Budapesti Szemle. 1933. 230. kötet, 668-670. szám

669. szám - IRODALOM - 1. Zilahy Lajos új regénye. – (Zilahy Lajos: A lélek kialszik.) – Kéky Lajostól

IRODALOM. Zilahy Lajos új regénye. Zilahy Lajos: A lélek kialszik. Regény. K. 8° 245 1. Budapest, Athenaeum, é. n. Nem nagy túlzással a mai tanult s itthon elhelyezkedni nem tudó magyar ifjúság prózai eposzának mondhatnók Zilahy Lajos regényét. Hőse a magyar középosztály sarja. Birtokuk még atyja életében kicsúszik lábuk alól, s mihelyt örök álomra húnyja szemét a család feje, mindenüket elárverezik. A fiatal egyetemi hallgató hiába keres lehetőséget az elhelyezkedésre, végül is, hogy éhen ne haljon, útépítő kubikosok közé áll be, s itt csapódik fülébe egyik munkás beszédéből Amerikának, mint a határtalan kereseti lehető­ségek hazájának neve. Nem engedi többé nyugodni a csábító kép: kivándorolni Amerikába s ott meggazdagodni, hogy aztán vissza­szerezhessen itthon mindent, amit a könnyelmű, kártyás apa elvesz­tett. Űj otthont kereső útja ezer meg ezer mérföldre, a földgömb túlsó oldalára sodorja el hazulról. Nem vezet hadakat, mint az antik eposzok hősei, de őt is csakúgy a sorsunkat szövő égi hatalom irányítja, mint azokat. Előbb liftkezelő New-Yorkban, majd egy templomépítésnél a munkások munkaidejét és bérét tartja számon, aztán gyors egymás­utánban kifutófiú egy könyvkiadó cégnél, inas egy sarlatán mellett, borbélyinas, egy zongoraszállító cég felügyelője, hírrovat-szerkesztője egy magyar lapnak, színész és pincér, majd Hollywoodban egy film­rendező titkára s végül Honoluluban egy sport-horgászhajó kapi­tánya. Itt köt ki a hányt-vetett vándor s lesz Pekri Jánosból Mr. John Pacree. A hős sorsával összefonódik egy kis newyorki angol leánynak. Jennifer Doaknak a sorsa. A véletlen különös szeszélye ismerteti meg a fiút vele, még mint iskolás leánnyal, hogy aztán az ne is tudjon többé szabadulni ifjú lényének varázsos hatása alól. A fiú élete leg­nagyobb katasztrófájául érzi, mikor gyerekes felindulásában elszakad tőle s úgy látszik, végkép elveszti. De ismét a véletlen szeszélye avat-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék