Budapesti Sakk-Szemle, 1892 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1892-04-01 / 4. szám

I 4» sz. IV. évfolyam. Kiadja a „Budapesti Sakkozó-Társaság.“ Előfizetési ára egész évre 2 frt félévre I frt. Megrendelések a ,Budapesti Sakk-Szemle“ kiadó­­hivatalába — Robicsek Zslgraond könyvkereskedése, Budapest, Erzsébet-tér 14. — küldendők. A iap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhöz Budapesten, koronaherezeg­­utcza 2. szám alá küldendők. A „Budapesti sakkozó-társaság“ téli versenye. Társaságunk téli versenye márczius hó közepén fejeztetett be. A verseny lefolyása kezdettől végig igen érdekes volt, mert az egyes dijak elnyerése különösen a magasabb osztályokban csak egyetlen egy játsz­mától függött, s igy az eredményt biztosan előrelátni nem lehetett. A győztes jelölteknek, különösen a verseny vége felé ugyancsak gondot kellett fordítaniok minden egyes játszmára, mert a dij mindig csak egy hajszálon függött. Januári számunkban említettük, hogy a versenyben különösen a társaság fiatal tagjai tűnnek ki átgondolt játékukkal és téuyleg úgy az első a) osztályban mint a második és harmadik osztály­ban társaságunk nagyratörekvő fiatal tagjai vívták ki a legelőkelőbb dijakat. Ez az eredmény épen nem váratlan. A fiatal győztesek már számbavehető elméleti tudással és nagy ambitióval léptek sorompóba, s ez jelentékeny támaszuk volt a régi bajnokok elleni küzdelmükben. A négy osztályban összesen 41 játszó mérkőzött. Az I. osztályban 7, az I. a) osztályban szintén 7, a II. osztályban 12, a III-ik osztályban 15 játszó versenyzett. Győztesek a következők: I. osztály (mestervevseny). I. dij II. „ III- „ 1, a) osztály. I. dij II. III. „ 8 arany Makovetz Gyula 4 „ Dr. Jacobi Samu 2 „ Diener Hugo. 3 arany Maróczy Géza 2 „ Havasy Arthur 1 „ Hoffer Márton. Az utóbbi három győztes a fiatalabb gárdához tartozik. Maróczy ur kiváló tehetségű játszó, aki nagy reményekre jogosít, Havasy és Hoffer urak játéka szintén magas színvonalon áll, amely nekik még számos sikert fog biztosítani. lí. osztály. I.dij 2arany Fleissig Sándor II.>1 1 it Fellner József III.3 tallér Dr. Kiss Dénes IV.2 Dr. Kanyurszky György Fleissig ur a fiatal gárda tagja, aki nagyon rövid idő alatt erős játszóvá fejlődött. Ez elvitázhat,atlan tehetség jele. Fellner úrral szem­ben megnyert játszmája biztosította számára az első dijat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék