Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1921

A CZEGL­ÉDI IVI. KIR. ÁK­K­fÍJVNI KOSSUTH-FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1921.—22. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: RIES FERENC TilfIKERÜI­ETI KIR- FŐIGAZGATÓ, A FŐGIMNÁZIUM IGAZGATÓJA. CZEGLÉD, 1922. NAGY ELEK ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA.

Next