Budapesti Közlöny, 1939. április (73. évfolyam, 74-97. szám)

1939-04-01 / 74. szám

2 Budapesti Közlöny 1339 április 1. — 74. szám. I. cikk. Az 1931. évi julius hó 18-i Kereskedelmi Szerződés 10. cikkének 2. bekezdéséhez. A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság között 1922. évi február hó 8-án létesített Kereskedelmi Egyezményhez 1932.. évi december hó 21-én aláirt Pótegyezmény I. cikkéhez tartozó B) melléklet (vámok Ausztriából Magyarországba irányuló behozatalnál) ezen Negyedik Pótegyezmény aláírása napján érvényes alakjában a Magyar Királyság és a Német Birodalom között 1931. évi julius hó 18-án létesí­tett Kereskedelmi Szerződéshez és ennek Pótegyezményeihez tartozó B) melléklet (vámok Németországból Magyarországba irányuló be­hozatalnál) részét fogja képezni éspedig a következő módosításokkal : Tarifaszám A vám arany­koronában 79G-ból 1. A következő rendelkezések töröltetnek : 487-ből Más furnirozott fabútor, a 485. és 486. t.-számok alatt megnevezettek kivételével : b)-bői egyszínűre fényezve (politúrozva) : 2. habos vagy tengerentúli (exotikus) fa­nemekből készült furnirokkal ............................. 504 b) Indigó-, karbon- és efféle színes átíró vagy átütő másolópapiros : 1. négyzetméterenkint 30 g és annál nagyobb súlyban ................................................................... 2. négyzetméterenkint 300 g-nál kisebb súlyban ................................................................... 521-ből Kifestésre, kivágásra való képek; gyermek- és társasjátékokhoz való képek; lombfürész- és fa­faragást munkákhoz való, továbbá rajz-, irás-. varrás-, szabás- és himzésminták; szövegnélküli divatképek; gyermek-képesivek szöveggel vagy szöveg nélkül ; a) egy- vagy kétszínűtek ................... b) többszinüek, arany-, ezüst- vagy bronz­nyomással, dombornyomással vagy csákozva, zselatinozva .......................................................... Réz, rézöntvények, ezekből készült félgyártmá­nyok és másutt nem említett áruk : h) másutt nem említett készáruk ; 6-ból: petróleum- és spirituszfőzők, forrasztó­készülékek ............................................................... Szerelvények gőz-, gáz- és vízvezetékek számára: o)-ból: fémből (az ólomból valók kivételével), vassal való kapcsolat nélkül, közönségesen meg­munkálva (sem polírozva, sem finoman csiszolva, sem vernirozva) : 1. darabonkint 10 kg-nál nagyobb súlyban 2. darabonkint legfeljebb 10 kg, de 2 kg-nál nagyobb súlyban ..................................... 3. darabonkint legfeljebb 2 kg, de 50 g-nál nagyobb súlyban ..................................... 4. darabonkint 50 g és annál kisebb súlyban b) -bőh vasból, vörösfémöntvénnyel : 1. darabonkint 500 kg és annál kisebb, de 100 kg-nál nagyobb súlyban ................. 2. darabonkint legfeljebb 100 kg és annál kisebb, de 50 kg-nál nagyobb súlyban .. 3. darabonkint legfeljebb 50 kg és annál ki­sebb, de 10 kg-nál nagyobb súlyban .... 4. darabonkint legfeljebb 10 kg és annál ki­­sebb, de 1 kg-nál nagyobb súlyban .... 5. darabonkint legfeljebb 1 kg és annál ki­sebb súlyban ..................................... acélból, más fémekkel kapcsolatban is : 1. darabonkint 500 kg és annál kisebb, de 100 kg-nál nagyobb súlyban .......... 2. darabonkint 100 kg és annál kisebb, de 50 kg-nál nagyobb súlyban ..................... 798-ból Evőeszközök: c) késpenge, villa és kanál fémből : 2-ből: acélkések, fémből való ezüstözött nyéllel.. 854 b/2 Villamos főző-, melegítő- és fűtőkészülék, ipari célokra is, másféle, darabonkint 5 kg és annál kisebb súlyban : aa) fémből ......................................................... 946-ból Fésíiáru : c)-böl: kemény kaucsukból .......................... celluloidból ................................................ 962-ből Díszműáruik : c)-bői bronzöntvényből : 2. darabonkint 5 kg és annál kisebb súlyban Artikel I. Zu Artikel 10 Abs. 2 des Handelsvertrages vom 18. Juli 1931. Die Anlage B (Zölle bei der Einfuhr aus Österreich nach Ungarn) zu Artikel I des am 21. Dezember 1932 Unterzeichneten Zusatzabkom­mens zu dem zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Ungarn am 8. Februar 1922 geschlossenen Handelsübereinkommen wird in ihrer am Tage der. Unterfertigung dieser Vierten Zusatzverein­barung gültigen Form ein Bestandteil der Anlage B (Zölle bei der Ein­fuhr aus Deutschland hach Ungarn) des am 18. Juli 1931 geschlossenen Handelsvertrages zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich und seiner Zusatzvereinbarungen und zwar mit folgenden Ände­rungen : Nummer Zollsatz des Tarifs in Goldkronen 1. Folgende Bestimmungen werden gestrichen: aus 487 Andere fundierte Holzmöbel, mit Ausnahme der unter den Tarifnummern 485 und 486 genannten: aus b) in einer Farbe poliert : 2. mit maserigen Furnieren oder solchen aus überseeischen Holzarten ............ 70.— 504 b. Indigo-, Karbon- und derartige farbige Kopier­papiere, zum Durchschreiben oder durchklopfen : 1. im Gewichte von 30 g und mehr auf den Geviertmeter .............................................. 200.—. . 2. im Gewichte von weniger als 30 g auf den Geviertmeter................................................ 400.— aus 521 Bilderbogen zum Ausmalen, zum Ausschneiden ; Bilder zu Kinder- und Gesellschaftsspielen; Vor­lagen für Laubsäge- und Holzschnitzarbeiten sowie Zeichen-, Schreib-, Näh-, Zuschneide- und Stickvorlagen; Modebilder ohne Text; Kinder­bilderbogen mit oder ohne Text: а) ein- oder zweifarbig............................... 80.— б) mehrfarbig, mit Gold-, Silber- oder Bronze­druck, mit Reliefdruck oder gestanzt, gelatiniert.................................................... 120.— aus 773 Kupfer, Kupferlegierungen, Halbfabrikate und anderweitig nicht genannte Waren aus diesen: h) anderweitig nicht genannte fertige Waren: aus 6 : Petroleumkocher, Spirituskocher und Lötapparate................................................ 300.—• aus 796 Armaturen für Dampf-, Gas- und Wasserleitun­gen : aus a) aus Metallen (Blei ausgenommen) ohne Verbindung mit Eisen, gewöhnlich bearbeitet (nicht poliert, nicht fein geschliffen, nicht verniert): 1. im Stückgewichte von mehr als 10 kg 100.—• 2. in Stückgewichte von nicht mehr als 10 kg .................................................. 110.— 3. im Stüokgewichte von nicht mehr als 2 kg doch mehr als 50 g ...... 120.—-4. im Stückgewichte von 50 g und weni­ger ...................................................... 150.— aus b) aus Eisen mit Rotguss : 1. im Stückgewichte von 500 kg und weniger, doch mehr als 100 kg ........ 30.— 2. im Stückgewichte von 100 kg und weniger, doch mehr als 50 kg 45.— 3. im Stückgewichte von 50 kg und weniger, doch mehr als 10 kg ........ GO.— 4. im Stückgewichte von 10 kg und weniger, doch mehr als 1 kg ............ 80.— 5. im Stückgewichte von 1 kg und weniger ...........................................'. 100.—• aus Stahl auch in Verbindung mit anderen Metallen: 1. im Stückgewichte von 500 kg und weniger, doch mehr als 100 kg ............................... 45.— 2. im Stückgewichte von 100 kg und weniger, doch mehr als 50 kg....................................... 67.50 aus 798 Essbestecke: c) Messerklingen, Gabel und Löffel aus Metallen : aus 2. Messer aus Stahl mit versilberten Griffen aus Metallen........................... 300.— aus 854 b/2 Elektrische Koch-, Wärme- und Heizapparate auch für gewerbliche Zwecke, andere, im Stück­gewicht von 5 kg und weniger: aa) aus Metallen............................................. 260.__ aus 946 Kammwaren: aus c) aus Hartgummi.................................... 550.—• aus Zelluloid........................................ 650.— aus 962 Galanteriewaren: aus c) aus Bronzeguss: 2. im Stückgewichte von 5 kg und weniger .............................................. 540.— 773-ból 70.-200.-400.— 80.— 300.— 45.— 67.50 300.— 260.— 550.— 650.— 540.— 120.— 100.-110.-120.-150.-30.-45.-60.-80.-100.-

Next