Dr. Wertner Mór: Hunyadmegye kihalt családjairól (Déva, 1900)

HUNYADMEGYE KIHALT CSALÁDJAIRÓL IRTA KŐVÁRY LÁSZLÓ HUNYADMEGYE LEGRÉGIBB TISZTIKARA (A XV. SZÁZAD VÉGÉIG.) IRTA DR. WERTNER MÓR DÉVA NYOMATOTT HIRSCH ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1900

Next