Petheő Kálmán (szerk.): Budapest székesfőváros pénzintézeteinek, vállalatainak, iparosainak és kereskedőinek kettős címtára (1942, Budapest)

M.MUMi'^MOZGAlMf INTÉ2ET KÖNVvTMA» Budapest Székesíőiáros Pénzintézeteinek, Vállalatainak, Iparosainak és kereskedőinek KETTŐS CÍMTÁRT SZERKESZTI: Dr. PETHEÓ KÁLMÁN ny. kereskedelemügyi minis téri tanácsos. BUDAPEST MAY JÁNOS NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék