Budapest Székesfőváros Közigazgatása és Közállapotai az 1908. évben (1913, Budapest)

BUDAPEST 5ZÉKE5FŐUÁR05 KÖZI6F)Z6RTR5R KŰZRLLRPOTRI fiZ 1908. ÉUBED fl 5ZÉKE5FŐUHR05 KÖZIGflZBHTHSl ÉUKÖnYUElHEK □------------------- Ul. KÖTETE -------------------□ ßUQRPEST SZÉKESFÖUflROS Hfizinyomofiifi — 1913 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék