A Magyar Szent Korona országai területén üzemben levő távbeszélő-hálózatok előfizetőinek betűrendes névsora 1913. junius (1913, Budapest)

4. A távbeszélő központok és ezek előfizetőinek névsora betűsorban

Hajduszovát 243 Harsány HAJDUSZOVÁT. Korlátolt nappali szolgálat. 2 Csendörörs m. kir. 1 Községháza HAJMÁSKÉR-TÁBOR. (Időszaki.) Részt vesz az alsó-ausztriai távbeszélő-forgalomban. Teljes nappali szolgálat. 1 Községháza (IV/1—X/30.) HAJNIK. Korlátolt nappali szolgálat. Nyilvános állomások: 1. A hajniki posta- és távbeszélőhivatalban. 2. A Szliács-fürdői posta- és távirdahivatal­ban (a fürdőidény alatt), V/16-tól IX/30-ig. 1 Községi elöljáróság 2 Telek Ármin ifi. kályhagyára HALÁN (I. Breznóbánya). HALMÁGY (1. Sárkány). HALMÁGYCSÚCS 1. Korlátolt nappali szolgálat. 3 Csendörörs m­. kir. 1 Községháza 2 Moskovitz Mór HALMOSD. Korlátolt nappali szolgálat. 2 Csendörörs m. kir. 1 Községháza HÁMOR. Korlátolt nappali szolgálat. 6 Alsóhámor­ I. sz. kincstári erdővéd 8 Alsóhámori II. sz. kincstári erdővéd 9 Győri Ödön (nyári állomás) 2 Községi elöljáróság 7 Lillafürdői vendéglő (nyári állomás), Lillafüred 5 Weidlich Pál (nyári állomás), Alsó­hámor (1 mellékállomással) 4 Zard­ testvérek HANDALBUSTYAHÁZA. Korlátolt nappali szolgálat. 1 Erdőhivatal m. kir. 3 Krausz Ignácz 4 Schréter és Hillm­ann 2 Schréter, Wolf és társa HARANGLÁB (1. Mikefalva). HARANGODI-BIRKETANYA (1. Nagykálló). HARASTIN (1. Cepin). HARASZTI (1. Rum). HARASZTI-TANYA (1. Szalárd). HÁROMALMÁS (1. Alcsil). HARINA (1. Szeretfalva). HARKÁCS. Korlátolt nappali szolgálat. 2 Csendőrség m. kir. 1 Községi elöljáróság HARKÁNY. Korlátolt nappali szolgálat. 7 Fried és Adorján, Pécs-Dolnjimihol­­jác hév. építési vállalat 5 Grosz László és Kohn Adolf 2 Harkányi fürdőbizottság (IV/16—­X/15-ig) 3 Községi elöljáróság 6 Schwartz Arnold Lulupuszta 4 Szilczer Gyula és Weisz Samu CIABÓ (1. Marossolymos). HARSÁNY. (Borsod m.) Korlátolt nappali szolgálat:­­ Községi elöljáróság >0 10.

Next