Budapesti Sakk-Szemle, 1891 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1891-05-01 / 5. szám

30 HU DA PESTI SA K K-SZK.MLE. A „Budapesti sakkozó-társaság” tavaszi versenye. Társaságunk tavaszi versenye ápril végével befejeztetett. A csoport verseny rendszere ez alkalommal igen jól bevált, mert a tagok érdek lődését elejétől végig ébren tartotta. Sőt az érdeklődés mindvégig fokozódott. A legnagyobb érdeklődést természetesen az első osztály versenye keltette, de a második osztály is szépen játszott. Ä harmadik osztály egyes tagjaitól is még sokat várhatunk. Az első osztályban, 2 jelentkező visszalépése folytán tizen játszottak. Dr. Jacobi Samu és Makovetz G}r. valamennyi játszmáikat megr nyerték volt már, mikor versenyjátszmájukhoz leültek. A döntő küzdelem rendkívüli érdeklődés mellett folyt le. A harc kemény volt, mert a játszma mintegy 9 órát vett igénybe. Makovetz győzött s így 9 nyert játszmával az első díjat nyerte, 8 darab aranyat. Dr. Jacobi nyerte 8 játszmával a második díjat. A harmadik díjat Diner Hugó, a társaság­­egyik kiváló erejű játszója nyerte meg 61/* játszmával. A második osztályban Maróczy Géza nyerte meg a 3 aranyból álló első díjat. Maróczy úr a társaság legfiatalabb tagja, de már is oroszlánkörmöket mutat. 11 játszmából kileuczet megnyert, egyet döntet­lenné tett s csak egyett vesztett. A második díj nyertese Koffer Márton, szintén kiváló tehetségű játszó. Nyugodt, szívós játéka erőben kétség­kívül még gyarapodni fog. A harmadik díjat Havasi Arthur osztotta meg Heller Mórral. Mindketten derekasan küzdöttek. A harmadik osztályban egy erősen haladó játszó, Weisz Lajos vívta ki az első helyet. A második díjat nyerte Farkas Albert, a harmadikat Uobicsek Zsigmond. A vigaszdíjakra minden osztályban több pályázó van, akik e díjakéit szőkébb versenyben fognak megküzdeni. A verseny záradékául az egyesület május hó folyamán bankettet rendez. 129. ‘sz. feladvány. Györgytől, Prágában. 1) II e6—c5 K döXeS 2) V gl—g8 15—bl 3) V g8—elf-matt. 2) . . . tetszés szerint. 3) b3—bit-matt. 1) . . . K (15—e5 2) V gl —gl K e£>Xfó 3) II c5— d7f-matt. 130. sz. feladvány. Schuster Zsig­­mondtól, Budapesten. 1) . . • K d5Xe6 -) V böXcüf K (6XD 3) V cGXgbf-matt. 1) . . . F gGXfó 2) Y bG—c5f K dőXeG 3) Y éőXctíf-matt. 1) ... II c1 Xd3 2) H fő —e7f K dó—e4 3) II eG—gif-matt. 2) . . . K dóXeG 3) Y bGXcGf-matt. 1) . . . eö—ef 2) V bo — d4f K (15 XeG 3) II fö—g7f-matt. 131. sz. feladvány. Düben II.-tói. 1) a3—al matt 10 változatban. 1) II dG—f5 II aSXM 2) II eG— c7f K dó—c5 3) b2—báf-matt. Helyesen megfejtették: Exner Győző Pozsonyban. Kelemen József Bodzavámon. 132. sz. feladvány. rG'eave M. W.-től. 1) V a8 —aG matt 9 változatban. Megfejtések a f. ovi harmadik számban közlött feladványokhoz. Chocliolous

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék