A Magyar Szent Korona országai területén üzemben levő távbeszélő-hálózatok előfizetőinek betűrendes névsora 1913. junius (1913, Budapest)

BUDAPESTI M. KIR. POSTA- ÉS TÁVÍRDAIGAZGATÖSÁG. HIVATALOS KIADÁS. A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAI TERÜLETÉN ÜZEMBEN LEVŐ TÁVBESZÉLŐ-HÁLÓZATOK ELŐFIZETŐINEK BETŰSOROS NÉVSORA’’ Í9Í$. ja 1. A központot csengetéssel kell felhívni és csengetés után a mozgóhorgon levő kagylót a fülhöz kell emelni.í) 2. Az összeköttetést az előfizető neve elé irt számmal, tagolva és érthetően kell kérni. 3. A központ köteles a bemondott számot [azonnal ismételni. 4. A tűzoltóság, a mentők és a rendőrség állomásai, - úgyszintén a vízvezetéki igazgatóság állomása, valamint az utolsó névsor kiadása után bekapcsolt uj állomások névvel kérhetők. 5. Ha a csengő megszólal, vagyis ha minket hívnák, a hallgató-kagylót a fülhöz emelve keli jelentkezni. 6. Beszélgetés közben nem szabad csengetni. 7. A beszélgetés befejezését rövid csengetéssel kell jelezni.2) 8. Beszélgetés befejezésével a hallgató-kagylót a mozgóhorogra keli akasztani. j) Megjegyzés. A közös teleprendszerű hálózatokban a központot akként kell felhívni, hogy a hallgató-kagylót a mozgóhorogról fülünkhöz emeljük és ezen helyzetben várjuk be a köz­pont jelentkezését. 2) A közös teleprendszerű hálózatokban a beszélgetés befejezését a kagylók visszahelyezésével Megjelenik junius ésdeczember hónapokban. *) MEGJEGYZÉS. A budapesti és környékbeli távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora külön füzetben adatott ki, mely a távbeszélő használatára vonatkozó tudni­valókat és szabályokat is tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék