Kővári László: Erdély nevezetesebb családai (Kolozsvár, 1854)

Magnus sangvis, nisi magna ometur virtute: oprobrio est, non splendori. Katona Hist. Critic. 11. 684. 1. Nyomatott az ev. ref. fótanoda betűivel. M. N. MUZEUM • Levéltári Osztálya , Cs. Sándor Imre­ gyűjtemény 1934. év 40­8-án. *

Next