Schneider Miklós: Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása (Szombathely, 1943)

A kiadásért Schneider Miklós felelős. Nyomtatta : Rónai Frigyes könyvnyomdája, Kőszeg.

Next