A Magyar Szent Korona országai területén üzemben levő távbeszélő-hálózatok előfizetőinek betűrendes névsora 1913. junius (1913, Budapest)

4. A távbeszélő központok és ezek előfizetőinek névsora betűsorban

Gyulafehérvár 241 Hajdúböszörmény 55 Rendőrkapitányság 70 Simon Dávidné özv. 1-ső számú bér­kocsi tulajdonosa 70 Simon testvérek épület- és bútor­asztalosok 56 Sonderling H. rongy- és ócskavaske­reskedő 67 Springer Aladár dr. ügyvéd 7 Schermann Kálmán szállodás, „Hun­gária“ szálloda (nyilvános állomás) 16 Schäser Ferencz könyv- és papír­­kereskedő, könyvnyomda és könyv­­kötészet 49 Schlesinger testvérek vas- és fűszer­kereskedők 61 Schreiber Albert bőrnagykereskedő és czipőnagyraktára 60 Szálkai Sándor 60 Takács Vilmos 71 Törvényszék kir. 29 Ungár­i„ kereskedelmi ügynökség 9 Ügyészség kft. 13 Villamostelep (1 mellékállomással) 27 Vlad Virgil gyógyszertára 73 Wawra és Kranzl első gyulafehérvári tetőfedő vállalkozó 40 Weisl Béla, keresk. ügynökség 8 Weinfeld Mór szállodás „Európa“­­szálloda 51 Weisz Adolf nagykereskedő GYULAHÁZA. Korlátolt nappali szolgálat. 1 Községháza 2 Weinberger Samu földbirtokos (1 mellékállomással) GYULAPUSZTA (1. Németbóly). GYULATELKE (I. Bonczhida). GYULAVÁRI. Korlátolt nappali szolgálat. 2 Gyulavári uradalom (Szigeti major) 3 Gyulavári uradalom (Paradicsom­major) 1 Községháza GYULAVARSÁND. Korlátolt nappali szolgálat. 1 Községháza GYÜREG (1. Temesvár). HA­JDUBAGOS. Korlátolt nappali szolgálat. 2 Klein és Orenstein fakereskedők 1 Községháza HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Korlátolt nappali szolgálat déli szünet nélkül. 17 Adóhivatal m. kir. 3 Angyal Sámuel fakereskedő 2 Áron Miksa fióküzlete 24 Rákóczy János dr. városi tiszti orvos 22 Csendőrörs m­. kir. 15 Cseh Béla utóda Friedrich Lajos 27 Engel Sámuel terménykereskedő 8 Főszolgabíró 11 Gaál Sándor 28 Ganz-féle villamossági r.­t.. iroda 29 Ganz-féle villamossági r.-t., telep 25 Goldstein Sámuel fűszer- és termény­kereskedő 4 Grósz Hermann terménykereskedő 19 Hajdúböszörményi fakoporsó-gyár, Orosz József és társai 30 Hajdúböszörményi gazdasági és ke­reskedelmi bank r.-t. 14 Hajdúböszörményi hitelbank r.-t. 10 Hajdúböszörményi közgazdasági bank részvénytársaság 16 Hajdúböszörményi közszövőgyár r.-t (1 mellékállomással) 5 Hajdúböszörményi részvénytársulati takarékpénztár 32 Járásbíróság m. kir. 13 Klein Áron fűszer-, bőr-, vas- és rövidáru nagykereskedő 31 Klein Kálmán Dávid 34 Kövér Antal gőzmalomtulajdonos HADAD. Korlátolt nappali szolgálat. 3 Csendörörs m. kir. 4 Dégenfeld gróf uradalma 1 Községháza 2 Wesselényi Miklós báró ifj. HADRÉV (1. Aranyosgerend). HAGYMÁDFALVA. Korlátolt nappali szolgálat. 1 Községháza 2 Mandel Béni bérlő

Next