A Magyar Szent Korona országai területén üzemben levő távbeszélő-hálózatok előfizetőinek betűrendes névsora 1913. deczember (1913, Budapest)

1?€t «V Ktt.UjjrKr BUDAPESTI M. KIR. HIVATALOS KIADÁS. A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAI TERÜLETÉN ÜZEMBEN LEVŐ TAVBESZÉLÖ-HALÓZATOK ELŐFIZETŐINEK BETŰRENDES NÉVSORA'* T 73 POSTA- ÉS TÁVIRDAIGAZGATÓSAG 19t$ deczember. 1. A központot csengetéssel kell felhivnl és csengetés után a mozgóhorgon levő kagylót a fülhöz kell emelni.1) 2. Az összeköttetést az előfizető neve elé irt számmal, tagolva és érthetően kell kérni. 3. A központ köteles a bemondott számot azonnal ismételni. 4. A tűzoltóság, a mentők és a rendőrség állomásai, úgyszintén a vizvezetéki igazgatóság állomása, valamint az utolsó névsor kiadása után bekapcsolt uj állomások névvel kérhetők. é?. Ha a csengő megszólal, vagyis ha minket hívnak, a hallgató-kagylót a fülhöz emelve kell jelentkezni. 6. Beszélgetés közben nem szabad csengetni. 7. A beszélgetés befejezését rövid csengetéssel kell jelezni.2) 8. Beszélgetés befejezésével a hallgató-kagylót a mozgóhorogra kell akasztani. *) Megjegyzés. A közös teleprendszerű hálózatokban a központot akként kell felhívni, hogy a hallgató-kagylót a mozgóhorogról fülünkhöz emeljük és ezen helyzetben várjuk be a köz­pont jelentkezését. *) A közös teleprendszerű hálózatokban a beszélgetés befejezését a kagylók visszahelyezésével jelzik. Megjelenik junius és deczember hónapokban. *) MEGJEGYZÉS. A budapesti és környékben távbeszélő-hálózat elő­fizetőinek névsora külön füzetben adatott ki, mely a távbeszélő használatára vonatkozó tudnivalókat és szabályokat is tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék