Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1922

A CZEGLÉDI M. KIR. ÁLLAMI KOSSUTH-FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922 -23. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: RIES FERENC TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, A FŐGIMNÁZIUM IGAZGATÓJA CZE­GLÉD, 1923 NAG­Y ELEK ÉS PIA KÖNYVNYOMDÁJA

Next