Budapesti Közlöny, 1941. október (75. évfolyam, 222-247. szám)

1941-10-05 / 226. szám

1941 október 5. — 206. szám. Budapesti Közlöny Vagrícs Rudolf, lakatos (1917. Huszt), Vajda András, ügyvéd (1899. Dicsőszent­­márton), dr. Vajda Lajos, OT1. orvos (1890. Tác), Vajda Sándor, asztalos (1897. Csem­e), Vakulya Sándor, községi rendőr (1896. Kis­kunfélegyháza), Valics Katalin, iskolai tanuló (1928. Brassó), Vancsok István, művezető (1887. Újpest), Varga Antal, földmives (1899. Iván), dr. Varga Béla Miklós, árvaszéki ülnök (1903. Szentes), Varga Gyula, járásbirósági végrehajtó (1886. Szolyva), Varga István, földmives (1884. Lövő), Varga 12. István, rendőrfőtörzsőrmester (1891. Tardoskedd), Varga István, gátőr (1899. Szekszárdi, Varga János, villanyszerelő (1894.), Varga János, lakatosmester (1881. Újkécske), Vargha János, székesfővárosi tisztviselő (1894. Veszprém), Varga Jenő, MÁV, segédtiszt (1901. Szabad­­battyán), Varga József, városi altiszt (1891. Kiskun­­dorozsma), Varga József, revizor (1907. Hamburg), Varga II. József, fegyőr (1898. Garta), Varga József, üzemi altiszt (1895. Homok­­szentgyörgy), Varga Kálmán, számvevőségi tanácsos (1885. Szombathely), Varga Kálmán, közüzemi tisztviselő (1897. Érszöllős), Vargha Károly, filmrendező (1904. Kunszent­­lászló, Varga Lajos, kereskedő (1899. Pusztakeresz­­túr), Varga Lajos, ref. lelkész (1892. Jablonca), Sz. Varga Lajos, gazdálkodó (1889. Kecske­mét), Varga Lajos, villanyfőszerelő (1895. Kolozs­vár), Varga László Miklós, gimn. tanuló 1923. Alsókálosa), Varga László, gazdálkodó (1880. Szánk), Varga László, földmives (1895. Ordas), Varga Mihály, kisbirtokos (1876. Szánk), Varga Mihály, postaalkalmazott (1909. Felső­túr), Varga Sámuel, rendőrfőtörzsőrmester (1887. Hódmezővásárhely), Varga Sándor, útbiztos (1900. Liptód), Varga Sándor, magánzó (1868. Szabad­­szállás), Varga Sándor László, OTI, tisztviselő (1894. Budapest), Vargha Tibor, gazdálkodó (1909. Érszodoró), dr. vitéz Varjú Vilmos, vállalati vezető (1894. Miskolc), Vass Ferenc, áll. isk. igazgató (1900. Liszt­­mogyorós) Vas István, rendőrfőtörzsőrmester (1883. Szeged), Vass József, főtisztviselő (1900. Szeged), Vass József, MÁV. főraktárnok (1885. Kömlő), dr. vitéz Vass Lajos, törvényszéki tanács­elnök (1889. Nagybereg), Vass Mihály, pályamunkás (1896. Köbölkút), Vashegyi Endre, uradalmi tanító (1898. Kalocsa), dr. Vastagh Zoltán, rendőrfőtanácsos (1891. Kisterenye), Vátczi Pál, kőfaragó (1902. Kecskemét), Vácsy István, ref. lelkész (1899. Westville), V­ágvölgyi József­né Turner Anna, posta­kezelőnő (1901. Budapest), Váll János, műv. altiszt (1889. Kassa), Vályi Viktor, nagykereskedő (1890. Rozsnyó), Várady Béla, gyógyszerész (1894. Szentes), dr. Várady József, titkár (1898. Budapest), Várady József, tisztviselő (1896. Érszöllös), dr. vitéz Várady László országgyűlési k­épvi­­. Vass István, asztalos (1895. Iglód), selő (1895. Szentes), Váradi Pál Péter, MÁV. felügyelő (1886. Szeged), Várady Sándor, ref. tanitó (1903. Csajágh), dr. Várhidy Imre, altiszt (1882. Kecskemét), Várkonyi Antal, szőlészeti és borászati fel­ügyelő (1894. Aurélháza), Vit János, uradalmi gazda (1893. Ozora), Vecsernyés Lajos, városi adótiszt (1897. Szeged), Vedlik Sándor, községi főjegyző (1866. Tarnaőrs), Vedres Gábor, MÁV, géplakatos (1896. Deb­­recn),­­­­ Vehovszky László, hajóskapitány (1897. Budapest), Veity Ferenc, uradalmi főintéző (1885. Veszprém), Vendel Aladár, erdőmérnök (1901. Sümeg), Verbényi Ferenc, postafelügyelő (1893. Veszprém), Vereb István, kisbirtokos (1895. Kiskun­halas), vitéz Verebély László, egyetemi nyilv. r. tanár (1883. Budapest), dr Verebély Jenő, BSZKRT, elnök (1878. Budapest), • , • Verebély Sándor, gépész (1896. Újkécske), dr. Vereczkey Wimmerth Béla, pápai prelá­­tus (1876. Miskolc), Verden János, gazda (1893. Kecskemét), Veres Albert, MÁV, segédtiszt (1897. Seges­vár), Veress Árpád, vasúti alkalmazott (1897. Zsibó), dr. Veress Gábor, banktisztviselő (1891. Sepsiszentgyörgy), dr. Veress Mihály, székesfővárosi állatorvos (1902. Szászrégen), Veress Miklós, ny. postaellenőr (1876. Ákos), dr. Veress Nándor ,tiszti orvos (1898. Dombrád), Veres Sándor, vegyeskereskedő (1899. Kis­­kundorozsma), Veress Vidtor, számvevőségi ellenőr (1888. Alsó-Told), dr. Veréczy Ernő, ügyvéd (1881. Székelyhid), Veszprémi Erzsébet, ny. főápolónő (1885. Győr), Vet­ró Sándor József, állampénztári főtiszt (1898. Szeged), , Vezér Ede, városi tisztviselő (1889. Gyön­gyös), Végh Imre, földmives (1900. Orgovány), Végh Imre, műszerész (1895. Nagyvárad), vitéz Vég Miklós, detektivcsoportveztő (1893. Komárom), Végh Oszkár, zenész (1903. Budapest), Végh Sándor, II. o. tiszt (1898. Szeged), dr. Vékás Bertalan, kír. ügyész (1897.) Viasz Gyula, fővárosi altiszt (1885. Alsóörs), Vida Pál, főellenőr (1902. Budapest), dr. Vidaházy József rendőrkapitány (1899. Komárom), dr. Vigman Jenő, ügyvéd (1890. Szeged), Villányi Ödön, magántisztviselő (1883. Tolna), Villásy Pál, tisztviselő (1877. Keszthely), Vilics Ignác, MÁV, főkalauz (1882. Haraszti­­fal­u.), dr. Vilmányi Dezső, rendőrkapitány (1855. Korompa), Vincze Gyula, vonatfékező (1886. Tardos­kedd), Viola Ferenc István autószerelő (1898. Buda­pest), Viola Imre, kisgazda (1877. Ócsa), P. Virág Gábor, szerzetes (1890. Kishod), Virányos József, magántisztviselő (1899. Zalaegerszeg), Visy István, főtisztviselő (1895. Pécs), Visy Lajos, földmives (1898. Rábapordány), Visontai Lajos, I. o. adótiszt (1902. Szarvas), Vitális János, rendőrfelügyelő (1881. Monor), Vitkovszky Sándor, magántisztviselő (1901. Budapest), Vizer Jakab, adjunktus (1899. Kompolt), dr. báró Vojnits Miklós, ügyvéd (1895. Szab­­­badka), Vojtek István, városi alkalmazott (1896 Kassa), Vojtku Mihály, MÁV, jegykiadó (1897. Sár­köz), Vokly Gusztáv, géplakatos (1908. Budapest), Vladiszavlyev Mihály, magántisztviselő (1899. Szeged), dr. Völgyesy János, tisztiorvos (1903. Szeged), Vőneki Gyula, vegyeskereskedő (1897. Sze­ged), Vrábel Sándor, gyári alkalmazott (1895. Turnu-Severin), dr. vitéz Vuiszváry Károly, osztálytanácsos (1886. Ólubló), dr. Vujkovich Lajos, titkár (1898. Szabadka), Vutskits Viktor, tisztviselő (1902. Keszthely), Wartler Vilmos, géplakatos (1895. Eszék!, ifj. Wajlovicz Richárd, fényképész (1914.­­ Komárom), id. Wojtowicz Richárd, fényképész (1888. Komárom), dr. Waczulik Károly, ügyvéd (1898. Buda­pest), Wagner Sándor, vendéglős (1900. Csepreg), Wallentiny Géza, főtitkár (1901. Párkány­­nána), Wallner László, rk. kántortanitó (1902. Nagy­várad) , W­ágner Ernő, kereskedő (1893. Szeged), Liszkay Weisel László, Magyar Nemzeti Bankellenőr (1898. Budapest), ifj. Wehrmann Béla, vendéglős (1896. Buda­pest), dr. Weiss Konrád, ny. MÁV. tanácsos (1879. Szolnok), dr. Weitner Károly, vármegyei tiszti főügyész (1905. Kolozsvár),­­ Wendl Lipót, M. K. P. T. P. alkalmazott (1915. Süttő), Wéber Oszkár, dohánykisárus (1897. Nagy­bocskó), dr. Wéber Sándor, Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár igazgatója (1898. Budapest), Wilhelm Gyula, kereskedő (1912. Margitta), Wimmer Viktor, D. G. T. hajósfőkapitány (1897. Budapest), Wippern Frigyes, földbirtokos (1895. Ferencia), Witzener Márton, banktisztviselő (1883. Temesvár), Wolf Dezső, földbirtokos (1881. Szerednye), Wolszky István, polgári­ iskolai tanár (1893. Eger), Wonnesch Gusztáv, bankfőtisztviselő (1897. Brassó), gr. Woracziszky Károly, ny. m. kir. konzul (1888. Temesmonostor), Zsigó Gyula, kir. járásbirósági tisztviselő (1913. Ógyala), Zsigray István, földmives (1896. Nagybodak), Zsabka Gyula, filmoperatőr-riporter (1899. Besztercebánya), Zsákay László, zenekarvezető (1891. Nagy­kőrös) , Zsámboki Sándor, gazdasági mindenes (1883. Orgovány), dr. Zsedényi Gábor, orthopäd sebész (1896. Budapest), Zsiga Imre, székesfővárosi közélelmezési fel­ügyelő (1896. Esztergom), Zsiván János, állami kórházi kisegítő szolga (1893. Torontál), Zsíros István, kataszteri nyilvántartó (1899. Kúnszentmárton), Zsigmond Vilmos, paprikakereskedő (1900. Szeged), Zsoldos Béla, m. kir. állampénztári tiszt (1897. Magyarkanizsa), Zsolnai András, pénzügyőri szemlész (1885. Csomorfa), Zsolnay Edvin, banktisztviselő (1900. Dárda), dr. vitéz Zsombolyay János, detektív (1899. Császtelek), özv. Zsótér Dezsőné, magánzó (1887. Szeged), Zabay László, pincér (1905. Stridovár), Zabáni Gyula, szatócskereskedő (1894. Pelsőc), Zalezsák Győző László, m .ikr. pénzügyi dijnok (1916. Komárom), ifj. Zalezsák József, pénzügyi dijnok (1900. Komárom), ifj. Zalezsák József­né, háztartásbeli (1906. Szombathely), Zagyvarák Ernő, üzemi titkár (1913. Podhering), Zámbó Sándor, gyümölcsfakertészet (1880. Mindszent), Zimonyi József, dohány­tőzsde-tulajdonos ( 1899. Lippai, 27

Next