő dr. Balogh József ügyvéd, követelések beje­lentése február 15-ig az OHB-hez. *20312 41636/1937. szám. Klein Andorné gyem­ekruhakeres­­kedő (Király­ utca 18.) ügyében a budapesti kir. tör­vényszék az eljárást befejezte.­­ *20311 351/1939. szám. Filléres Cipőáruház Schiff Jenőné (Békéscsaba) kérelmére a gyulai kir. tszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Havas László, köve­telések bejelentése február 28-ig az OHB-hez. *20328 3420/1938. szám. Klein Hermann rövidáru stb. keres­kedő ügyében a pécsi kir. tszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő díja 101 P. *20330 Felhívások: 30727/1939. szám.. A budapesti királyi törvényszék felhívja Horváth Márton cipészsegéd, volt budapesti lakost a házassági életközösség visszaállítására. **101 7433/1938. szám. A miskolci kir. törvényszék felhívja Szabados János, volt edelényi lakost a házassági élet­­közösség visszaállítására. **102 Gondnokságok. 2154/1938. szám. Kovács Julianna orosházi lakost a gyulai királyi törvényszék gondnokság alá helyezte. 11943/1938. szám. Ikotity Péter bajai lakost a bajai kir. törvényszéki kirendeltség gondnokság alá helyezte. 6973/1938. sz. Kanda Julianna hajdúnánási (Kazinczy­­utca 52.) lakost a debreceni királyi törvényszék gond­nokság alá helyezte. **92 6709/1938. szám. Hegedűs Sámuel hajduszoboszlói lakost a debreceni királyi törvényszék gondnokság alá helyezte. **93 7285/1938. szám. Balogh Magdolna komorói lakost a nyíregyházi kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. 4918/1938. szám. Tajcsik József kecskeméti lakos gondnoság alá helyezését a kecskeméti kir. törvényszék .megszüntette. 646 2427/1938. szám. Petrassovits Béla szombathelyi lakos gondnokság alá helyezését a szombathelyi kir. törvény­szék megszüntette. *20332 Idézések: 220098/1938. szám. Dr. Horváth Sándornak, Mátyássy Zoltánná Romátka Klára ellen indított perében tárgya­lás február 28-án a budapesti közp. kir. járásbíróságnál. Idézve az alperes. F 10567 260/1939. szám. Horváth Márton és neje Juhász Er­zsébetnek, Kelemen Györgyné Oláh Mária és annak esetleges örökösei ellen indított perében tárgyalás 1939. évi február hó 22-én az egri királyi járásbíróságnál. Idézve Kelemen Györgyné, illetve örökösei. 641 42708/1937. szám. Pozsár Viktóriának, Elek Sándor ellen indított házassági perében tárgyalás február hó 27-én a budapesti kir. törvényszéknél. Idézve az alperes. Okiratmegsemmisítések. 43609/1938. szám. Budapesten, 1938. április 19-én, 1938. szeptember 15. lejárattal 1090 pengőről kiállított váltó. Aláírások : Trustee Bank Rt. és dr. Bauer Andor. Budapesti kir. törvényszék. F 10579­5/1939. szám. Szlovák Ált. Hitelbank rt. losonci fiók­jának 61048. sz. a. 15.500 cseh K-ró­ Róth Lajos névre kiállított betétkönyve. Losonci királyi járásbíróság. 303 607 4765/1938. szám. Horváth Ferenc felsőörsi lakos lo­vának marhalevele semmis. Balatonfü­redi főszolgabiró. 5289/1937. szám. Maros Mátyás máriagyüdi lakos 2 lovának marhalevelei semmisek. Siklósi főszolgabíró. 352/1939. szám. Krakauer Vilmos jánoshalmi lakos lovának marhalevele semmis. Jánoshalmi főszolgabíró. 178 1939. szám. Fehér János vésztői lakos lovának marhalevele semmis. Szeghalmi főszolgabíró. 585 191/1939. szám. Ifj. Dobák Károly kiskunfélegyházi lakos lovának marhalevele semmis. Polgármester. 617 Zárlat. 182/1939. szám. Csontos Károlyné Papp Lidia aszalói lakos vagyonára a miskolci kir. tszék a zárlatot elren­delte. **95 Vegyes hirdetmények: 219/1939. szám. A debreceni közjegyzői kamara a dr. Sebre­bér Miklós szolnoki kir. közjegyző halálával üre­sedésbe jött szolnoki kir. közjegyzői irodába helyet­tesül dr. Horváth István szolnoki kir. közjegyző-helyet­test rendelte ki. 639­0 11584939. szám. A gyulai kir. járásbíróság az eleki 222. számú elveszett telekjegyzőkönyvnek tervezetét el­fogadta és ennek alapján a telekjegyzőkönyvet pótolta. Felszólalások március­­ 13-ig a kir. járásbírósághoz. "3­ 465/1938. szám. Raditz József cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a győri kir. tszék az el­járást meginditotta. Kifogásolt bejelentése 45 nap alatt. 732/1908. szám. Benes György cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a győri kir. tszék az el­járást megindította. Kifogások bejelentése 45 nap alatt­ 965/1938. szám. Rauch Sándor kereskedő cég meg­szűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a győri kir. tszék az eljárást meginditotta. Kifogások bejelentése 45 nap alatt. ** 85 953/1938. szám. Forgách János és társa cég megszűné­sének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a győri kir. tszék az eljárást meginditotta. Kifogások bejelentése 45 nap alatt­ ** 86 910/1938. szám. Zeiss Károly cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a győri kir. tszék az el­járást meginditotta. Kifogások bejelentése 45 nap alatt ** 87 746. sz. Pannónia Egyesült csokoládé és kekszgyár cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a győri kir. tszék az eljárást meginditotta. Kifogások bejelentése 45 nap alatt. ** 88 5442/1939. szám. Berényi József újpesti (Templom­ u. 1. sz.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a pestvidéki kir. tvszék az eljárást meginditotta. Kifogások bejelentése 45 nap alatt **89 Iloltnaknyilvánitások. 3066/1938. szám. Markovics , József cecei földmives, aki 1894-ben született, M. István és Somorácz Julianna fia, a 69. gy.­ezredből az orosz harctéren 1916. szeptem­ber 12-én eltűnt. Sárbogárdi kir. járásbíróság. F 10556 326/1939. sz. Balázs István ujhartyáni lakos, aki 1895- ben született, B. István és Stegner Verona fia, az orosz harctéren fogságba esve ott 1916. december 2-án hősi halált halt. Ócsai kir. járásbíróság. 608 252/1939. szám. Rosenberger Imre kapuvári keres­kedő, aki 1894-ben Vitnyéden született, R. Sándor és Gi­nsberger Száli fia, a 18. h. gyalogezredből a harc­téren 1915. október 31-én eltűnt. Kapuvári kir. járás­bíróság. 618 180 1939. sz. Józsa Gábor kiskunhalasi gazdálkodó, aki 1887-ben született, J. G. és Tóth V. Julianna fia, a 30. honvéd gyalogezredből a szerb harctéren eltűnt. Kiskunhalasi ikir. járásbíróság. 624 10102/1939. szám. Győrfi Sándor sárrétudvari földm., aki 1877-ben született, 3. népf. gyalogezredben, az olasz harctéren, 1917-ben hősi halált halt. Berettyóújfalui kir. járásbíróság. *20301 14442/1938. szám. Fábián József ceglédi földm., aki 1879-ben született, F. Mátyás és Máté Julianna fia, a 29­. h. gyalogezredből az orosz harctéren 1916. jun­us 17-én eltűnt. Ceglédi kir. járásbíróság. F 10536 3541/1938. szám. Pásztor János tiszadadai földmives, aki 1891-ben született, ■ P. János és Polonkai Julianna fia, a 14. huszár ezredben a harctéren 1917-ben hősi halált halt. Tiszalöki kir. járásbíróság. 582 k­lagázhirdetések kivonata. Búzás László leckekönyve elveszett. 3—2 201­1 Kreisz István Kispest, Jókai­ u. 55. sz. alatti fűszer­­üzlete elleni követelések három napon belüli bejelen­tésére felhívás. 203 Turnus Építő kft. f. a. elleni követelések 6 hónapon belüli bejelentésére felhívás. 204 Vasgerendákat Árusító rt. meghívója az 1939. évi február hó 11-én, délelőtt 11 órakor VI., Podmaniczky­­utca 29. szám alatt tartandó rendkívüli közgyűlésre. 205 Asztalosbutor és kárpitosbutor kereskedelmi kft. f. a. Budapest, elleni követelések 6 hónapon belüli bejelen­tésére felhívás. 206 Lehel­ utcai bérház rt. hirdetménye, a részvények felülbélyegzése tárgyában. 207 Kereskedők és Iparosok Könyvköveteléseit Leszámí­toló Szövetkezet meghívója az 1939. évi február hó 8-án, délután 1 órakor V., Nádor­ utca 16. szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. 208 Közhasznú építkezési és lakószövetkezet kori. fel. meghívója az 1939. évi február hó 9-én, délután 7 óra­kor Kassán tartandó közgyűlésre. 209 Soproni Pamutipar rt. mérlegszámlája. 210 Budakeszi Takarékpénztár rt. meghívója az 1939. évi február hó 19-én, délután 2 órakor Budakeszin tar­tandó rendes közgyűlésre. 211 Haubenschuss Ferenc gimnáziumi bizonyítványa el­veszett. 212 Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület meg­hívója az 1939. évi február hó 11-én, délután 5 órakor IV., Deák Ferenc­ utca 5. szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. 213 Pápa—bánhidai helyi érdekű vasút rt. meghívója az 1939. évi február hó 13-án, déli 12 órakor V., gróf Tisza István­ utca 2. szám alatt tartandó rendes köz­­gyűl­ésre. 214 Torontáli helyi érdekű vasutak rt. által kibocsátott elsőbbségi kötvények birtokosainak közgyűlési határo­zata.­­ 215 Royal Nagyszálloda rt. meghivója az 1939. évi február hó 11-én, déli 12 órakor VII., Erzsébet-komt 45—47. szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. 216 Felelős kiadó: A m. kir. állami nyomda igazgatósága. NYÁRT ELEMÉR miniszteri tanácsos, igazgató.

Next