Buletinul Societăţii Medicale de Educaţie Fizică, 1932 (Anul 1, nr. 1-3)

1932-07-01 / nr. 1

Buletinul Societăţii medicale de Educaţia Fizică » » Apare de şase ori pe an. Un număr 20 lei Abonamentul 100 lei pe an; pentru autorităţi 200 lei Sumarul Cuvânt înainte Şedinţa din 15 Aprilie 1932 . Alegerea Comitetului. Şedinţa din 27 Mai 1932 . » » A. Struguresco: A propos d’un cas de spondylolisthesis. C. Coste et Gh. Tătăranu: Modifications morphologiques sanguines chez les skieurs (course de 22 km. dans la montagne). Fl. Covaciu-Ulmeanu: Évolution de la chronaxie au cours de Ventrainement physique. A. Ionesco : La valeur des coeffdents antropométriques dans le diagnostic des aptitudes physique. A. Strugurescu: Un caz de spondilolistesis în legătură cu controlul medical al exerciţiilor corporale. C. Costea şi Gh. Tătăranu: Modificări morfologice sangu­ine la concurenţii de ski. (cursă de 22 km. în munţi). FI. Covaciu-Ulmeanu: Evoluţia chronaxiei în cursul antre­namentului fizic. A. Ionescu: Valoarea câtorva coeficienţi antropometrici în diagnosticarea aptitudinilor fizice. Analize , cărţi, reviste. Infor­maţiuni. Sommaire Inhalt A. Strugurescu: Ein Fall von Spondylolisthesis in Zusam­menhang mit der ärztelichen Kontrolle der Leibesü­bungen. C. Costea u. G. Tătăranu: Morfolgische Veränderungen des Blutes bei Sky-Läufern. Fl. Covaciu-Ulmeanu: Die Änderungen der chronaxie während der Trainingiibungen. A. Ionescu : Der Wert des anthropometrlschen Index in der Diagnostik der körperlichen Leistungen. Tot ce priveşte Redacţia se va adresa D-lui Dr. Fl. Covaciu-Ulmeanu Tot ce priveşte Administraţia se va adresa D-lui Dr. Adrian Ionescu. O. N. E. F. Str. Maior Ene No. 12, Bucureşti VI. — Tel. 3-18-77

Next