Pálmay József: Marostorda Vármegye nemes családjai (Maros-Vásárhely, 1904)

Bevezetés

Nagy (sárosberkeszi) A sárosberkeszi Nagy családból István és Sebestyén 1664. február 2-án Apaffy Mihálytól nyertek czí­meres nemeslevelet,a­­mely 1792-ben 6888. szám alatt lett Maros-Torda vármegyében kihirdetve. A fejedelem által adományozott sárosberkeszi javaiba a csa­lád 1665. évben lett beigtatva. Nagy Sebestyén utódok nélkül halt el. István, a nemesség szerzőnek fia: András, Andrásnak János (Bergenyében) ennek ismét János Ferencz (Bergenye) 1735. János (Mezö-Kölpény) Ferencz­­ József András JózsefM­"Vfár" (Szekeres (Szász Teréz) Julia) Anna N. (Engelné) (nagybányai ^^f 3 Székely Borbála) Esztert)­all.tablan 1. Sigmond (Lőrinczi Berta Székely-Uraly) Eszter (Nagy Mózes) Gábor Lajos Klára György Márton József Katalin Áron Géza Anna (Soós (1. Soós Ilona) (Gál Rákhel)(2.Nagy Róza) Zsuzsa) 1 L­­yula Pál (ki az I. táblán) (Kovács Éva) Nina Pál Róza Erzse Czímerek : 1.Pál 1.Jolán 1.Elvira 1.Róza 1. Veronika 1. Kata 2. Endre 2. Margit. (György Ágnes (Bálint Gyula (Zongor Gy. (Sükösd M. Körtekapu) Bala) M.-Sámsond) M.­Jára) Pál Ákos Kék paizsban, zöld téren, barna pej lovon ülő piros ruhás vitéz, jobbjában kard, azon töröklő ; baljával a ló kantárját fogja. — Zárt sisakdísz. — Foszlányok: arany-kék, ezüst-piros. II. Tábla. János Cs.-Szt-Ivány András Pál János Pál (Bartha Ágnes) ügyvéd (Kovács p~~t ~M.-Vásárh. Éva) Károly Kata Pál Albert Johanna Jósef Mária (Bartha (Szántó (Varga (Nagy Eszter) Anna) Agnes­ Lajos) Géza Katalin Ilona Aranka Olga Irma János Ferencz (1. Lőrinczi Anna) (Szabó (2. Vargha Karolina) Anna) (3. Nagy Klára) Károly (Málnási Ágnes) Agnes Zsuzsa Julia Klára Anna Sándor Mihály (Koronka Ferencz) (Lőrin­ (Zajgón (Bartha (Balog (Szekeres (Soós­­zi Pál) Pál) Sándor Mózes( Kata) Anna) Mária Gábor (Nagy Eszter) Károly (Lőrinczi Jusztina) I Mózes (Nagy Eszter) A sárosberkeszi Nagy család czímere. Éva (Nagy Pál) Julia Sándor Zsuzsanna Gábor (Bartha Ilona) (Fekete (Csiki "Tiona" Mózes Lő- Anna) Jolán Kata Mózes András Kinczfalva) Jószef sz. 1830. (Kozma Eszter) Jusztina (Bartha József) Lajos (1. Bereczky Eszter) (2. Inc­ze Pali) Pál 1837. (1. Balogh Kata (2. Kacsó Irma) 1. Károly (Budai Zsuzsa) 2. Sándor 2. Ilona Etelka Lajos Károly Róza Zsuzsanna Dénes 1852. Lila Klára Agnes Katalin Lajos (Lőrinczi Anna) (Ráczkövi János (Nagy János) (Kovács Gábor (ifj. Lőrinczi (Balogh Vilma) ( M.­Bánd) ( M.­Bándi József) Dániel, Dr. Juris m. árvaszéki ülnök. Árpád s. jegyző. Antal egyéves önkéntes. Erek tanuló. Irón. Eszter Anna Ágnes Zsuzsánna Ilona (Nagy Gábor) (Szabó Kálmán) (id. Lőrinczi József) (Koronka György) (Szabó József) Nagy alias Somogyi (kidér.) 1643. márczius 28-án Somogyi alias Nagy Ferencz és neje Vlaguitz Zsuzsánna, valamint gyermekei Ferencz és János Rákóczi Györgytől nyertek czímeres nemes levelet.2) Utóbbi Ferencznek fia György, ennek Miklós Doboka megyében lakik, ennek fia Zsigmond vicejudex, ennek Pál, ki a continua tábla előtt igazolta nemességét. Pálnak ivadékai Csitt-Szent-Iványon ma is élnek, u. m. : Nagy Lajos (sz. 1871.) neje Nagy Eredeti nemeslevél Nagy Pál őrizetében Csitt-Szt-Iványon. 2) Eredeti okmány Nagy Lajos őrizetében Csitt-Szt-Iványon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék