Károly János: Fejér vármegye története 5. (Székesfejérvár, 1904)

A megye községeinek története - Pázmánd puszta - Perkáta

79 György, Varga Miklós, Bartos János, Juhász György, Pálinkás János, Vatyi Mihály, Nyéki István, Göblyös Péter, Német Mátyás, Tóth Dániel, Kovács János, Varga Pál, Német János, Varga Gáspár, Gsuti Mi­hály, Német János, Kusztor György, K . János, Hegyi András, Tóth Lukács, Varga János, Juhász János, Szekeres Mihály, Varga Ádám, Rapavi And­rás, Karászka Pál, Tóth János, Szabados Márton. PyVtyWjÁjm Puszta A Duna mellett Baracs puszta alatt fekszik, bár a 111. kötethez csatolt térképén nincs kitüntetve valószínűleg oda tartozott azon birtokok közé me­lyeket I 6()- ban T. Ferdinánd adományozott a Paksy testvéreknek.M cPHl^'K(JSfagv­­cs Kis.) A megye keleti részén, Adony Rácz-Almás és Szolgaegyháza között fekszik mind* a kettő. Mint régi kun szállás kiegészítő részét képezte a hontos­­széki kunkapitányságnak. Neve ez időben • kiállított oklevelekben Ketpolkártnak íratott A legelső emlí­tés ezen a néven Ozorai Pipó temesi főispánnak azon oklevelében létezik, melyben, ez 1417. január 27-én Zsigmond király jóváhagyása mellett Péter fia Imre fiának Gálnak magvaszakadása következté­ben Hantosszék kunkapitányságát Thoban Jakabnak és fiainak Miklós és Bertalannak, nem különben Thoban Jakab idősb fivérének Péternek és utódaik­nak adományozta. Ez oklevél­ben a Hantosszékhez

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék