Schneider Miklós: Vas vármegye 1658. évi nemesi összeírása (Szombathely, 1943)

VAS VÁRMEGYE 1658. évi NEMESI ÖSSZEÍRÁSA I. FÜZET Az előszót írta : Dr. HORVÁTH KÁLMÁN Vas vármegye alispánja. Közétette : Schneider Miklós. Szombathely, 1943.

Next