Budapesti Szemle. 1941. 260. kötet, 758-763. szám

762. szám - IRODALOM - 2. Justh Zsigmond naplója. — (Halász Gábor: Justh Zsigmond naplója.) — V-től.

s az új eseteken a régi igazságok új igazságokká válnak. Ezért eleven Horkayné, mert — sajnos — ma is aktuális. S éppen ez teszi érdekessé, ez a szókimondó bátorság. Gondtala­nul cseveg, eszébe sem jut, hogy szavainak nagy hatásuk és követ­kezményeik lehetnek. Az igazságok természetesen, könnyedén jutnak eszébe, s azért asszony, hogy rögtön kipakolja. Mint egy filigrán zenélőóra, amely valami komoly zenedarabot játszik. Ezeknek a párbeszédeknek folytatásai Herczeg Ferenc nagy vezércikkei. Negyedik érdekessége e rajzoknak, hogy igazi női szellem szólal meg bennök. Mások is próbálkoztak ilyenforma álöltözettel, éppen ez időtájt A Hétben Ignotus, Emma asszony álruhájában , de az asszonyi fej csak a címből bólintott felénk, mindjárt az első sorból eltűnt, hiszen ott Marxról, Ricardóról volt szó. Horkayné valódi írói alkotás, irodalmi alak ; hasonlót—férfiban — csak Ambrus tudott festeni, Berzsenyi báróban. Ez a negyedik kiválósága a könyvnek. Az ötödik pedig, hogy Herczeg Ferenc írta.Ez nem is az ötödik, hanem az első. v. .Justh­ Zsigmond naplója. Justh Zsigmond naplója. Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel ellátta Halász Gábor. — Az Athenaeum kiadása. Justh Zsigmond alakját és munkáit feltűnése idején szokatlan érdeklődés kísérte. Társasága, élete, külföldi útjai reá vonták a figyelmet, épp úgy az, hogy Zola naturalizmusa hívének vallotta magát s munkái társadalmi probléma körül forogtak. Kezdő, ki­forratlan író rendesen nagyobb figyelmet ébreszt, mint érett művek. Korai halála még érdekesebbé tette alakját. Munkái iránt mindig voltak érdeklődők, neve föl-föltűnt az irodalomban. Most kiadatlan naplóit vaskos kötetben adta közre az Athenaeum. Egyik része párizsi napló, a másik itthoni. Korrajznak mindenik tanulságos : megmutatják, mint élt akkor a főúri és gentry körök tehetős ifjúsága. A párizsi napló 1888 teléről való. Justhnak előbbi párizsi tartóz­kodásai idejéből már sok barátja volt, benne élt a felsőbb társaságban. Ez a napló nem rokonszenves vonásokban ismerteti meg íróját , életét. Négy-öt szalonban megfordul egy nap ; ha egyszer kirándul a környékre, panaszosan gondol párizsi ,robotjára­, melyre pedig nem kényszeríti senki. Akikkel találkozik, azokban rögtön a race-t keresi; a ,pur sang'­s a ,hisztérikus név" a legnagyobb dolog szemében.

Next