Várady Ferencz (szerk.): Baranya multja és jelenje 1. (Pécs, 1896)

Baranya népei - Népszokások

130 BARANYA NÉPEI. Míg ezek „össze nem egyeznek“, sem étel, sem italnemü nem kerül az asztalra, nem kínálnak meg senkit. Sietnek is — főkép ha éhesek — a megegyezéssel, foglalással, melyre nézve a leány keresztapjáé az első szó. — Mink 70 frtot szántunk, meg a lánynak megveszünk, amit kíván­­nak, de másnak nem! — Ha nem, akkor nem adjuk oda a lányt. — Isten oda áldja, hát legyen 80 frt, de ha ezért sem adják, tartsák meg a lányt magiknak, nekünk nem kell. Mókáznak egy ideig, szó szót ér, s a formális alku eredménye köl­csönös megegyezés 120—130 írtban s a kívánt ruhanemüekben. Miután e kialkudott pénz nag­yobb részét a legény atyja, keresztkomája által közvetve átadta" a leány keresztapjának, ez pedig az anyának, a gazda­­asszony terít tálat, a foglalást barátságos vacsorával, lakomával pecséte­lik meg. Ettől fogva a legény magáénak tekinti a lefoglalt leányt, a kivel elmegy a legközelebbi vásárra s megveszi, megveteti neki a megígért ruhaneműeket — ilyenkor a legény atyja, főkép ha a leánynyal kinéz egy kis örökség — nem sajnálja a költséget, mindenből a legszebbet, legdrágábbat választja ki és veszi meg a „menyének.“ A leány többé nem megy leánypajtásai, sem a legény az ő pajtásai közé ; a leány már „feleség“-ként, a legény pedig az ő „ura“-ként szerepel. Itt megjegyzendő, hogy e vidék leányai igen gyorsan fejlődnek, 14—15 éves korukban már egészen kifejlettek, nem ritka a 15 éves menyasszony, a legtöbbje 16-ik életévében megy férjhez, a 18—19 éves már öreg leány számba megy. Foglalás után a legény atyja a jegyzővel meghatja a „folamodást“ a házassági engedélyért, azután jön-megy a jegyző nyakára: „Uram, irigyütt-e már a folamodás?“ Ilyenkor aztán a jegyzőnek „foszlik a hárs“, egymást éri a sok ajándék, hogy hát csak „tegye meg az úr, siet­tesse a dógot, mer már a marhát is megvettem a lagzira.“ E­közben a leányos háznál megtörténik a „gyű­rüzés“, eljegyzés, szintén valamely ünnepnap délutánján. Ez ünnepélyen a leány rokonai — minden háztól egy — élelemmel teli szapuval jelennek meg, nem így a legény részéről megjelentek, akiknek számát a leány szülei megjegyzik maguknak, mert ahányan jöttek a „legény után“ gyűrűzésre, épen annyian mennek majd a „leány után“ lakodalomra. Eljegyzésről lévén szó, itt sem kezdődik meg a lakoma addig, míg a tulajdonképeni gyürűzés meg nem történik, és pedig a következő módon: A legény násznagya (legtöbb esetben a keresztapa) belépve a leá­nyos házba, mindjárt ünnepélyes állásba helyezi magát s rákezdi: — Mikor az Úr Isten e világnak teremtését hat napon elvégezte volna, az utolsó napon teremtő az embert, akit is egyedül a paradicsomba helyezett, és ez t. i. Ádám, midőn minden állatot megszemlélt volna és látá, hogy­ minden állat párosult volna, ő is kereste, hogy ki lenne neki segítő társa és senkit sem talált; azért ekkor látá az Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni és mély álmot bocsátott reá és kivette egy bal oldala csontját és ebből rendelt neki egy segítő társat, a­kit is Ádám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék