Kocsis Gyula (szerk.): A Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör évkönyve, 1983

Kilencven éve halt meg Kossuth Lajos

Kilencven éve halt meg Kossuth Lajos. 1894 március 26 este 22 óra 55 perc. "Leesett a mi fejünknek koronája. S a nemzet, mely dörgő szavára egykor talpra szökkent, sitt térden állva" Alig terjedt el a hir, hogy Kossuth­ Lajos nagy lelke elszállott testéből, a házakon megjelentek a gyászlobogók. Középületeken, polgári házakon, a szegény emberek egyszerű kunyhóin ott lengett a gyászlobogó és ott maradtak egy év­ig, vagy még tovább is, míg csak a szél el nem rongyolta. A templomok tornyaiban zúgtak a harangok és hirdették a gyásznak azt a mélységes fájdalmát, mely emberi szavak­­kal szinte ki­fejezhetetlen. A város lakosságának ezrei zarándokoltak fel az or­szág fővárosába, hogy ott legyenek a végtisztesség adásá­nál. Majd mikor a temetési menet nagy része elhaladt, a ceg­lédiek is elindultak a koporsó után az alatt a gyásszal be­vont nemzetiszinű lobogó alatt, amelyre 1848-ban a­eglédi honvédeket eskette fel Kossuth Lajos. És ahogy mentek hosz­­szu sorokban, közel háromezer ceglédi, elöl a nők fek­ete gyászruhában, majd a férfiak és aggok fedetlen fővel, sze­mükben a fájdalom könnyével, szivükben bubánatos fájdalom­mal egyszer csak lassú tompa hangon csöndes ritmussal fel­hangzott a Kossuth-nóta: Esik eső karikára Kossuth Lajos sirhalmára. És el-elkapta a szél a szemerkélő esőben a fenséges m­­ódia egy-egy akkordját, így kisérték utolsó útjára a hű­ség édi­­ek kormányzójukat, szemükben a fájdalom könnyével és szívük­ben a gyász búbánatos fájdalmával. - így maradt ránk a je­lenlévők hagyományaiban. Kilencven éve! Azóta mi ceglédiek sokszor elzarándokoltunk a felejthetetlen emlékű nagy hazafi sírjához, mauzóleumába, hogy virágainkkal együtt elvigyük

Next