Tóth Sándor: Sáros vármegye összes nemesi családjai (Budapest, 1909.)

Sáros vármegye összes nemesi CSALÁDJAI Különlenyomat a Sáros vármegye monográfiája I. kötetéből Irta: Tóth Sándor A vármegye költségén Franklin-Társulat nyomdája Budapest, 1909

Next