Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1907

I. Czegléd a török alatt. Bevezetés. Alig néhány éve, hogy egyik magyar történetírónk így ír Czegléd városáról: „Czegléd egyike ismertebb és neve­zetesebb alföldi magyar városainknak. Múltjáról mégis alig tudunk valamit. Nem akadt még író, aki vele foglalkozni érdemesnek tartotta volna.“­) És valóban, míg hazánk majd­nem minden valamire való városának, sőt községének meg van a maga monográfiája, míg a szomszéd Kőrös, Kecske­mét már régen megíratták történeteiket, addig Czegléd város történelme még mindig megírásra vár. Maguk a czeglédiek is alig ismerik városuk történetét s nem egy ceglédi pol­gárral találkoztam, kinek szent meggyőződése, hogy Czegléd a múltban oly jelentéktelen hely volt, melynek voltaképen nincs is története. Pedig téves e hit, nagyon téves. Czegléd nemcsak a jelenben egyike nevezetesebb városainknak, ha­nem fontos szerepet játszott a múltban, nemcsak 1848—49-ben, nemcsak a Rákóczi korszakban, hanem a török hódoltság alatt is, azon korban, mellyel jelen munkámban foglalkozni akarok. Nagyságra nézve, Budától és Pesttől eltekintve, a harmadik helyen állott a megyében. Hogy van tehát, hogy mégis ennyire ismeretlen Czegléd múltja ? Mióta czeglédi lakos lettem, magam is foglalkoztam e kérdéssel s őszintén bevallva restelltem is, mikor például x) Ilésy János a „Századokéban XXXV. évf. 1901. 740. lap. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék