Gyáripari címtár, 1946 (1948, Budapest)

Gyáripari üzemek felsorolása ipari csoportonkint

80 Kő-, FÖLD-, AGYAG-, ASZBESZT- ÉS ÜVEGIPAR ADLER ÉS GLATZ CEMENTÁRUTELEPE. Th. Peslszenterzsébet, Baross-u. 12. Pest vm. Ml. —■, Mh. 29, V. 31 Le. Gy. : szünetelt. VATTAI JÓZSEF CEMENTÁRUGYÁRA. Th. Pestszenterzsébet, Előd-u. 82. Pest vm. T. 144—192. KŐIPARI, CEMENTÁRU- ÉS MŰKŐGYÁR RT. Th. Pécs, Siklósi-út 8. Ml. 17, Mh. 75, V. 19-6 Le. Gy. : mozaik- és cementlap, betoncső, kútgyűrü, vályú, járdalap. STÄRK ZSIGMONÜ CEMENTÁRUGYÁRA, BÉRLŐ: KRISTÓF KÁROLY MŰKŐ- ÉS CEMENTÁRUGYÁIL Th. Pécs, Alsóma­­lom-u. 4. Ml. 11, Mh. 32, V. 14-5. Le. Gy. : cement-és mozaiklap, betoncső, vályú. HILI) LIPÓT UTÓDA BAUMANN BÉLA OKL. KŐFARAGÓMESTER CEMENTÁRU­GYÁRA. Th. Sopron, Kőfaragó-u. 5. Ml. 6, Mh. 15, V. 6-5 Le. Gy. : márvány-, beton-, műkősíremlék, mozaiklap. ALFÖLDI CEMENTÁRI GYÁR ÉS KERES­KEDELMI RT. Th. Szeged, Mérei-u. 15/b. Ml. 6, Mh. 60, V. 38 Le. Gy. : cement- és mozaiklap, betoncső, szigetelőlemez. LANDESBERG MÓR ELSŐ SZEGEDI CE­MENT,- GIPSZ- ÉS TERAKOTTÁRU­­GYÁRA. Th. Szeged, Bocskay-u. 10/12. T. 884. Ml. —, Mh 16, V. 6 Le. Gy. : szünetelt. ANDREA CEMENTÁRUGYÁR ÉS ÉPÍTŐ­IPARI RT. Ki. Budapest, V., Báthory-u. 20. Th. Szentendre, Budai-út 86. Pest vm. Ml. 7, Mh. 100, E. 18 Le. V. 1 Le. Gy. : beton­cső, kéményfej, betonsíremlék, kútgyíirű, mo­zaiklap, vasbeton- és műkőáru, járdalap. KŐVÁRI LÁSZLÓ ÉPITŐANYAGNAGYKE­­RESKEDŐ, CEMENTÁRU- ÉS MŰKŐ­GYÁR. Th. Szolnok, Nádor-u. 20. Jász vm. Ml. —, Mh. 55, V. 13 Le. Gy. : szünetelt. FAZEKAS KÁROLY ÉS TÁRSAI B. T. KAVICSBÁNYA. KAVICSOSZTÁLYOZÓ, CEMENTÁRU- ÉS «yUARCIT» NEMES­­VAKOLATGYÁll. Th. Vác, Rádi-u. 11. Pest vm. T. 107. Ml. 3, Mh. 19, V. 40-4 Le. Gy. : betoncső, kút­­gyűrű, betongyártmányok, quarcit nemes­vakolat. 123. Tégla-, cserép- és tűzállóagyagárugyártás. BOHN TESTVÉREK TÉGLAGYÁRA RT. Th. Budapest, III., Bécsi-út 166. T. 362—349, 362—715. Ml. 141, Mh. 280, E. 466 Le. V. 62-5 Le. Gy. : tömör és soklyukú falitégla, válaszfal-, travers- és fődémtégla, tetőcserép. KŐSZÉNBÁNYA- ’S TÉGLAGYÁR TÁRSU­LAT PESTEN RT. TÉGLAGYÁRA. Ki. Bu­dapest, V., Klotild-u. 3. Th. Budapest, III., Külső Bécsi-út 19.916. hrsz. Ml. 242, Mh. 340, E. 555 Le, V. 473-1 Le. Gy. : falitégla, tetőcserép, idomtégla, kőszivacs. «N AGY B ÁTO N Y-Ű JL A KI» EGYESÜLT IPARMŰVEK RT. TÉGLAGYÁR. Ki. Bu­dapest, V., Bajcsy-Zsilinszky-út 16. Th. Budapest, III., Bécsi-út 136. Mi. 346, Mh. 840, E. 240 Le. V. 912-5 Le. Gy. : falitégla, tetőcserép, vasbetonfödémtégla, kábel­tégla. SALGÓ-TARJÁM KŐSZÉNBÁNYA RT. TÉGLAGYÁRA. Ki. Budapest, V., Arany János-u. 25. Th. Budapest, III., Szép­­völgyi-út 41. Ml. 111, Mh. 134, E. 420 Le. V. 396 Le. Gy. : falitégla, különféle cserép. MAGNEZ1TIPAR RT. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. Th. Budapest, X., Gyöm­­rői-út 48. Ml. 253, Mh. 400, V. 1.236 Le’. Gy. : magnezit­tégla, samottégla, samotőrlemény. MAGYAR KERÁMIAI GYÁR RT. Ki. Buda­pest, V., Arany János-u. 25. Th. Buda­pest, X., Gyömrői-út 63. Ml. 429, Mh. 650, E. 250 Le. V. 1.663 Le. Gy. : falitégla, tetőcserép, samot. KŐSZÉNBÁNYA-’S TÉGLAGYÁR TÁRSU­LAT PESTEN RT. Ki. .Budapest, V., KIo­­tild-u. 3. Th. Bpdapest, X., Külső Jász­­berényi-út 41.007. hrsz. Ml. 306, Mh. 230, E. 270 Le. V. 1.223 Le. Gy. : falitégla, különféle cserép, samot. KŐSZÉNBÁNYA-’S TÉGLAGYÁR TÁRSU­LAT PESTEN RT. Ki. Budapest, V., Klo­tild-u. 3/b. Th. Budapest, X., Maglódi-út 18. , Ml. 32, Mh. 40, E. 250 Le. V. 16 Le. Gy. : falitégla. SZEYFFERT NŐVÉREK TÉGLAGYÁRA. Th. Budapest, X., Óhegy-u. 16. MI. —, Mh. 23, E. 100 Le. Gy. : szünetelt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék