Simon János: Nemesi iratok és címeres pecsétek Nógrádvármegye levéltárában (Balassagyarmat, 1911.)

NYOMATOTT 1911. KONDOR SÁNDORNÁL BALASSAGYARMATON.

Next