Budapesti Sakk-Szemle, 1895 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1895-01-01 / 1. szám

2 BUDAPESTI SAKK-SZEMLE. 1. szám. helyiséget béreltek az ..István főherczeg szálloda“ kávéházában s a Venetia illetve Mocca kávéház-ban birt külön helyiségeikből ide költöztek át. A tényleges fúzió mindazonáltal csak az 1894-ik évi deczember hó 22-én, illetve folytatólag deczember 29-én tartott közös közgyűlésen létesült. E közgyűlésen a két társaság tagjai elfogadták az újonnan alakitott „Budapesti Sakk-Kör“ alapszabályait, kimondván, hogy testületileg belépnek az uj egyesületbe. Ha tehát az uj egylet alapszabályai a kormányhatósági megerősitóst elnyerik, úgy a „Pesti Sakk-Köt“ mint a „Budapesti Sakkozó-Társaság“ megszűnik külön eg}Tesületet képezni, s helyökbe a reményteljes uj társaság a „Buda­pesti Sakk-Kör“-be lép. Az emlitett közgyűlésen az uj egyesület tisztikara és választmánya is megalakittatott, akiknek a névsora a következő : Tiszteletbeli elnök: Jónás Ödön Elnök: Ungár Ignácz i Ehrenstein Mór Alelnökök: j Lehner Vilmos Titkár : Schuster Zsigmond Pénztárnok: Feldmann József Ellenőr: Sütő János Háznagy : Havasi Arthur. A választmány taqiai: Bláthy Ottó Dr. Exner Kornél Fleissig Sándor Dr. Győri Lipót Heller Mór Dr. Jakobi Samu Makovetz Gyula Maróczy Géza Pfeiffer Ignácz Dr. Pollák Manó Pottornyai Vilmos Dr. Theiss Imre A „Budapesti Sakk-Kör“ megalakulásának megünneplésére mind­járt sakk versenyt rendezett, amely lapunk megjelenése idejében már folyamatban van. A versenyen a játszók két osztályban mérkőznek és két-két játszmát váltanak egymással. Az első osztályban 7 játszó, a másodikban 15 játszó vetélkedik az elsőségért. A mi távizeneti versenyünk. A „Budapesti Sakk-Szemle“ távizeneti versenye a befejezéshez közeleg. Amint az ily versenyeknél rendszerint történni szokott, a versenyzők egy része a hosszú ideig tartó mérkőzésbe belefáradt és feladta a további harczot. Versenyünkből igy időközben néhány an kiléptek, de a többi versenyző lankadatlanul folytatja a küzdelmet s az eredmény előreláthatólag mindnyájunkat ki fog elégíteni.. Ezzel egyidejűleg felemlítjük, hogy függőben levő feladoány­­nersenyünket lehetőleg minél előbb a programmnah meg felelőleg el fogjuk intézni. _________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék