Budapesti Szemle. 1873. 3. kötet, 5-6. szám

TARTALOM. Y. SZÁM. Lap A GANZUL ROMÁNCZ-KÖR. — Győry Vilmostól 1 MARCO POLO ÉS KÖNYVE. — Sámi Lajostól 57 A CHOLERÁRÓL. — Imre Józseftől 91 A KISEBBSÉGEK KÉPVISELETE. — Schiller Zsigmondtól ... 126 BRET HARTE BESZÉLYEI. 1. Idyll Vörös Odvon. II. Az Orditó tanya szerencséje. III, A ferbliházi száműzöttek. — Belényesi Gábortól 158 KÖLTEMÉNYEK. Akkor és most. Gyulai Páltól. Milton Elvesztett paradicsomából. Jánosi Gusztávtól 189 AZ 1626-IKI POZSONYI BÉKE UTÁN. — Garádytól 199 SARDOU ÉS FEUILLET. - Etienne után y.—t 212 ÉRTESÍTŐ. — Dapsy L. A geologia alapvonalai. St. F. — Somogyi A. Régi magyar énekek 220 VJ. SZÁM. WALTER SCOTT. — Carlyle után Baráth Ferencztől 225 BISTICCI VESPASIANO JANUS PANNONIUSRÓL ÉS GYÖRGY KALOCSAI ÉRSEKRŐL. — Pulszky Ferencztől 277 AZ ANGOL MUNKÁS OSZTÁLY HELYZETE. — Szathmáry Györgytől 291 AZ ÁLTALÁNOS MECHANIKAI ALAPELVEKNEK FEJLŐDÉSI TÖRTÉNETE I. — Kőnig Gyulától 321 DARIEN. — Egy lap Anglia történetéből. Macaulay után Szász Károlytól 343 KÖLTEMÉNYEK. — Elmerülök. Lévay Józseftől. A halász. Göthe bal­ladája. Szász Károlytól 369 BÉCS ÉS A VILÁGTÁRLAT 1873-BAN. I. — Finály Henriktől . . 372 NEMZETI SZÍNHÁZ: Szigligeti és ujabb színmüvei. Gyulai Páltól . . 381 THIERRY POSTHUMUS MÜVE. A Revue des deux Mondes után H. S. 407 A RÉGI ZSIDÓ VILÁG ÉS AZ EGYÉNI SZABADSÁG ESZMÉJE. — Freisinger Lajostól 415 ERTESITÖ. — Richter H. M: Die leitenden Ideen und der Fortschritt in Deutschland von 1860 bis 1870. B. Zs. — Matlekovics Sándor: A kereskedelem története. Gy. — E. Frischauf: Absolute Raumlehre nach Joli. Bolyai bearbeitet. — a. — Családi olcsó könyvtár . . 421

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék