Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1920

A CZEGLÉDI M. KIR­­ALULIVII KOSSUTH-FŐGI|VII)AZ[U|VI ÉRTESÍTŐJE AZ 19­2­0. — 2­1. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : RIES FERENC TANKERÖSJETI KIR. FŐIGAZGATÓ, A POGIMNAZIUIII IGAZGATÓJA, CZEGLÉD, 1921. NAGY ELEK KÖNYVNYOMDÁJA.

Next