Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjaihoz pótkötet (Nagykároly, 1912)

Bevezetés

BEVEZETES. Az 1910. évben közrebocsájtott Szatmárvármegye nemes családjai cim­ munkámat hiányos volta miatt ezen a ne­mességi adatokat tárgyazó pótkötettel a vármegyei levél­tárban levő kővárvidéki nemesek és a vármegyei 7754/55 évi nemesi összeírásokkal, valamint a levéltárban feltalál­ható címeres pecsétek jegyzékével óhajtottam kiegészíteni. Az adatokat összegyűjtve a pótkötetet azon kérésem mellett bocsátom a nyilvánosság rendelkezésére, hogy azt eddig tanúsított jóindulattal fogadni szíveskedjék. Ezen pótkötetbe csak az újonnan felkutatott adatokat vettem fel. Nagykároly, 1912. évi augusztus hó. bilkei Gorzó Bertalan, Szatmár vármegye főlevéltárnoka.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék