Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2004

Tartalom

TARTALOM - INDEX Pál PATAY Drei kleine kupferzeitliche Gefásse.......................................... 5 HORVÁTH Tünde A vatyai kultúra fémművessége. Technológiai megfigyelések a kultúra kőeszközein.................................................................. 11 Die Metallkunst der Vatya-Kultur. Technologische Beobachtungen an ihren Steingeräten....................................... 63 Katalin JANKOVITS Ein Hausrest der Proto-Gáva Kultur in Sarkadkeresztúr-Csapháti-Weide (Komitat Békés).............................................. 65 Tibor KEMENCZEI Bemerkungen zu den Fibeln der Skythenzeit............................ 79 Károly TANKÓ Rekonstruktion eines latenzeitlichen Grubenhauses aus Ménfőcsanak-Szeles (B 83)........................................................ 105 Piroska HÁRSHEGYI Roman Amphorae from the civil town of Brigetio/Szőny-Vásártér 1992-2001.................................................................... ИЗ KOVÁCS Péter Hunkori sír Százhalombattán...................................................... 123 A grave from the Hun Period at Százhalombatta...................... 150 HORVÁTH Ciprián Adatok a honfoglalás kori kő- és üvegbetétes fegyverek, tarsolyok és veretek kérdésköréhez........................................... 151 Angaben zum Fragenkreis der landnahmezeitlichen Waffen, Taschen und Beschläge mit Stein- und Glaseinlagen................ 170 1RÁSNÉ MELIS Katalin Régészeti kutatások a budapesti középkori Csőt faluban II...... 173 Archäologische Forschungen im mittelalterlichen Dorf Csőt von Budapest II............................................................................ 219 appendix: VÖRÖS István A középkori Csőt falu állatcsontleletei....................................... 223 Die Tierknochenfunde im mittelalterlichen Dorf Csőt............. 233 F. ROMHÁNYI Beatrix Egy régi-új forrás az erdélyi domonkosok történetéhez........... 235 Eine alt-neue Quelle zur Geschichte der Siebenbürger Dominikaner............................................................................... 246 SZEMLE - CONSIDERATIONS VISY Zsolt Válasz „A ripa Pannonica Magyarországon” című doktori értekezés opponensi véleményeire ........................................... 249

Next