Dr. Temesváry János: A magyar-örmény nemes családok czimerlevelei (Szamosujvár, 1896.)

A MAGYAR-ÖRMÉNY NEMES CSALÁDOK CZIMERLE­VELEI. KÖZZÉTESZI: Dr. TEMESVÁRY JÁNOS állami főgymnasiumi tanár.­ ­SOS------ 50 G Z IM E K H A J Z Z A L. KIADJA: AZ „ARMENIA “ SZERKESZTŐJE.­­­SZAMOSUJV­ÁRT, TODORÁN ENDRE „AURORA“ KÖNYVNYOMDÁJA 1896.

Next