Szentiványi Zoltán: Századunk névváltoztatásai 1800-1893. (Budapest, 1895.)

SZÁZADUNK NÉVVÁLTOZTATÁSAI. HELYTARTÓSÁGI ÉS MINISZTERI ENGEDÉLYIVEL MEGVÁLTOZTATOTT NEVEK GYŰJTEMÉNYE ISOO—1893. EREDETI OKMÁNYOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG EGYIK IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYI TAGJA. BUDAPEST, KIADJA H O R X Y A N S Z K Y V I K T O R. 1895.

Next