Dr. Wertner Mór: A középkori délszláv uralkodók genealogiai története (Temesvár, 1891)

TÖRTÉNETI, NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖRZTOR. SZABÓ FERENCZ, NÉMET-ELEMÉRI PLÉBÁNOS. XXVIII. KÖTET. TEMESVÁR. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN, 1891.

Next