A Magyar Szent Korona országai területén üzemben levő távbeszélő-hálózatok előfizetőinek betűrendes névsora 1913. junius (1913, Budapest)

4. A távbeszélő központok és ezek előfizetőinek névsora betűsorban

Hajduböszörraéh­y 242 Hajdúszoboszló 12 Lédig Jenő­­dr. ügyvéd 21 Löwinger Ármin dr. ügyvéd 23 Református lelkészi hivatal 7 Reich Herman fiai 20 Reich József fűszer-, vas-,­­bőrnagy­­kereskedése 9 Reich testvérek 18 Rendőrkapitányi hivatal 26 Rubinstein Benő 1 Városháza 6 Városi takarékpénztár HA­JDUDOROG. Korlátolt nappali szolgálat. 2 Áron Miksa 5 Bleier Lajos terménykereskedő 11 Csendőrörs m. kir. 4 Engel Ignácz terménykereskedő 7 Forrai Ernő gazdasága (Vidi-puszta) 3 Hajdudorogi hitelbank r.­t. (1 mel­lékállomással) 6 Hajdudorogi hitelszövetkezet 12 Hajdudorogi takarékpénztár 14 Hercz Jakab 1 Községháza 15 Locg Béla dr. ügyvéd 3 Reichmann Sámuel terménykeres­kedő 9 Szender Farkas, vas- és borkereske­­dés, gazd. gépraktár 10 Szervánszky Imre dr. ügyvéd HAJDUHADHÁZ. Részt vesz az alsóausztriai helyközi távbeszélő-forga­lomban. Korlátolt nappali szolgálat. 5 Burger Lipót és fia fakereskedése 3 Hadházy Zsigmond dr. gazdasági bank vezérigazgatója 4 Hajduhadházi részvénytakarékpénz­tár 3 Hajduhadházi gazdasági bank r.­t. (1 mellékállomással) 6 Horovitz Lajos és fia 2 Krausz Mór bornagykereskedő 1 Községháza 7 Lichtmann testvérek HAJDÚNÁNÁS. Korlátolt nappali szolgálat. 9 Angyal Simon és Sámuel fakereske­dők 19 Berencsey János dr. 21 Berger Ede bor-, sör-, szeszkereskedő 7 Glücklich Márton 8 Glücklich Emánuel 15 Glücklich Mihály terménykereskedő 20 Grimm A. József bor-, sör- és szesz­nagykereskedő 6 Grósz Herman 2 Hajdúböszörményi részvénytársulati takarékpénztár fiókja 3 Hajdúnánási gazdasági bank r.-t. 11 Hajdúnánási szalmafonat fehéritő-és festőgyár r.-t. gyártelepe 13 Hajdúnánási takarékpénztár r.-t. 22 Hornstein József szalmakalapgyáros és Hornstein Salamon terménykeres­kedő 18 Horovitz J. Gyula, a „Hajdúnánási Újság" kiadóhivatala és Dil­én János szobafestő 16 Király Nándor kereskedése és gazda­sági gépraktára 12 Papp Lajos igazgató 18 Pauliny Vilmos 14 Schlachta János kereskedő 4 Sohier István 17 Stark József fakereskedő 1 Városháza (­ mellékállomással) HAJDUSÁMSON. Korlátolt nappali szolgálat. 4 Csendörörs m. kir. 5 Hajdusámsoni takarékpénztár r.­t. 1 Községháza 2 Lefkovics Jakab 6 Mandel Sámuel 3 Wertheimer Dávid, a Debreczeni bel­városi takarékpénztár fiókjának ügy­vezetője HAJDÚSZOBOSZLÓ. Korlátolt nappali szolgálat. 10 Adóhivatal m. kir. 7 Áron Béla és Sándor terménykeres-, kedők 16 Áron Sándor 13 Csendőrörs m. kir. 12 Engel Jakab terménykereskedő és lisztraktára 4 Főszolgabíró 9 Guttmann Sándor terménykereskedő 3 Gazdasági bank r.-t. 5 Hajdúszoboszlói takarékpénztár 2 Hajdúmegyei takarékpénztár 17 László Endre dr. ügyvéd 14 Nagy Béla „Reménység" gyógyszer­tára (V/1-től X/31-ig nyitva) 15 Neumann József 6 Stadler Dániel 1 Városháza ( mellékállomással) 8 Weinberger Gábor

Next