Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)

1984-09-07 / 34. szám

No.— 34. 1984. szeptember 7. CALIFORIMIAI MAGYARSÁG 9. oldal TÁRSADALMI ESEMÉNYEK A magyar társadalmi esemé­nyekről és rendezvényekről leg­részletesebben a Califomiai Ma­gyarságból értesülhetnek kedves olvasóink. Az eddig rendelkezé­sünkre álló dátumokat az alábbi­akban közöljük: Szeptember 8: A Kárpátok rendezésében Táncház a Magyar Házban. ­­Rácz Kálmánék 50 éves házas­sági évfordulója a Szent István Egyháznál. A hó második szombati társas összejövetele a Bloomingtoni Ma gyár Házban. Szeptember 9: A san franciscoi Magyar Köz­pont és Magyar Ref. Egyház kö­zös rendezésében Szüreti Feszti­vál Haraszthy Ágoston emlékére a Buena Vista Wineryban Somo­­nában. Szeptember 12, Cziffra György hangversenye az Ambassador Auditóriumban Pasadenán. i§£e£tembej^J_6i Széchenyi Tea Tollas Tibor és Töttösy Ernő közreműködésével a Szent István Egyház Láni ter­mében. Szeptember 22: Garden Party Tollas Tibor tisz­teletére Bús Istvánéknál. SzejJtember^T^ Hegyaljai Szüret az Ontarioi Ref. Egyháznál. Dankó Pista kultúr-előadás a .Szent István Egyháznál. Tollas Tibor előadása a San Femando Völgyi Ref. Egyház­nál. Szeptember 30: Tollas Tibor előadása a Magyar Bibliai Gyülekezetnél. Október 6: San Franciscóban az Észter­­lánc Magyar Népi Együttes Szü­reti Mulatsága a Magyar Központ Nagytermében. Kreutzer Dezső előadása a Bal­boa Parkban lévő Magyar Ház­ban San Diegoban. Október 7: A szokásos havi ebéd és tánc a Bloomingtoni Magyar Házban. Kreutzer Dezső mélytengeri té­májú előadása a Szent István Egy háznál. Október 13: Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral. Október 14: Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral. Őszi Bazár az Első Magyar Ev. és Ref. Egyháznál. Október 20: Szabadságharcos Emlékünne­pély San Diegoban. Ünnepi szó­nok: Tollas Tibor Október 21: Szabadságharcos Emlékünne­pély Los Angelesben Tollas Ti­borral. Az Őszi Bazár második napja az Első Magyar Ev. és Ref. Egy­háznál. Október 26; Fényes Mária vetítettképes elő­adása Kínáról a Magyar Mérnö­kök Baráti Körében. . Október 27: Braun Sanyi Kontinentális kon certje a Wilshire Ebell Színház­ban. Október 28: A Kaliforniai Nemzetiségi Re­publikánus Csoportok Fund Raising piknikje a Kvassai család kertjében Eagle Rockban. November 4: A Bloomingtoni Magyar Ház szokásos havi ebédje. BRAUN SANYI A SAJTÓNAPON BALRA FELESÉGE SÁRIKA, JOBBRA MARCUS LIZ A CALIFORNIAI MAGYARSÁG SÁTRA A SAJTÓNAPON. KÖZÉPEN LIPKA RÓZA, BALRA FÉLIG LÁTSZIK AZ UDVARHELYI FEDERICO ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT ÉS KISORSOLT OLAJFESTMÉNY Dr. Csiszár Pál felvételei November 17: Erdélyi Est az Erdélyi Világ­­szövetség VB rendezésében, a Wilshire Ebell Louge-jában. Ven­dég-előadó: Fűry Lajos. November 18: Fűry Lajos előadása San Fran­ciscóban a Woodside Pryoryban. November 25: Fűry Lajos előadása a Phoenixi Magyar Ref. Egyháznál Phoenix­­ben. December 2: A Bloomingtoni Magyar Ház Karácsonyi Ünnepéllyel egybe­kötött táncos ebédje. December 9: A Califomiai Magyarság Baráti Körének jótékonycélú Karácso­nyi Partyja az olaszországi mene­kült táborok gyermekei javára. December 31: Szilveszteri mulatságok: a Ma­gyar Szivárvány Rádió, a Magyar Ház, a Szent István Egyház, és a Bloomingtoni Magyar Ház rende­­zeseben. | QQC Január 19: Cserkészbál a Proud Bírd Re­staurant Báltermében. Február 2: A 19. Budapesti Éjszaka Sajtó­bál a Biltmore Hotel Crystal Báltermében. Február 23: A 20 Jubileumi Diákbál a Uni­­versal Sheraton Hotel báltermé­ben. Fenti dátumok közlésével pró­báljuk a rendezvények ütközését elkerülni. A felsorolás nem teljes csak a rendelkezésünkre álló ada­tokat foglalja magába. Ha valami kimaradt, kérjük jelentsék és a közeljövőben kiegészítjük vele a felsorolást. TUDJA-E, hogy a magyar ál­lam bőkezűségéből a magyar Vá­sárhelyi Pál kezdeményezésére magyar mérnökök vezetésével, magyar munkások építették a Vaskaput, amely lehetővé tette román és jugoszláv partok közt a dunai hajózást a Fekete Tengerig EURÓPAI TUDÓSÍTÓNK ÍRJA folytatása 8. ódáiról A fiatalok soha még csak remélni sem tudják, hogy ott helyben valami tisztessé­ges munka előbbreviszi őket az életben. Mindegyik szüle­tett anarchista, kis anyagi előnyért meggyilkolnak bár­kit, leszúrják, vagy rágyújt­ják a házat. - A lányok is járnak valami iskolát, de el­helyezkedni csak a gazda­gok háztartásában tudnak. Három órai munka a takarí­tás, 4 márka egy órára. . . A fiatal férfi egytől egyig baloldali s a földalatti moz­galmak tagja. A maffia köz­pontban, Corleonéban, mun kálkodnak az „Establish­­ment” megdöntésén. A mil­liárdos vagyonú maffia per­sze drug-kereskedelem köz­pontja és egész Szicílián vé­­gig-rekrutálja a mindenre el­szánt „utánpótlást”, az agyonlőtt, vagy börtönbe került „katonák” helyére. TUDJA-E, hogy az európai kontinensen Budapesten állítot­ták fel az első Washington szob­rot 1905-ben, s hogy a magyarok oly elismerők az idegenek érde­meivel szemben, hogy itt szobra van Garibaldinak, az olasz sza­badsághősnek, Bemnek, a len­gyel szabadsághősnek, a lengyel légiónak, s van a Magyar Tudo­mányos Akadémián Goethe-szo­­ba? TUDJA-E, hogy a négykerekű kocsikat először a magyarországi Kocs községben gyártották, ezért nevezik így minden nyel­ven, — magyarul kocsinak, ango­lul coach-nak, németül Kutsche­­nak stb.? j Meghívó [ (A Szabadságharcos Világszövetség Los Angelesi Szervezetete É szeretettel meghívja honfitársait: | Széchenyi Tea j f 1984. SZEPTEMBER 16-ÁN VASÁRNAP D.U. 5 ÓRAKOR (a SZENT ISTVÁN EGYHÁZKÖZSÉG LÁNYI TERMÉBEN 3705 Woodlawn Ave., Los Angeles I TOLLAS TIBOR A Nemzetőr főszerkesztője í DR TÖTTÖSY ERNŐ j a Szabadságharcos Világszövetség alelnöke tiszteletére Közreműködnek: ! DUBA IBOLYA, NESZLÉNYI JUDIT, SZÖRÉNYI ÉVA ' | CZÖVEK ISTVÁN — Műsorvezető: DOLINSZKY JÁNOS j ? Belépti díj: büfével 10 dollár, diákoknak 5 dollár, gyermekeknek c (10 éves korig) 2 dollár. —Hideg büfé, házi sütemények, bár. L- Jegyek elővételben rendelhetők: 762-7320, 335-6571, 382-7991, (8051 496-2689 a>—-«■— —-HC*-———— ——Ol Dr.Ternovszky Zsuzsái fogorvos rendel: HÉTFŐTŐL - SZOMBATIG 9-5-IG CSÜTÖRTÖKÖN ZÁRVA!!! 225 Santa Monica Bvd. No. 304. Santa Monica, Ca. 90401 Crocker Bank Building (213)451-8834(213)451-8835 | HORTOBÁGY MAGYAR ÉHEREM A MEGSZOKOTT FINOM MAGYAR ÉTELEK NAGY VÁLASZTÉKBAN K Nyitva minden nap d.e. 11.30—10-ig. Hétfőn zárva. Hortobágyi halászlé, halféleség és pacalpörkölt állandóan. Cím: 11138 Ventura Blvd., Stúdió City, T.: 980-2273 Útirány: a Hollywood Freewayről térjenek le a Ventura Blvd. lejárón és forduljanak északra. Az étterem a Vineland közelében van. IWA'Ídi)idMŰ MAGYAR: 1 ywsf**' ÉTTEREM f dÉOlS 14533 Gilmore St. Van Nuys. JI Szerdától vasárnapig .fflJL % |fj-Csoka Gvula I Jlp cimbalmozik *;jj JÉT HorváthRucli 1 * kitűnő harmonikái kísérettel. |B {f^j||^T^^:Nyitva: keddtől csütörtökig d.u. 5-10-ig. re Pénteken és szombaton 5-11-ig. % r 6 e / Vasárnap 4.30-tól 9.30-ig. Hétfőn zárva ! *3j[ *;] Par 'ng ^ TIelyfogla lésért hívják: (818) 785-3165 jf TERJESSZE LAPUNKAT! VILLAGE MARKÉT ^ 2713 West Olive Ave., Burbank, CA - Tel: (818) 848-1858 DUPLÁN FÜSTÖLT SONKA ^ Magyar Vörös és Magyar Rizling literes üvegekben SÖRÖK, LIKŐRÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN EREDETI MAGYAR FÜTYÜLŐS BARANCPÁLINKA ÉS K FEKETE CÍMKÉS CSERESZNYEPÁLINKA KAPHATÓ! EREDETI MAGYAR TÖRLEY PEZSGŐ! Nyitva naponta de. 9:30-tól este 8-ig. Vasárnap zárva. Air Conditjon -_Free_Parking. Visa-Food Coupon-MasterCariJ^^jj

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék