Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2004

Felelős szerkesztő: KOVÁCS TIBOR Szerkesztő: FODOR ISTVÁN Technikai szerkesztő: GARAM ÉVA A szerkesztőbizottság tagjai: ECSEDY ISTVÁN, GABLER DÉNES, HORVÁTH ISTVÁN, SELMECZI LÁSZLÓ, VALTER ILONA Szerkesztőség: H-1370 Budapest, Múzeum krt. 14-16. Pf. 364. Telefon: 33­82-705 ISSN 0231-133 X Készült a Magyar Nemzeti Múzeum nyomdájában, 2004. 800 példányban, 32,0 A/5 ív terjedelemben Felelős vezető: Berkes Miklósné Műszaki szerkesztő: Berkes Miklósné Szedés-tördelés: Kovács Gy. Lászlóné

Next